K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

<<  Hakekat Puasa >> 
Halaman 8

Hakekat Puasa . . .

Lapar Akan Kebenaran

Puasa mengingatkan kita untuk hidup sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Inilah hakekat puasa. Orang tulus yang lapar akan kebenaran akan dipuaskan oleh Allah.


KSI, Surah Matius

5:6Berbahagialah mereka yang lapar dan haus untuk melakukan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan.


Carilah Kerajaan Allah

Puasa mengingatkan kita untuk mencari Kerajaan Allah. Umah yang memprioritaskan kepentingan-kepentingan Allah lebih dari pada mencari nafkah, akan mendapat kecukupan dari Allah.


KSI, Surah Matius

6:31Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, 'Apa yang akan kami makan?' atau, 'Apa yang akan kami minum?' atau, 'Apa yang akan kami pakai?' 32Semua itu dikejar oleh suku-suku bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga sudah tahu bahwa kamu memerlukan semua hal itu. 33Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kehendak-Nya, maka semua itu akan di-tambahkan kepadamu.


Dekatkan Diri kepada Allah

KSI, Surah Matius

9:14Pada suatu ketika datanglah para pengikut Nabi Yahya kepada Isa. Mereka bertanya, "Apa sebabnya kami dan juga orang-orang dari mazhab Farisi kerap berpuasa, sedangkan para pengikut-Mu tidak?" 15Maka sabda Isa kepada mereka, "Bolehkah sahabat-sahabat mempelai pria berdukacita selama mempelai itu masih bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai pria itu diambil dari antara mereka. Pada saat itu barulah mereka akan berpuasa. 16Tidak seorang pun akan menambalkan secarik kain baru pada pakaian yang sudah tua, karena kain penambal itu akan menyebabkan pakaian itu koyak, sehingga semakin besarlah koyaknya. 17Demikian pula tidak seorang pun akan menuang air anggur baru ke dalam kirbat-kirbat kulit yang sudah tua, karena jika begitu, maka air anggur akan merusak kirbat-kirbat kulit itu. Akibatnya air anggur itu akan tertumpah dan kirbat-kirbat kulitnya pun akan hancur. Jadi, air anggur baru harus disimpan pada kirbat-kirbat kulit yang baru pula, sehingga terpeliharalah keduanya."


Dapatkan Bimbingan Hikmah

Puasa yang disertai do'a mendapat bimbingan Allah untuk mengerti siapa yang ditentukan oleh Allah sebagai pendakwah atau pemimpin bagi umatNya.


KSI, Surah Kisah Para Hawariyun

13:1Dalam jemaah di Antiokhia ada beberapa orang nabi dan guru. Mereka itu ialah Barnabas, Simeon yang disebut juga Niger, Lukius orang Kirene, Menahen yang diasuh bersama-sama dengan Raja Herodes, dan Sa'ul.

2Pada waktu mereka sedang mengabdi bagi Tuhan dan berpuasa, Ruh Allah bersabda kepada mereka, "Pisahkanlah Barnabas dan Sa'ul bagi-Ku supaya mereka melakukan pekerjaan yang sudah Kutentukan untuk mereka." 3Setelah mereka berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas keduanya, lalu melepas mereka pergi."

14:23Di setiap jemaah yang mereka datangi, mereka mengangkat para pemimpin untuk jemaah-jemaah itu. Lalu dengan berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para pemimpin itu kepada Tuhan yang telah mereka percayai


Didik Penguasaan Diri

Ketidak rukunan umah disebabkan orang-orang mencari kepentingannya sendiri sehingga konflik muncul. Pada dasarnya, konflik dengan sesama disebabkan kesombongan di hadapan Allah. Solusinya ialah merendahkan diri di hadapan Allah dan manusia, dengan mengadakan do'a taubat, dan tunduk kepada Allah. Allah merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati.


KSI, Surah Yakub

4:1 Dari manakah asalnya perselisihan dan perkelahian yang terjadi di antara kamu? Bukankah hal itu datang dari segala hawa nafsu yang saling berperang dalam anggota-anggota tubuhmu? Kamu mempunyai keinginan, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu mendengki, tetapi kamu tidak juga mampu mendapatkannya, kemudian kamu berkelahi dan bersengketa. Kamu tidak beroleh sesuatu sebab kamu tidak memintanya dalam doa. Kamu meminta, tetapi kamu tidak menerima; sebab permintaanmu itu salah, yaitu hanya demi memenuhi hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia bagaikan perempuan sundal, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah? Sebab itu barangsiapa ingin menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya seteru Allah. Atau kamu menyangka bahwa Kitab Suci mengatakan hal yang omong kosong ketika disebutkan, "Ruh yang ditempatkan di dalam kamu menginginkan kamu dengan cemburu"? Akan tetapi, Ia menganugerahkan rahmat yang lebih besar daripada itu. Itulah sebabnya dalam Kitab Suci juga dituliskan,

"Allah melawan orang-orang yang sombong,

tetapi dianugerahkan-Nya rahmat kepada orang-orang yang rendah hati."

Sebab itu tunduklah kepada Allah, lawanlah Iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka Ia pun akan mendekatimu. Bersihkanlah tanganmu, hai para pendosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati! Hendaklah kamu bersedih, meratap, dan menangis; hendaklah tawamu kamu ubah menjadi ratapan dan kegembiraanmu menjadi duka. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu


Do'a yang Dihijab Kabul yang Mengandung Mujizat, Karena Disertai Iman

KSI, Surah Yakub

Adakah di antara kamu yang sedang mengalami kesusahan? Kalau ada, hendaklah ia berdoa. Adakah yang sedang bersenang hati? Kalau ada, hendaklah ia menyanyikan puji-pujian. Adakah di antara kamu yang sedang sakit? Kalau ada, hendaklah ia memanggil para pemimpin jemaah dan hendaklah mereka mendoakannya serta mengurapinya dengan minyak atas nama Tuhan. Doa yang disertai iman akan menyembuhkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkannya. Selain itu, apabila ia berdosa, ia pun akan diampuni dari dosanya. Sebab itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu disembuhkan. Permintaan orang benar yang dipanjatkan melalui doa, sangat besar kuasanya. Nabi Ilyas adalah manusia yang pada hakikatnya sama dengan kita, tetapi ia telah meminta dengan yakin melalui doa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di negeri itu selama tiga tahun enam bulan. Kemudian ia berdoa lagi, lalu langit pun menurunkan hujan, sehingga bumi mengeluarkan buahnya.