K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Tawarikh 16 >> 

1Tabut loh hukum Allah dibawa masuk dan diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Lalu, mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian di hadirat Allah.

2Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian, ia pun memohonkan berkah bagi bangsa itu dengan nama ALLAH.

3Dibagikannya kepada semua orang Israil, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketul roti, sepotong daging, dan sebuah kue kismis.

4Kemudian, Daud mengangkat beberapa orang Lewi sebagai penyelenggara ibadah di hadapan tabut loh hukum ALLAH. Mereka harus berzikir, mengucap syukur, dan memuji ALLAH, Tuhan yang dipuja bani Israil.

5Asaf adalah kepalanya, Zakharia orang keduanya, selanjutnya Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel. Mereka harus memainkan gambus serta kecapi, sedang Asaf harus membunyikan ceracap.

6Benaya dan Yahaziel, yaitu para imam, harus selalu meniup nafiri di hadapan tabut loh hukum Allah.

Nyanyian Puji-pujian Raja Daud

7Maka, pada hari itu juga untuk pertama kalinya Daud menaikkan ucapan syukur kepada ALLAH dengan perantaraan Asaf dan saudara-saudaranya:

8Mengucap syukurlah kepada ALLAH, serukanlah nama-Nya, masyhurkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa!

9Beryanyilah bagi-Nya, lantunkanlah puji-pujian bagi-Nya, ceritakanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib!

10Bermegahlah dalam nama-Nya yang suci, biarlah orang-orang yang mencari hadirat ALLAH bersuka hati.

11Carilah hadirat ALLAH dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu.

12Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya, mukjizat-mukjizat-Nya, dan penghukuman-penghukuman yang difirmankan-Nya,

13hai keturunan Israil, hamba-Nya, hai bani Yakub, orang-orang pilihan-Nya.

14Dialah ALLAH, Tuhan kita, penghukuman-Nya berlaku di seluruh bumi.

15Ia mengingat perjanjian-Nya untuk selama-lamanya juga firman yang diperintahkan-Nya kepada seribu angkatan,

16yaitu perjanjian yang diikat-Nya dengan Ibrahim dan sumpah-Nya kepada Ishak.

17Ia meneguhkannya bagi Yakub sebagai ketetapan, dan bagi Israil sebagai perjanjian kekal,

18firman-Nya, “Kepadamu akan Kukaruniakan Tanah Kanaan sebagai bagian pusakamu.”

19Ketika jumlah mereka sedikit, kecil saja, dan tinggal sebagai pendatang di sana,

20mengembara dari bangsa ke bangsa, dari satu kerajaan ke suku bangsa yang lain,

21Ia tidak membiarkan orang memeras mereka. Raja-raja ditegurnya karena mereka,

22“Jangan sentuh orang-orang yang Kulantik, jangan berbuat jahat kepada para nabi-Ku.”

23Bernyanyilah bagi ALLAH, hai seluruh bumi, kabarkanlah keselamatan-Nya dari hari ke hari.

24Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa.

25Mahabesar ALLAH dan sangat terpuji, Ia patut ditakuti lebih daripada segala dewa.

26Segala dewa bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi ALLAH adalah pencipta langit.

27Kemegahan dan semarak ada di hadirat-Nya, kekuatan dan kegembiraan ada di tempat kediaman-Nya.

28Persembahkanlah bagi ALLAH, hai kaum suku-suku bangsa, persembahkanlah bagi ALLAH kemuliaan dan kekuatan!

29Persembahkanlah bagi ALLAH kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah ALLAH dengan berhiaskan kesucian.

30Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi; ya, dunia tegak, tidak bergoyang.

31Biarlah langit bersukacita dan bumi bergembira, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, “ALLAH bertakhta!”

32Biarlah laut bergemuruh dengan segala isinya, biarlah padang bersukaria dengan segala yang ada padanya.

33Pada waktu itu pohon-pohon di hutan akan bersorak-sorai di hadirat ALLAH karena Ia datang untuk menghakimi bumi.

34Mengucap syukurlah kepada ALLAH karena Ia baik, karena kasih-Nya kekal selama-lamanya.

35Katakanlah, “Selamatkanlah kami, ya Allah, Penyelamat kami. Kumpulkanlah kami dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa supaya kami dapat mengucap syukur kepada nama-Mu yang suci dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu.”

36Segala puji bagi ALLAH, Tuhan yang dipuja bani Israil, dari kekal sampai kekal! Seluruh umat berkata, “Amin,” dan memuji ALLAH.

Orang-Orang yang Ditunjuk untuk Beberapa Tugas Ibadah

37Daud meninggalkan Asaf dan saudara-saudaranya di sana, di hadapan tabut loh hukum ALLAH. Mereka harus senantiasa menyelenggarakan ibadah dihadapan tabut itu menurut apa yang patut dilakukan hari lepas hari.

38Ia pun meninggalkan Obed-Edom dan keenam puluh delapan orang saudaranya. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penjaga-penjaga pintu gerbang.

39Imam Zadok dan saudara-saudaranya, para imam, ditinggalkannya di hadapan Kemah Suci ALLAH di bukit pengurbanan di Gibeon.

40Secara tetap, pagi dan petang, mereka harus mempersembahkan kurban bakaran kepada ALLAH di atas mazbah kurban bakaran sesuai dengan semua yang tertulis dalam hukum Taurat, yaitu hukum yang diperintahkan ALLAH kepada orang Israil.

41Mereka disertai oleh Heman, Yedutun, dan orang-orang pilihan selebihnya, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengucap syukur kepada ALLAH: “Karena kasih-Nya kekal selama-lamanya.”

42Heman dan Yedutun bertugas membunyikan nafiri dan ceracap, serta memainkan alat-alat musik untuk mengiringi nyanyian bagi Allah. Anak-anak Yedutun bertugas menjaga pintu gerbang.

43Kemudian, seluruh bangsa itu pulang ke rumah masing-masing. Daud pun pulang untuk memohonkan berkah bagi keluarganya.


 <<  1 Tawarikh 16 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);