K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

<<  Kisah Teladan Nabi >> 
Halaman 17

Perintah Kurban (Wajib Kurban kepada Allah)

Kurban Penghapus Dosa

KST, Surah Imamat 4:1-35

1ALLAH berfirman kepada Musa, 2”Katakanlah kepada bani Israil, ‘Bisa jadi seseorang tanpa sengaja berdosa, melakukan salah satu dari hal-hal yang dilarang oleh ALLAH. 3Jika yang berdosa itu adalah seorang imam yang telah dilantik sehingga umat ikut bersalah, maka karena dosa yang dilakukannya itu ia harus mempersembahkan kepada ALLAH seekor sapi jantan muda yang tak bercacat sebagai kurban penghapus dosa. 4Sapi itu harus dibawanya ke pintu Kemah Hadirat Allah, ke hadapan ALLAH. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala sapi itu, lalu menyembelihnya di hadirat ALLAH. 5Imam yang telah dilantik tadi harus mengambil sebagian dari darah sapi itu dan membawanya ke Kemah Hadirat Allah. 6Ia harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, lalu memercikkan sebagian dari darah itu tujuh kali di hadirat ALLAH, di depan tabir Ruang Suci. 7Kemudian imam harus membubuhkan sebagian dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran dupa harum yang ada di hadirat ALLAH, dalam Kemah Hadirat Allah, sedangkan semua darah sapi yang tersisa harus dicurahkannya ke dasar mezbah kurban bakaran di depan pintu Kemah Hadirat Allah. 8Ia pun harus mengambil semua lemak dari sapi kurban penghapus dosa itu, yaitu lemak yang menutupi isi perut dan semua lemak yang melekat pada isi perut itu, 9kedua buah pinggang dengan lemak yang melekat padanya di pinggang bagian dalam, serta umbai hati yang harus dipisahkan dengan buah pinggang itu, 10sama seperti yang diambil dari sapi kurban perdamaian. Semua itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah kurban bakaran. 11Tetapi seluruh sisa sapi itu, yaitu kulit sapi dan semua dagingnya berikut kepalanya, kakinya, isi perutnya, dan kotorannya, 12harus dibawanya ke suatu tempat yang suci di luar perkemahan, ke tempat pembuangan abu. Selanjutnya ia harus membakar semua itu di atas kayu api, di tempat pembuangan abu.

13Jika yang bersalah adalah seluruh umat Israil namun mereka tidak menyadarinya -- jadi, mereka melakukan salah satu dari hal-hal yang dilarang oleh ALLAH sehingga mereka bersalah -- 14maka setelah dosa yang mereka lakukan itu disadari, jemaah harus mempersembahkan seekor sapi jantan muda sebagai kurban penghapus dosa. Mereka harus membawanya ke depan Kemah Hadirat Allah. 15Para tua-tua umat harus meletakkan tangan mereka di atas kepala sapi itu di hadirat ALLAH, lalu sapi itu harus disembelih di situ. 16Imam yang telah dilantik harus membawa sebagian dari darah sapi itu ke Kemah Hadirat Allah. 17Ia harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu lalu memercikkannya tujuh kali di hadirat ALLAH, di depan tabir. 18Kemudian sebagian dari darah itu harus dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran dupa yang ada di hadirat ALLAH, dalam Kemah Hadirat Allah, sedangkan semua darah yang tersisa harus dicurahkannya ke dasar mezbah kurban bakaran di depan pintu Kemah Hadirat Allah. 19Ia pun harus mengambil semua lemak dari sapi itu dan membakarnya di atas mezbah. 20Demikianlah sapi itu harus diperlakukan, seperti ia memperlakukan sapi kurban penghapus dosa. Imam harus mengadakan pendamaian bagi mereka[ee], dan mereka akan diampuni. 21Setelah itu ia harus membawa sapi itu ke luar perkemahan, lalu membakarnya seperti sapi yang pertama tadi. Itulah kurban penghapus dosa untuk jemaah. 22Jika yang berdosa adalah seorang pemimpin, tanpa sengaja ia melakukan salah satu dari hal-hal yang dilarang ALLAH, Tuhannya, sehingga ia bersalah, 23maka sesudah ia disadarkan perihal dosa yang telah dilakukannya, ia harus membawa seekor kambing jantan yang tak bercacat sebagai persembahannya. 24Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menyembelihnya di tempat orang biasa menyembelih kurban bakaran di hadirat ALLAH. Itulah kurban penghapus dosa. 25Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sebagian dari darah kurban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Darah yang tersisa harus dicurahkannya ke dasar mezbah kurban bakaran itu. 26Semua lemak harus dibakarnya di atas mezbah, sama seperti lemak kurban perdamaian. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, dan orang itu akan diampuni. 27Jika yang berdosa adalah seorang dari antara rakyat, tanpa sengaja ia melakukan salah satu dari hal-hal yang dilarang ALLAH sehingga ia bersalah, 28maka sesudah ia disadarkan perihal dosa yang telah dilakukannya, ia harus membawa seekor kambing betina yang tak bercacat sebagai persembahannya karena dosanya itu. 29Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban penghapus dosa itu, lalu menyembelih kurban penghapus dosa itu di tempat kurban bakaran. 30Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sebagian dari darah kurban itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Semua darah yang tersisa harus dicurahkannya ke dasar mezbah itu. 31Ia harus memisahkan semua lemak, sama seperti lemak yang diambil dari kurban perdamaian, dan imam harus membakarnya di atas mezbah menjadi kurban yang harum aromanya di hadirat ALLAH. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu, dan orang itu akan diampuni.

32Jika yang dibawanya sebagai persembahan untuk kurban penghapus dosa adalah seekor domba, maka ia harus membawa seekor domba betina yang tak bercacat. 33Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban penghapus dosa itu, lalu menyembelihnya menjadi kurban penghapus dosa di tempat orang biasa menyembelih kurban bakaran. 34Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sebagian dari darah kurban penghapus dosa itu, dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Semua darah yang tersisa harus dicurahkannya ke dasar mezbah itu. 35Ia harus memisahkan semua lemak, sama seperti lemak domba yang diambil dari kurban perdamaian, dan imam harus membakarnya pada mezbah, di atas kurban yang dibakar bagi ALLAH. Imam harus mengadakan pendamaian demi orang itu karena dosa yang telah dilakukannya, dan orang itu akan diampuni.

Qs. Al Hajj 22:34

34. Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)

Qs. Al Maa'idah 5:27

27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!." Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa."