K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Hikmah Sulaiman 11 >> 

Tanpa Tuntunan, Jatuhlah Bangsa

1Neraca tipuan adalah hal keji bagi Allah, tetapi batu timbangan yang tepat adalah kesukaan-Nya

2Ketika keangkuhan datang, aib pun datang, tetapi bersama kerendahan hati datang hikmat.

3Orang yang lurus hati dipimpin oleh ketulusannya, tetapi orang yang khianat dibinasakan oleh keculasannya.

4Harta tidak berfaedah pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.

5Jalan orang yang tak bercela diluruskan oleh kebenarannya, tetapi orang yang fasik jatuh oleh kefasikannya sendiri.

6Orang yang lurus hati dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi orang yang khianat tertangkap oleh hawa nafsunya.

7Ketika orang fasik mati, sia-sialah penantiannya, dan harapan akan kekuatannya pun lenyap.

8Orang benar dilepaskan dari kesesakan, lalu orang fasik masuk sebagai gantinya.

9Dengan mulut, orang yang munafik membinasakan sesamanya, tetapi oleh pengetahuan, orang benar dilepaskan.

10Jika orang benar makmur, maka kota bersukaria, dan jika orang fasik binasa, maka orang bersorak-sorai.

11Kota dibangun dari pemberian orang yang lurus hati, tetapi diruntuhkan oleh mulut orang fasik.

12Orang yang menghina sesamanya kurang akal, tetapi orang yang berpengertian berdiam diri.

13Orang yang pergi ke sana kemari sebagai pemfitnah membuka rahasia, tetapi orang yang berhati setia menutupi perkara.

14Jika tidak ada tuntunan, jatuhlah bangsa, tetapi jika penasihat banyak, niscaya selamat.

15Sangat celakalah orang yang menjadi penjamin bagi orang lain, tetapi orang yang membenci perjanjian jaminan akan aman.

16Perempuan yang santun memperoleh kehormatan, tetapi orang yang kejam hanya memperoleh kekayaan.

Bertunas seperti Daun Muda

17Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang bengis menyusahkan tubuhnya sendiri.

18Orang fasik mendapatkan upah yang menipu, tetapi orang yang menabur kebenaran mendapatkan pahala yang pasti.

19Orang yang tetap dalam kebenaran akan memperoleh hidup, tetapi orang yang mengejar kejahatan menyongsong kematiannya.

20Orang yang bengkok hatinya dipandang keji oleh Allah, tetapi orang yang jalannya tak bercela adalah kesukaan-Nya.

21Yakinlah, orang jahat tak akan lepas dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan.

22Seperti anting-anting emas di hidung babi, demikianlah perempuan cantik yang menyimpang dari kebijaksanaan.

23Keinginan orang benar mendatangkan kebaikan semata-mata, tetapi harapan orang fasik mendatangkan murka.

24Ada orang yang menyebar harta, tetapi semakin bertambah kaya, ada orang yang menahan apa yang patut diberikannya, tetapi hanya menjadi berkekurangan.

25Hati yang senang memberi akan diberi berkelimpahan, orang yang mengairi, ia sendiri akan diairi.

26Siapa menahan gandum akan dikutuki orang banyak, tetapi berkah turun ke atas kepala orang yang menjualnya.

27Orang yang tekun mencari kebaikan berusaha dikenan orang, tetapi orang yang mencari kejahatan akan ditimpa kejahatan.

28Siapa mengandalkan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan bertunas seperti daun muda.

29Siapa menyusahkan rumah tangganya akan mewarisi angin, dan orang bodoh akan menjadi hamba orang yang berhati bijak.

30Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan orang bijak memenangkan hati orang.

31Jika orang benar menerima balasan di bumi ini, maka terlebih lagi orang fasik dan orang berdosa! <<  Hikmah Sulaiman 11 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);