K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

<<  Kisah Teladan Nabi >> 
Halaman 22

 Kerajaan Allah Itu Makmur dan Adil

Tahkta yang Kokoh Selama-lamanya

KST, Surah 2 Samuil 7:8-16

8Maka sekarang, beginilah yang harus kaukatakan kepada hamba-Ku Daud, ‘Beginilah firman ALLAH semesta alam, “Aku telah mengambil engkau dari padang penggembalaan, dari pekerjaan menggiring kawanan domba, untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku, yaitu atas Israil. 9Aku telah menyertai engkau ke mana pun engkau pergi dan telah melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. 10Aku akan menentukan suatu tempat bagi umat-Ku Israil dan menanam mereka di sana, sehingga mereka dapat berdiam di tempatnya sendiri dan tidak lagi terusik. Mereka tidak akan ditindas lagi oleh orang-orang zalim seperti sebelumnya, 11yaitu sejak masa Aku memerintahkan hakim-hakim untuk memimpin umat-Ku Israil. Aku akan memberi ketenteraman kepadamu dari semua musuhmu. Selain itu, ALLAH pun menyatakan kepadamu bahwa ALLAH akan membangun suatu keluarga bagimu. 12Apabila umurmu telah genap dan engkau dibaringkan bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu kelak, anak kandungmu sendiri, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. 13Dialah yang akan membangun sebuah bait bagi nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya sampai selama-lamanya. 14Aku akan menjadi bapak baginya dan ia akan menjadi anak bagi-Ku[hh]. Jika ia melakukan kesalahan, Aku akan menghajar dia dengan tongkat yang biasa digunakan oleh manusia dan dengan pukulan yang biasa diberikan oleh bani Adam. 15Namun, kasih abadi-Ku tidak akan menjauh dari dirinya, seperti Kujauhkan dari Saul, yang telah Kusingkirkan dari hadapanmu. 16Keluargamu dan kerajaanmu akan teguh sampai selama-lamanya di hadapanmu. Takhtamu akan kokoh sampai selama-lamanya.’ “ ‘

Kelahiran Raja Damai

Nabi Yasyaya 9:1-7

1Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri bayang-bayang maut, atasnya terang telah bersinar. 2Engkau memperbanyak jumlah bangsa itu, Engkau memperbesar sukacita mereka. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita pada musim menuai, seperti orang bergembira ketika membagi-bagi jarahan, 3karena kuk yang mereka tanggung dan kayu pikulan di bahu mereka, yaitu tongkat para penindas mereka, telah Kauhancurkan seperti pada zaman orang Midian. 4Setiap sepatu yang berderap-derap dalam deru peperangan dan pakaian yang berlumuran darah akan dibakar dan menjadi bahan bakar untuk api. 5Sesungguhnya, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita. Di atas bahunyalah pemerintahan akan dibebankan, dan namanya akan disebut: Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Penguasa Damai.[ii] 6Pertumbuhan pemerintahan-Nya serta damai tidak akan ada habisnya atas takhta Daud dan atas kerajaannya. Ia akan mengokohkan dan menopangnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecintaan ALLAH, Tuhan semesta alam, yang meluap-luap bagi umat-Nya akan membuat hal ini terwujud.

Raja yang Akan Datang dan Membawa Damai

Nabi Yasyaya 11:1-9

1Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai[jj] suatu cabang dari akarnya akan berbuah. 2Ruh ALLAH akan berdiam padanya -- ruh hikmat dan pengertian, ruh nasihat dan keperkasaan, ruh pengetahuan dan ketakwaan kepada ALLAH -- 3ketakwaan kepada ALLAH adalah kesukaannya.Ia tidak akan menghakimi menurut apa yang tampak di depan matanya, atau memutuskan perkara menurut apa yang didengar telinganya, 4tetapi ia akan menghakimi fakir miskin dengan kebenaran, dan memutuskan perkara bagi orang yang tertindas di negeri dengan keadilan. Ia akan menghukum bumi dengan rotan dari mulutnya, dan dengan napas mulutnya Ia akan mematikan orang fasik. 5Kebenaran adalah sabuk di pinggangnya dan kesetiaan adalah ikat pinggangnya. 6Serigala akan tinggal bersama domba, dan tutul akan berbaring dengan anak kambing. Anak sapi, anak singa, dan ternak yang tambun akan tinggal bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiring mereka. 7Sapi betina dan beruang akan merumput, anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti sapi. 8Anak yang masih menyusu akan bermain-main dekat lubang ular sendok, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke dalam liang ular berbisa. 9Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun membinasakan di seluruh gunung-Ku yang suci, karena bumi akan penuh dengan pengenalan tentang ALLAH, seperti air meliputi laut.

Penegak Pengadilan

Nabi Yasyaya 16:5

5Suatu takhta kerajaan akan ditegakkan dalam kasih abadi, dan di atasnya akan duduk seorang yang tepercaya dalam kemah Daud.

Dialah hakim dan penegak keadilan yang cepat melaksanakan kebenaran.