K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

<<  Kisah Teladan Nabi >> 
Halaman 21

Dekat kepada Allah, Hati Tenang

Kitab Suci Zabur 84:1-13

1Untuk pemimpin pujian. Menurut lagu: Gitit. Dari bani Korah. Zabur. 2Betapa menyenangkannya tempat-Mu bersemayam, ya ALLAH, Tuhan semesta alam! 3Jiwaku merindukan pelataran-pelataran ALLAH, bahkan menjadi lesu karenanya. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Tuhan yang hidup. 4Burung pipit pun telah mendapatkan rumah bagi dirinya, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat mezbah-mezbah-Mu, ya ALLAH, Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Tuhanku. 5Berbahagialah orang-orang yang tinggal di Bait-Mu! Mereka terus-menerus memuji Engkau. Sela  6Berbahagialah orang yang mendapatkan kekuatannya dari-Mu, yang hatinya rindu untuk berziarah. 7Sementara mereka melewati Lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Hujan pada awal musim pun menudunginya dengan berkah. 8Sambil berjalan kekuatan mereka semakin besar, hingga masing-masing menghadap Allah di Sion.  9Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, dengarkanlah kiranya doaku. Perhatikanlah, ya Tuhan yang disembah Yakub! Sela 10Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kaulantik. 11Sesungguhnya satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada seribu hari di tempat lain. Aku lebih suka menjadi penunggu pintu Bait Tuhanku daripada tinggal di kemah-kemah kefasikan. 12Karena ALLAH, Al Khalik, adalah matahari dan perisai. ALLAH mengaruniakan anugerah dan kemuliaan. Ia tidak menahan kebajikan dari orang yang hidup tak bercela. 13Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepada-Mu!