K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Bilangan 12 >> 

Miryam dan Imam Harun Dengki kepada Nabi Musa

1Miryam dan Harun mengata-ngatai Musa sehubungan dengan perempuan Etiopia yang diperistrinya karena ia memang telah memperistri seorang perempuan Etiopia.

2Kata mereka, “Sungguhkah ALLAH berfirman melalui Musa saja? Bukankah Ia juga berfirman melalui kita?” Dan ALLAH mendengar hal itu.

3Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya lebih daripada semua manusia yang ada di muka bumi.

4Tiba-tiba berfirmanlah ALLAH kepada Musa, Harun, dan Miryam, “Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Hadirat Allah.” Maka, keluarlah mereka bertiga.

5Kemudian, ALLAH hadir dalam tiang awan di pintu Kemah itu. Dipanggil-Nya Harun dan Miryam, lalu keduanya pun tampil.

6Firman-Nya, “Dengarkanlah firman-Ku ini: Jika di antara kamu ada seorang nabi ALLAH, maka Aku akan menyatakan diri-Ku kepadanya melalui penglihatan, dan Aku akan berfirman kepadanya dalam mimpi.

7Tetapi, tidak demikian halnya dengan hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam seluruh bait-Ku.

8Dengan dia Aku berbicara berhadap-hadapan, nyata-nyata, bukan dengan teka-teki. Ia pun pernah memandang wujud kemuliaan ALLAH. Mengapa kamu tidak takut mengata-ngatai hamba-Ku Musa?”

9Murka ALLAH menyala terhadap mereka, lalu ditinggalkan-Nya mereka.

10Setelah awan itu berpindah dari atas Kemah, tampaklah Miryam terkena kusta, putih seperti salju! Harun memandang Miryam, dan tampak ia terkena kusta!

11Kata Harun kepada Musa, “Ah Tuanku, kumohon jangan tanggungkan kepada kami dosa kami, yang kami lakukan dengan bodohnya.

12Mohon jangan biarkan dia menjadi seperti anak gugur, yang dagingnya sudah separuh rusak ketika keluar dari rahim ibunya.”

13Musa pun berseru kepada ALLAH, katanya, “Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia.”

14Namun, ALLAH berfirman kepada Musa, “Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, bukankah ia akan dipermalukan tujuh hari lamanya? Jadi, biarlah ia dikucilkan di luar perkemahan tujuh hari lamanya, setelah itu barulah ia boleh dibawa masuk kembali.”

15Maka, Miryam pun dikucilkan di luar perkemahan tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miryam dibawa masuk kembali.

16Setelah itu, berangkatlah bangsa itu dari Hazerot, lalu berkemah di Padang Belantara Paran. <<  Bilangan 12 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);