K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yehezkiel 23 >> 

Ibarat tentang Kakak Beradik Ohola dan Oholiba

1Turunlah firman ALLAH kepadaku demikian,

2“Hai anak Adam, ada dua orang perempuan, anak-anak dari satu ibu.

3Mereka berzina di Mesir pada masa mudanya, dan di sana mereka kehilangan keperawanan mereka.

4Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba; Ohola mewakili Samaria dan Oholiba mewakili Yerusalem. Mereka adalah milik-Ku. Kemudian, mereka melahirkan anak-anak lelaki serta perempuan.

5Sementara Ohola masih menjadi milik-Ku, ia berzina. Ia berahi kepada kekasih-kekasihnya, orang Asyur, yaitu tentara-tentaranya

6yang berpakaian kain biru, para gubernur serta penguasa; semuanya adalah pemuda yang menawan hati, pasukan penunggang kuda.

7Ia berzina dengan mereka semua, orang-orang Asyur pilihan. Kepada siapa pun ia berahi, dinajiskannya dirinya dengan segala berhala mereka.

8Perzinaan yang pernah dilakukannya di Mesir tidak dihentikannya. Sejak masa mudanya orang memang sudah menidurinya, mengambil keperawanannya, dan melampiaskan nafsu zina mereka kepadanya.

9Sebab itu, Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, yaitu ke dalam tangan orang Asyur yang diberahikannya.

10Mereka menelanjangi dia. Anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan, ditangkap. Ia sendiri dibunuh dengan pedang sehingga namanya menjadi omongan perempuan-perempuan ketika hukuman dijatuhkan kepadanya.

11Sekalipun adiknya Oholiba melihat hal itu, berahinya lebih bobrok lagi daripada kakaknya dan perzinaannya melebihi perzinaan kakaknya.

12Ia pun berahi kepada orang Asyur, yaitu kepada para gubernur dan penguasa, tentara-tentaranya yang mengenakan pakaian lengkap, pasukan penunggang kuda; semuanya adalah pemuda yang menawan hati.

13Kulihat bahwa ia menajiskan pula dirinya. Jadi, mereka berdua sama perilakunya.

14Namun, ia masih menambah lagi perzinaannya. Ia melihat sosok-sosok lelaki terukir di dinding, yaitu gambar orang-orang Kasdim yang terukir dalam warna merah

15dengan sabuk terlilit di pinggang dan serban berjuntai di kepala mereka. Semuanya kelihatan seperti perwira, gambaran orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka.

16Begitu matanya melihat semua itu, berahilah ia kepada mereka, lalu dikirimnya utusan kepada mereka ke Tanah Kasdim.

17Maka, datanglah orang Babel kepadanya, keranjang percintaannya, lalu menajiskan dia dengan nafsu zina mereka. Setelah ia dibuat najis oleh mereka, dijauhinya mereka dengan rasa muak.

18Karena ia terang-terangan melakukan perzinaannya dan memperlihatkan auratnya, maka Aku pun menjauhinya dengan rasa muak, sama seperti Aku menjauhi kakaknya.

19Akan tetapi, ia menambah lagi perzinaannya sambil mengenang masa mudanya ketika ia berzina di Tanah Mesir.

20Ia berahi kepada kawan-kawan bersundalnya, yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda.

21‘Demikianlah engkau merindukan kemesuman masa mudamu ketika engkau kehilangan keperawananmu di Mesir.

22Sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman ALLAH Taala, “Sesungguhnya, Aku akan membangkitkan kekasih-kekasihmu untuk melawan engkau, yaitu mereka yang kaujauhi dengan rasa muak. Aku akan mendatangkan mereka dari segala penjuru untuk melawan engkau:

23orang Babel dan semua orang Kasdim; orang Pekod, orang Soa, dan orang Koa; serta semua orang Asyur, yaitu pemuda-pemuda yang menawan hati, semuanya adalah para gubernur dan penguasa, para perwira dan orang-orang pilihan, para penunggang kuda.

24Mereka akan mendatangimu dengan persenjataan, kereta, kendaraan beroda, serta sekumpulan bangsa. Engkau akan dikepung dengan memakai perisai besar, perisai kecil, dan ketopong. Aku akan memercayakan penghakiman kepada mereka dan mereka akan menghakimi engkau menurut norma-norma mereka.

25Akan Kubalaskan kegusaran-Ku kepadamu. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kemarahan. Mereka pun akan mengerat hidung serta telingamu, dan orangmu yang tersisa akan tewas oleh pedang. Kemudian, mereka akan menangkap anak-anakmu, baik lelaki maupun perempuan, dan orangmu yang tersisa akan dilalap api.

26Pakaianmu akan mereka lucuti dan barang-barang perhiasanmu akan mereka rampas.

27Demikianlah Aku menghentikan kemesuman dan perzinaan yang kaulakukan sejak di Tanah Mesir. Engkau tidak akan melirik mereka lagi dan tidak akan mengingat-ingat Mesir lagi.”

28Beginilah firman ALLAH Taala, “Ketahuilah, Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang kaubenci, ke dalam tangan orang-orang yang kaujauhi dengan rasa muak.

29Mereka akan memperlakukan engkau dengan penuh kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu. Mereka akan meninggalkan engkau tanpa busana sehingga engkau menjadi tontonan umum. Kemesumanmu dan perzinaanmu

30telah menimpakan hal ini atasmu sebab engkau berzina dengan bangsa-bangsa dan menajiskan diri dengan berhala-berhala mereka.

31Engkau hidup menurut perilaku kakakmu, sebab itu Aku akan menaruh cawannya di tanganmu.”

32Beginilah firman ALLAH Taala, “Engkau harus minum dari cawan kakakmu, cawan yang dalam dan lebar. Engkau akan ditertawakan dan diolok-olok karena cawan itu banyak isinya.

33Engkau akan dipenuhi kemabukan dan dukacita. Cawan kengerian dan kehancuran itu adalah cawan kakakmu Samaria.

34Engkau akan meminumnya habis. Engkau akan menggerogoti kepingannya dan mengoyak buah dadamu karena Aku telah berfirman,” demikianlah firman ALLAH Taala.

35Sebab itu, beginilah firman ALLAH Taala, “Karena engkau melupakan Aku dan membelakangi Aku, maka tanggunglah sendiri akibat dari kemesuman dan perzinaanmu.”’”

36ALLAH berfirman kepadaku, “Hai anak Adam, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba? Beritahukanlah kepada mereka kekejian-kekejian mereka,

37karena mereka telah berzina dan tangan mereka berlumuran darah. Mereka berbuat kafir dengan berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki yang mereka lahirkan sebagai milik-Ku telah mereka persembahkan sebagai kurban yang dibakar bagi berhalanya untuk menjadi santapan.

38Hal ini juga mereka lakukan terhadap Aku. Pada waktu yang bersamaan, mereka menajiskan tempat suci-Ku dan mencemari hari-hari Sabat-Ku.

39Setelah mereka menyembelih anak-anaknya bagi berhala-berhalanya, pada hari itu juga mereka masuk ke dalam tempat suci-Ku sehingga mencemarinya. Sungguh, itulah yang mereka lakukan di dalam Bait-Ku.

40Lagi pula, mereka meminta orang-orang datang dari jauh dengan mengirimkan utusan kepada mereka. Begitu mereka datang engkau mandi, mencelak mata, dan mendandani dirimu dengan perhiasan-perhiasan.

41Engkau duduk di atas tempat tidur yang mentereng, dan meja yang tertata ada di hadapannya. Di atasnya kautaruh dupa dan minyak yang seharusnya dipersembahkan kepada-Ku.

42Bunyi keramaian orang yang bersenang-senang ada di sekitarnya. Beberapa pemabuk dibawa dari padang belantara bersama banyak orang hina. Mereka memakaikan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan pada kepalanya.

43Lalu, Aku berkata tentang dia yang telah uzur dalam perzinaannya, ‘Masih maukah orang berbuat zina dengan dia? Dengan dia ini?’

44Mereka bercampur dengan dia seperti orang bercampur dengan perempuan sundal. Demikianlah mereka bercampur dengan Ohola dan Oholiba, perempuan-perempuan mesum itu.

45Tetapi, orang-orang benar akan menjatuhkan hukuman atas mereka, yaitu hukuman bagi perempuan yang berzina dan hukuman bagi perempuan yang menumpahkan darah, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang berzina dan tangan mereka berlumuran darah.

46‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Biarlah sekumpulan orang maju melawan mereka dan menyerahkan mereka kepada kedahsyatan serta perampasan.

47Kumpulan orang itu akan merajam mereka dengan batu dan menebas mereka dengan pedangnya. Mereka akan membunuh anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan, dan membakar habis rumah-rumah mereka.

48Demikianlah Aku akan menghentikan kemesuman di negeri itu supaya semua perempuan dapat mengambil pelajaran dan tidak melakukan kemesuman seperti kamu.

49Kemesumanmu akan dibalaskan kepadamu dan kamu harus menanggung dosa-dosa penyembahan berhalamu. Maka, kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH Taala.”’” <<  Yehezkiel 23 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);