K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  2 Raja-raja 21 >> 

Manasye, Raja Yuda

1Manasye berumur dua belas tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem lima puluh lima tahun lamanya. Nama ibunya ialah Hefzibah.

2Ia melakukan apa yang jahat di mata ALLAH menurut kekejian bangsa-bangsa yang telah dihalau ALLAH dari hadapan bani Israil.

3Dibangunnya kembali bukit-bukit pengurbanan yang sudah dimusnahkan Hizkia, ayahnya, lalu didirikannya mazbah-mazbah atau tempat-tempat pembakaran kurban bagi Baal serta dibuatnya patung Dewi Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israil. Ia sujud menyembah segala benda langit dan beribadah kepadanya.

4Ia juga membangun mazbah-mazbah di dalam Bait ALLAH, padahal ALLAH telah berfirman, “Di Yerusalem akan Kutegakkan nama-Ku.”

5Di kedua pelataran Bait ALLAH, dibangunnya mazbah-mazbah bagi segala benda langit.

6Ia mempersembahkan pula anaknya sebagai kurban yang dibakar, lalu melakukan ramal, nujum, serta menghubungi para pemanggil arwah dan para ahli sihir. Banyak kejahatan yang dilakukannya di mata ALLAH sehingga ia membangkitkan murka-Nya.

7Ditempatkannya patung ukiran Dewi Asyera yang telah dibuatnya dalam Bait, padahal ALLAH telah berfirman kepada Daud dan kepada Sulaiman, anaknya, “Di dalam Bait ini dan di Yerusalem, yang telah Kupilih dari antara semua suku Israil, Aku akan menegakkan nama-Ku untuk selama-lamanya.

8Aku tidak akan membiarkan kaki orang Israil beranjak lagi dari tanah yang telah Kukaruniakan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepada mereka dan segala hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba-Ku Musa.”

9Akan tetapi, mereka tidak mau mendengarkan. Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan apa yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan ALLAH dari hadapan bani Israil.

10Kemudian, dengan perantaraan hamba-hamba-Nya, para nabi, ALLAH berfirman,

11“Karena Manasye, raja Yuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, melebihi segala kejahatan yang dilakukan orang Amori sebelum dia, dan telah menyebabkan orang Yuda berdosa pula dengan berhala-berhalanya,

12maka beginilah firman ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, ‘Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yuda sehingga siapa pun yang mendengarnya akan berdenging kedua telinganya.

13Aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur yang digunakan terhadap Samaria dan tali sipat yang digunakan terhadap keluarga Ahab. Aku akan menggosok Yerusalem seperti orang menggosok pinggan, yaitu menggosok sambil membalikkannya hingga menungging.

14Aku akan membuang sisa milik pusaka-Ku dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi rampasan dan jarahan bagi semua musuh mereka

15karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mata-Ku dan telah membangkitkan murka-Ku sejak hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini.’”

16Lagi pula, Manasye menumpahkan banyak sekali darah orang yang tak bersalah sehingga Yerusalem dipenuhi darah dari ujung ke ujung, belum termasuk dosanya yang menyebabkan orang Yuda berdosa pula sehingga mereka melakukan apa yang jahat di mata ALLAH.

17Riwayat Manasye selebihnya, semua yang dilakukannya, dan dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab hikayat raja-raja Yuda?

18Lalu, Manasye dibaringkan bersama nenek moyangnya dan ia dimakamkan di taman istananya, yaitu di taman Uza. Maka, Amon, anaknya, naik takhta menggantikan dia.

Amon, Raja Yuda

19Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem dua tahun lamanya. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari Yotba.

20Ia pun melakukan apa yang jahat di mata ALLAH seperti yang dilakukan oleh Manasye, ayahnya.

21Segala jalan yang ditempuh ayahnya diturutinya. Ia beribadah kepada berhala-berhala yang disembah ayahnya dan sujud menyembah semua itu.

22Ia meninggalkan ALLAH, Tuhan nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut jalan ALLAH.

23Suatu kali para pegawai Amon bersekongkol melawan dia dan membunuh raja di istananya.

24Tetapi, rakyat negeri itu membunuh semua orang yang bersekongkol melawan Raja Amon, lalu menobatkan Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

25Riwayat Amon selebihnya, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab hikayat raja-raja Yuda?

26Lalu, ia dimakamkan dalam makamnya di taman Uza. Maka, Yosia, anaknya, naik takhta menggantikan dia. <<  2 Raja-raja 21 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);