K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

<<  Allah yang Esa >> 
Halaman 7

Malik Yang Mahatinggi pada Akhir Zaman

Nabi Yoel : Allah Yang Tiada Banding-Nya Meniupkan Ruh-Nya pada Masa Akhir Zaman.

Pada Akhir Zaman, Tuhan terlihat tidak dapat tertandingi, semua insaf bahwa tidak ada yang lain selain DIA. Pada akhir zaman manusia akan melihat Ruh ALLAH ditiupkan sebagai berbagai tanda kuasa dan mujizat sehingga mereka mengetahui bahwa inilah ALLAH yang esa. Tanda-tanda mujizat memperingatkan umat manusia yang beriman untuk memohon pertolongan hanya kepada ALLAH saja.

Surah Yoel 2:12-14

12“Sekarang juga,” demikianlah firman Allah, “kembalilah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap.”

13Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, dan kembalilah kepada Allah, Tuhanmu, karena Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya, serta berbelaskasihan karena hukuman-Nya atas kejahatan.

14Siapa tahu Ia sudi berpaling dan berbelaskasihan, serta meninggalkan berkah, yaitu bahan makanan dan minuman untuk dipersembahkan kepada Allah, Tuhanmu.

Surah Yoel 2:26-32

26Kamu akan makan sangat banyak sampai kenyang dan memuji nama Allah, Tuhanmu, yang telah melakukan keajaiban terhadapmu. Umat-Ku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya.

27Kamu akan tahu bahwa Aku hadir di tengah-tengah Israil, dan bahwa Akulah Allah, Tuhanmu, tidak ada yang lain. Umat-Ku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya.”

28Setelah itu, Aku akan mencurahkan Ruh-Ku ke atas semua manusia, sehingga anak-anakmu baik laki-laki maupun perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan pemuda-pemudamu akan mendapat penglihatan.

29Juga ke atas para hamba baik laki-laki maupun perempuan akan Kucurahkan Ruh-Ku pada masa itu.

30Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi berupa darah, api, dan tiang asap. 31Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Allah yang besar dan dahsyat itu. 32Namun, setiap orang yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang-orang yang terluput seperti yang telah difirmankan Allah, dan di antara orang-orang yang tertinggal akan ada orang-orang yang dipanggil Allah.”

Nabi Yesaya: Pada Akhir Zaman, ALLAH Pencipta Mahatinggi Tidak Akan Bisa Disaingi oleh Ilah-ilah Lain Ataupun Ilah Bangsa-bangsa Lain.

Allah Pembentuk Umat-Nya dan segala ciptaan-Nya, yang esa, berhak atas apa yang diciptakan-Nya.

Surah Yesaya 45:1-25

1Beginilah firman ALLAH kepada orang yang dilantik-Nya, kepada Kores, yang Kupegang tangan kanannya untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya, untuk melucuti kekuatan raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di hadapannya sehingga pintu-pintu gerbang tidak lagi tertutup.

2Aku akan memimpinmu dan meratakan tempat-tempat yang lekak-lekuk. Aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang pintu besi.

3Aku akan mengaruniakan kepadamu harta karun yang tersimpan dalam gelap dan kekayaan yang ada di tempat-tempat tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Aku, ALLAH, yang memanggil engkau dengan namamu, adalah Tuhan yang disembah bani Israil.

4Demi hamba-Ku Yakub dan demi Israil, pilihan-Ku, Aku memanggil engkau dengan namamu. Aku menggelari engkau, sungguhpun engkau tidak mengenal Aku.

5Akulah ALLAH dan tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan selain Aku. Aku memperlengkapi engkau, sungguhpun engkau tidak mengenal Aku,

6supaya orang tahu, dari arah terbitnya matahari dan dari arah barat, bahwa tidak ada yang lain selain Aku. Akulah ALLAH dan tidak ada yang lain.

7Akulah yang membentuk terang dan menciptakan gelap, Akulah yang mendatangkan kesejahteraan dan menciptakan malapetaka. Aku, ALLAH, membuat segala hal ini.

8Hai langit, teteskanlah kebenaran dari atas dan biarlah awan-awan mencurahkannya. Biarlah bumi membukakan diri dan membuahkan keselamatan. Biarlah kebenaran tumbuh bersamaan. Aku, ALLAH, telah menciptakan hal itu.

9Celakalah orang yang berbantah dengan Pembentuknya! Ia hanyalah sekeping tembikar di antara tembikar-tembikar di tanah. Masakan tanah liat berkata kepada pembentuknya, Apa yang kaubuat? Masakan hasil karyamu berkata, Ia tidak punya tangan?

10Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, Apakah yang kauperanakkan? atau kepada ibunya, Apakah yang kaulahirkan?

11Beginilah firman ALLAH, Yang Mahasuci, Pembentuk bani Israil, Apakah kamu hendak bertanya kepada-Ku tentang hal-hal yang akan terjadi dengan anak-anak-Ku, atau memberi perintah kepada-Ku sehubungan dengan pekerjaan tangan-Ku?

12Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangan-Ku sendirilah yang membentangkan langit, dan Aku memberi perintah kepada semua benda angkasanya.

13Akulah yang membangkitkan Kores dalam kebenaran dan Aku akan meluruskan segala jalannya. Ia akan membangun kembali kota-Ku dan melepaskan umat-Ku yang dibuang, tanpa bayaran dan tanpa suap, demikianlah firman ALLAH, Tuhan semesta alam.

14Beginilah firman ALLAH, Hasil jerih lelah Mesir dan keuntungan niaga Etiopia serta orang-orang Seba yang berperawakan tinggi akan beralih kepadamu dan menjadi milikmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dan datang kepadamu dengan dirantai. Mereka akan sujud memberi hormat kepadamu dan memohon kepadamu, katanya, Sesungguhnya, Allah menyertaimu, tidak ada yang lain. Tidak ada tuhan yang lain!

15Sesungguhnya, Engkau adalah Tuhan yang menyembunyikan diri, wahai Tuhan yang disembah bani Israil, Penyelamat.

16Mereka semua akan malu, bahkan mendapat aib. Tukang-tukang berhala akan berjalan bersama-sama dalam keaiban.

17Tetapi Israil akan diselamatkan ALLAH dengan keselamatan yang kekal. Kamu tidak akan malu dan tidak akan mendapat aib sampai selamanya dan seterusnya.

18Beginilah firman ALLAH, yang menciptakan langit -- Dialah Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikannya. Dialah yang mengokohkannya. Ia menciptakannya bukan supaya kosong, melainkan membentuknya supaya dihuni -- Akulah ALLAH dan tidak ada yang lain!

19Tidak pernah Aku berfirman dengan sembunyi-sembunyi di suatu tempat di alam gelap. Tidak pernah Aku berfirman kepada keturunan Yakub, Carilah hadirat-Ku dengan sia-sia. Aku, ALLAH, selalu mengatakan kebenaran, selalu memberitahukan apa yang betul.

20Berkumpullah dan datanglah! kemarilah bersama-sama, hai kamu yang terluput di antara bangsa-bangsa! Tidak berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung ukiran dari kayu, yang berdoa kepada dewa yang tak dapat menyelamatkan.

21Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu! Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini sejak zaman dahulu, yang memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah Aku, ALLAH? Tidak ada tuhan lain selain Aku, Tuhan yang benar dan Penyelamat. Tidak ada yang lain selain Aku.

22Berpalinglah kepada-Ku dan biarlah kamu diselamatkan, hai segala ujung bumi, karena Akulah Allah dan tidak ada yang lain.

23Aku sudah bersumpah demi diri-Ku, firman yang benar telah Kusampaikan sendiri dan tidak akan ditarik kembali: sesungguhnya, setiap lutut akan bertelut kepada-Ku dan setiap lidah akan bersumpah setia.

24Tentang Aku orang akan berkata, Hanya dalam ALLAH saja ada kebenaran dan kekuatan. Semua orang yang marah kepada-Nya akan datang menghampiri Dia dan mendapat malu.

25Di dalam ALLAH semua keturunan Israil akan dibenarkan dan akan bermegah.