K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Raja-raja 9 >> 

Allah Menampakkan Diri Lagi kepada Raja Sulaiman

1Setelah Sulaiman selesai membangun Bait ALLAH, istana raja, dan segala sesuatu yang ingin dibuatnya,

2ALLAH menampakkan diri kepada Sulaiman untuk kedua kalinya, seperti dahulu Ia menampakkan diri kepadanya di Gibeon.

3Firman ALLAH kepadanya, “Aku telah mendengar doa dan permohonanmu yang kaupanjatkan ke hadirat-Ku. Aku telah menyucikan bait yang kaubangun itu dan menegakkan nama-Ku di situ sampai selama-lamanya. Mata-Ku dan hati-Ku akan ada di sana sepanjang masa.

4Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, yaitu dengan tulus hati dan jujur, dan engkau bertindak sesuai dengan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu, serta memegang teguh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Ku,

5maka Aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas orang Israil untuk selama-lamanya seperti yang telah Kujanjikan kepada Daud, ayahmu, demikian, ‘Tidak akan terputus keturunanmu dari takhta kerajaan Israil.’

6Akan tetapi, jika kamu dan anak-anakmu berhenti mengikut Aku dan tidak memegang teguh perintah-perintah-Ku serta ketetapan-ketetapan yang telah Kuberikan kepadamu, lalu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembah ilah-ilah itu,

7maka Aku akan menyingkirkan orang Israil dari tanah yang telah Kukaruniakan kepada mereka, dan bait yang telah Kusucikan bagi nama-Ku itu akan Kubuang dari hadirat-Ku. Israil pun akan menjadi suatu ibarat dan sindiran di antara segala bangsa.

8Bait yang ditinggikan ini akan membuat setiap orang yang melewatinya tercengang, mencemooh, dan berkata, ‘Mengapa ALLAH berbuat demikian terhadap negeri ini dan bait ini?’

9Maka, orang akan menjawab, ‘Karena mereka meninggalkan ALLAH, Tuhan mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Tanah Mesir. Mereka berpaut kepada ilah-ilah lain, sujud menyembah serta beribadah kepada ilah-ilah itu. Itulah sebabnya, ALLAH mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka.’”

Beberapa Usaha Raja Sulaiman

10Dua puluh tahun lamanya Sulaiman membangun kedua gedung itu, yaitu Bait ALLAH dan istana raja. Setelah lewat masa itu,

11Raja Sulaiman memberikan kepada Hiram dua puluh kota di Tanah Galilea karena Hiram, raja Tirus itu, telah memasok bagi Sulaiman kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya.

12Lalu, Hiram pergi dari Tirus untuk melihat kota-kota yang diberikan Sulaiman kepadanya, tetapi semua kota itu tidak menyenangkan hatinya.

13Maka, katanya, “Kota-kota macam apakah yang kauberikan kepadaku ini, Saudaraku?” Sebab itu, orang menamainya Tanah Kabul sampai hari ini.

14Hiram telah mengirim kepada raja seratus dua puluh talenta emas.

15Inilah perihal pekerja rodi yang dikerahkan oleh Raja Sulaiman untuk membangun Bait ALLAH, istananya sendiri, Milo, tembok Yerusalem, Hazor, Megido, dan Gezer.

16(Dulu Firaun, raja Mesir, maju berperang merebut Gezer. Ia membakar habis kota itu dan membunuh orang-orang Kanaan yang tinggal di situ. Kemudian, ia memberikan kota itu kepada anaknya, istri Sulaiman, sebagai hadiah pernikahan.

17Maka, Sulaiman membangun kembali Kota Gezer.) Ia juga membangun Bait-Horon Hilir,

18Baalat, dan Tamar di padang belantara di negeri itu,

19semua kota perbekalan yang dimiliki Sulaiman, kota-kota tempat kereta, kota-kota tempat pasukan berkuda, dan apa pun yang ingin dibangun Sulaiman di Yerusalem, di Libanon, dan di seluruh negeri kekuasaannya.

20Semua orang yang tersisa dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk bani Israil,

21yaitu keturunan orang-orang itu yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh bani Israil, merekalah yang dikerahkan Sulaiman sebagai budak rodi, dan demikianlah keadaan mereka sampai hari ini.

22Sebaliknya, dari antara bani Israil tidak ada seorang pun yang dijadikan budak oleh Sulaiman. Mereka dijadikan pejuang, pegawai, pembesar, ajudan, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkudanya.

23Inilah jumlah pejabat utama yang mengepalai pekerjaan Sulaiman: lima ratus lima puluh orang membawahi rakyat yang melakukan pekerjaan itu.

24Setelah putri Firaun pindah dari Kota Daud ke istana yang khusus dibangun Sulaiman untuk dia, maka Sulaiman pun membangun Milo.

25Tiga kali setahun Sulaiman mempersembahkan kurban-kurban bakaran dan kurban perdamaian di atas mazbah yang dibangunnya bagi ALLAH. Dibakarnya pula dupa di atas mazbah pembakaran dupa yang ada di hadirat ALLAH. Demikianlah ia menyelesaikan bait itu.

26Raja Sulaiman juga membuat kapal-kapal di Ezion-Geber, yang letaknya dekat Elot, di tepi Laut Merah, Tanah Edom.

27Lalu, Hiram mengirimkan beberapa anak buahnya, yaitu para awak kapal yang cakap melayari laut, untuk naik kapal itu bersama anak-anak buah Sulaiman.

28Mereka berlayar ke Ofir dan mengambil dari sana empat ratus dua puluh talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Sulaiman. <<  1 Raja-raja 9 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);