K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  2 Raja-raja 10 >> 

Raja Yehu Punahkan Keluarga Raja Ahab

1Ahab mempunyai tujuh puluh orang anak laki-laki di Samaria. Jadi, Yehu menulis beberapa pucuk surat dan mengirimkannya ke Samaria, kepada para pembesar di Yizreel, kepada para tua-tua, dan kepada para wali anak-anak Ahab, bunyinya,

2“Mengingat anak-anak tuanmu ada padamu, begitu pula kereta, kuda, kota berkubu, serta senjata, maka sekarang, begitu surat ini sampai di tanganmu,

3pilihlah seorang yang terbaik dan paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas takhta ayahnya. Kemudian, berperanglah demi keluarga tuanmu.”

4Tetapi, mereka sangat ketakutan dan berkata, “Sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapi dia, bagaimana mungkin kita dapat bertahan?”

5Maka, kepala istana dan kepala kota beserta para tua-tua dan para wali mengirim utusan kepada Yehu dengan pesan, “Kami ini hamba-hamba Tuan. Semua yang Tuan katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak mau mengangkat seorang pun menjadi raja. Lakukanlah saja apa yang Tuan pandang baik.”

6Kemudian, untuk kedua kalinya Yehu menulis surat kepada orang-orang itu, bunyinya, “Jika kamu memihak kepadaku dan mau menuruti perkataanku, penggallah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku di Yizreel, besok pada waktu seperti ini.” Ketujuh puluh anak raja itu tinggal bersama para pembesar kota yang membesarkan mereka.

7Begitu surat itu sampai di tangan mereka, mereka pun mengambil dan menyembelih ketujuh puluh anak raja itu. Kepala orang-orang itu mereka taruh dalam keranjang, lalu dikirim kepada Yehu di Yizreel.

8Kemudian, seorang pesuruh datang memberitahu Yehu, “Mereka sudah membawa kepala anak-anak raja itu.” Kata Yehu, “Susunlah semuanya menjadi dua timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi.”

9Pagi harinya, keluarlah Yehu. Ia berdiri di hadapan seluruh rakyat dan berkata kepada mereka, “Kamu tidak bersalah. Akulah yang mengadakan persekongkolan melawan tuanku, lalu membunuh dia. Tetapi, siapakah yang membunuh semua orang ini?

10Ketahuilah sekarang bahwa firman ALLAH, yang telah disampaikan ALLAH mengenai keluarga Ahab, tidak ada yang gugur. ALLAH telah mewujudkan apa yang difirmankan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya Ilyas.”

11Lalu, Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Yizreel, juga semua pembesarnya, sahabat-sahabat karibnya, dan imam-imamnya sehingga tidak ada seorang pun yang ditinggalkan hidup.

12Setelah itu, Yehu bersiap, lalu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bait-Eked, perkampungan para gembala,

13Yehu bertemu dengan saudara-saudara Ahazia, raja Yuda. Ia bertanya, “Siapakah kamu ini?” Jawab mereka, “Kami ini saudara-saudara Ahazia. Kami pergi untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri.”

14Kata Yehu, “Tangkap mereka hidup-hidup!” Lalu, mereka pun ditangkap hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bait-Eked, empat puluh dua orang banyaknya. Tak seorang pun ditinggalkannya hidup dari antara mereka.

15Setelah pergi dari sana, ia bertemu pula dengan Yonadab bin Rekhab yang datang menyongsong dia. Yehu memberi salam kepadanya dan berkata, “Apakah hatimu tulus terhadap aku, seperti hatiku terhadap engkau?” Jawab Yonadab, “Ya!” Kata Yehu, “Jika ya, ulurkanlah tanganmu.” Ia mengulurkan tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke atas kereta.

16Kata Yehu, “Ikutlah aku dan lihatlah semangatku bagi ALLAH.” Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya.

17Sesampainya Yehu di Samaria, dihabisinya semua orang yang masih tinggal dari Ahab di Samaria sampai mereka punah sesuai dengan firman yang disampaikan ALLAH kepada Ilyas.

Raja Yehu Hapuskan Penyembahan Dewa Baal

18Kemudian, Yehu mengumpulkan seluruh rakyat dan berkata kepada mereka, “Ahab masih kurang beribadah kepada Baal. Yehu mau beribadah kepadanya lebih banyak lagi.

19Sekarang, panggillah menghadap aku semua nabi Dewa Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Jangan ada seorang pun yang tidak hadir karena aku hendak mengadakan acara kurban yang besar bagi Baal. Siapa pun yang tidak hadir, tidak akan dibiarkan hidup.” Tetapi sesungguhnya, hal ini adalah tipu muslihat Yehu supaya ia dapat membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal.

20Kata Yehu, “Khususkanlah perkumpulan raya bagi Baal.” Lalu, mereka pun memaklumkannya.

21Yehu mengirim pesan ke seluruh Israil. Maka, datanglah semua orang yang beribadah kepada Baal, tak ada seorang pun yang tidak datang. Mereka masuk ke kuil Baal sehingga kuil Baal itu penuh sesak dari ujung ke ujung.

22Kata Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, “Keluarkanlah pakaian khusus untuk semua orang yang beribadah kepada Baal.” Maka, ia mengeluarkan pakaian untuk orang-orang itu.

23Kemudian, Yehu dan Yonadab bin Rekhab masuk ke dalam kuil Baal. Kepada orang-orang yang beribadah kepada Baal, ia berkata, “Periksa dan lihatlah, jangan sampai ada seorang hamba ALLAH pun di sini bersamamu. Biarlah hanya ada orang-orang yang beribadah kepada Baal saja.”

24Lalu, mereka masuk untuk mempersembahkan kurban sembelihan dan kurban bakaran. Akan tetapi, Yehu sudah menempatkan delapan puluh orang di luar dengan pesan, “Siapa membiarkan luput seorang saja dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, maka nyawanya adalah ganti nyawa orang itu.”

25Begitu Yehu selesai mempersembahkan kurban bakaran, berkatalah ia kepada para bentara dan para perwira, “Masuklah dan habisi mereka. Jangan seorang pun lolos.” Maka, mereka menghabisi orang-orang itu dengan mata pedang. Kemudian, para bentara dan para perwira mencampakkan mayat-mayat itu, lalu pergi ke gedung kuil Baal.

26Mereka mengeluarkan tiang-tiang berhala kuil Baal itu dan membakarnya.

27Mereka pun merobohkan tiang-tiang berhala Baal dan juga kuil Baal itu, lalu menjadikannya jamban sampai hari ini.

28Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israil.

29Meskipun begitu, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang menyebabkan orang Israil berdosa pula, yaitu penyembahan anak-anak lembu emas di Bait-El dan di Dan.

30Firman ALLAH kepada Yehu, “Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku, dan telah melaksanakan apa yang dikehendaki hati-Ku terhadap keluarga Ahab, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israil sampai keturunan yang keempat.”

31Namun, Yehu tidak tetap hidup menurut hukum ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang menyebabkan orang Israil berdosa pula.

32Pada zaman itu ALLAH mulai memangkas daerah Israil. Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israil,

33dari Sungai Yordan ke arah timur, yaitu seluruh Tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Aro’er di dekat Lembah Arnon, baik Gilead maupun Basan.

34Riwayat Yehu selebihnya, semua yang dilakukannya, dan segala kejayaannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab hikayat raja-raja Israil?

35Lalu, Yehu dibaringkan bersama nenek moyangnya dan dimakamkan di Samaria. Maka, Yoahas, anaknya, naik takhta menggantikan dia.

36Yehu bertakhta atas Israil di Samaria dua puluh delapan tahun lamanya. <<  2 Raja-raja 10 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);