K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Keluaran 36 >> 

1Bezaleel, Aholiab, juga setiap ahli yang dikaruniai ALLAH hikmat serta pengertian agar tahu bagaimana mengerjakan segala macam pekerjaan untuk peribadatan di tempat suci, harus bekerja sesuai dengan semua yang diperintahkan ALLAH.”

2Kemudian, Musa memanggil Bezaleel, Aholiab, serta setiap ahli, yang dalam hatinya telah dikaruniakan ALLAH hikmat, yaitu setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang mengerjakan pekerjaan itu.

3Mereka menerima dari tangan Musa semua persembahan khusus yang telah dibawa oleh bani Israil untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat suci. Sementara itu, tiap-tiap pagi orang masih terus membawa persembahan sukarela kepada Musa.

4Maka, datanglah semua ahli pelaksana segala pekerjaan tempat suci itu, masing-masing dari pekerjaan yang sedang dikerjakannya.

5Mereka berkata kepada Musa, “Bahan yang dibawa oleh rakyat agar pekerjaan yang diperintahkan ALLAH dapat dilaksanakan sudah lebih dari cukup.”

6Lalu, Musa memerintahkan supaya disiarkan pengumuman di perkemahan itu demikian, “Jangan lagi ada laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu untuk dijadikan persembahan khusus bagi tempat suci.” Dengan demikian, rakyat dicegah untuk membawa persembahan lagi

7karena bahan yang mereka perlukan untuk melakukan segala pekerjaan itu sudah cukup, bahkan berlebih.

Membuat Kemah Suci

8Lalu, semua ahli di antara para pelaksana pekerjaan Kemah Suci itu membuat sepuluh helai kain dari lenan halus yang dipintal serta dari kain biru, kain ungu, dan kain merah tua, dilengkapi dengan sulaman-sulaman malaikat kerub, buatan seorang ahli.

9Panjang tiap helai kain itu dua puluh delapan hasta, sedangkan lebarnya empat hasta. Semuanya sama ukurannya.

10Lima helai kain mereka sambungkan satu sama lain, demikian pula lima helai kain lainnya.

11Mereka membuat tali-tali kancing dari kain biru di tepi kain terujung rangkapan yang satu, demikian pula di tepi kain terujung rangkapan kedua,

12lima puluh tali kancing pada kain yang satu dan lima puluh tali kancing di tepi kain kedua. Tali-tali kancing itu saling berhadapan.

13Setelah itu, mereka membuat lima puluh pengait emas dan menyambungkan kain-kain Kemah Suci itu satu sama lain dengan pengait-pengait tersebut sehingga menjadi satu kesatuan.

14Selanjutnya, mereka juga membuat sebelas helai kain dari bulu kambing untuk dijadikan atap kemah yang menudungi Kemah Suci.

15Panjang tiap helai kain adalah tiga puluh hasta dan lebarnya empat hasta. Jadi, kesebelas helai kain itu sama ukurannya.

16Lima helai kain di antaranya disambung tersendiri, lalu enam helai kain selebihnya disambung tersendiri pula.

17Mereka membuat lima puluh tali kancing di tepi kain rangkapan yang pertama, dan lima puluh tali kancing di tepi kain rangkapan kedua.

18Lalu, mereka membuat lima puluh pengait tembaga untuk menyambung kain-kain itu menjadi satu kesatuan.

19Selain itu, mereka pun membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang dicelup merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba untuk melapisi bagian atasnya lagi.

20Kemudian, dari kayu penaga mereka membuat papan-papan tegak untuk Kemah Suci.

21Setiap keping papan sepuluh hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya.

22Pada tiap-tiap papan ada dua pasak yang memungkinkan papan-papan itu dihubungkan satu sama lain. Hal itu mereka lakukan terhadap semua papan Kemah Suci.

23Untuk sisi sebelah selatan Kemah Suci, mereka membuat dua puluh papan.

24Mereka pun membuat empat puluh alas perak untuk dipasangkan di bawah kedua puluh papan itu, dua alas di bawah tiap papan, masing-masing untuk kedua pasaknya.

25Untuk rusuk kedua Kemah Suci, yaitu di sebelah utara, mereka membuat dua puluh papan

26lengkap dengan keempat puluh alas peraknya, dua alas di bawah tiap papan.

27Untuk bagian belakang Kemah Suci, yaitu di sebelah barat, mereka membuat enam papan.

28Selain itu, mereka pun membuat dua papan untuk bagian sudut belakang Kemah Suci itu.

29Kedua papan itu dirangkap dari bagian bawah hingga atas, dan diikat dengan sebentuk gelang. Demikianlah kedua papan untuk kedua sudut itu mereka buat.

30Jadi, ada delapan papan lengkap dengan enam belas alas peraknya, dua alas di bawah tiap-tiap papan.

31Juga mereka membuat kayu-kayu palang dari kayu penaga: lima batang untuk papan-papan pada rusuk yang satu dari Kemah Suci,

32lima batang untuk papan-papan pada rusuk kedua, dan lima batang untuk papan-papan pada bagian belakang Kemah Suci, yaitu di sebelah barat.

33Kayu palang di bagian tengah mereka buat melintang dari ujung ke ujung, setinggi setengah papan.

34Lalu, mereka menyalut papan-papan itu dengan emas dan membuat gelang-gelang dari emas sebagai tempat memasukkan kayu palang itu. Kayu-kayu palang itu mereka salut pula dengan emas.

35Setelah itu, mereka membuat tabir dari kain biru, kain ungu, kain merah tua, dan lenan halus yang dipintal, lengkap dengan sulaman-sulaman malaikat kerub, buatan seorang ahli.

36Untuk tabir itu mereka membuat empat batang tiang dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Mereka pun membuat kaitan-kaitan emas untuk tiang itu, serta menuang empat alas perak.

37Kemudian, mereka membuat tirai untuk pintu kemah itu dari kain biru, kain ungu, kain merah tua, dan lenan halus yang dipintal, berhiaskan sulaman.

38Untuk tirai itu dibuat lima batang tiang lengkap dengan kaitannya. Mereka menyalut kepalanya dan penghubungnya dengan emas, sedangkan kelima alasnya terbuat dari tembaga. <<  Keluaran 36 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);