K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

<<  Keluarga Sakinah >> 
Halaman 11

Sesi 11: Hikmat dari Keluarga yang Berakhlak Buruk

1. Melawan Arus

At Taurat, Surah Ulangan 17:16-17

16Hanya, ia tidak boleh mempunyai banyak kuda dan tidak boleh menyuruh bangsa ini kembali ke Mesir demi memperbanyak kudanya, karena ALLAH telah berfirman kepadamu, ‘Jangan kembali melalui jalan ini lagi.’ 17Ia tidak boleh mempunyai banyak istri, supaya jangan hatinya menyimpang. Ia pun tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak perak dan emas bagi dirinya.

a. Kalam Allah sebagai Penangkal

At Taurat, Surah Ulangan 17:18-19.

18Begitu ia duduk di atas takhta kerajaannya, ia harus menuliskan baginya salinan hukum ini menurut Kitab Suci Taurat yang ada pada imam-imam Lewi. 19Salinan itu harus senantiasa ada padanya dan harus dibacanya seumur hidupnya, supaya ia belajar bertakwa kepada ALLAH, Tuhannya, dengan memegang teguh dan melakukan segala perkataan hukum Tau-rat ini serta ketetapan-ketetapan ini.

b. Mencari hikmat.

Pepatah Sulaiman 2:1-5

1Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintah-perintahku dalam hatimu, 2mengarahkan telingamu kepada hikmat, dan mencenderungkan hatimu kepada pengertian; 3jikalau engkau berseru memohon pemahaman, dan mengangkat suaramu memohon pengertian; 4jikalau engkau mencarinya seperti perak, dan menggalinya seperti menggali harta karun, 5maka engkau akan memahami apa artinya bertakwa kepada ALLAH serta memperoleh pengetahuan tentang Allah.

c. Meneruskan Obor

At Taurat, Surah Hakim-hakim 2:6-10.

6Setelah Yusak melepas bangsa itu pergi, berangkatlah bani Israil untuk menduduki tanah milik pusakanya masing-masing. 7Bangsa itu beribadah kepada ALLAH sepanjang umur Yusak dan sepanjang umur para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yusak, yaitu para tua-tua yang telah menyaksikan segala perbuatan ALLAH yang besar, yang dilakukan-Nya bagi Israil. 8Yusak bin Nun, hamba ALLAH itu, wafat pada umur seratus sepuluh tahun. 9Ia dimakamkan di daerah milik pusakanya di Timnat-Heres, di pegunungan Efraim, sebelah utara Gunung Gaas. 10Kemudian seluruh angkatan itu pun dikumpulkan bersama leluhurnya. Setelah mereka, bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal ALLAH ataupun perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan-Nya bagi Israil.