K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yehezkiel 7 >> 

Kesudahan Yerusalem Tiba

1Turunlah firman ALLAH kepadaku demikian,

2“Engkau, hai anak Adam, katakanlah, ‘Beginilah firman ALLAH Taala kepada Tanah Israil, “Kesudahan! Kesudahan tiba atas keempat penjuru negeri itu.

3Sekarang kesudahan tiba bagimu dan Aku akan melepas murka-Ku atasmu. Aku akan menghakimi engkau menurut perilakumu dan akan membalaskan kepadamu segala kekejianmu.

4Aku tak akan merasa iba kepadamu, dan tak akan berbelaskasihan. Aku akan membalaskan kepadamu perilakumu dan kekejian-kekejian yang ada di tengah-tengahmu. Maka, kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH.”

5Beginilah firman ALLAH Taala, “Malapetaka! Lihat, malapetaka datang!

6Kesudahan datang! Kesudahan itu datang! Itu bangkit melawan engkau. Lihat, itu datang!

7Ajal mendatangimu, hai penduduk negeri! Waktunya datang, harinya sudah dekat! Ada kegemparan, bukan sorak kegembiraan di gunung-gunung.

8Sekarang, Aku akan segera mencurahkan murka-Ku atasmu, melampiaskan amarah-Ku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau menurut perilakumu, dan akan membalaskan kepadamu segala kekejianmu.

9Aku tak akan merasa iba dan tak akan berbelaskasihan. Aku akan membalas engkau setimpal dengan perilakumu serta kekejian-kekejian yang ada di tengah-tengahmu. Maka, kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH yang mengazab.

10Lihat, hari itu! Lihat, ia datang! Ajal telah datang, tongkat hukuman telah berbunga, keangkuhan telah bertunas.

11Kekerasan tumbuh menjadi tongkat untuk menghukum kefasikan. Tak ada yang tersisa dari mereka— tidak dari kelimpahan mereka dan tidak dari kekayaan mereka. Tak ada kemuliaan di antara mereka.

12Waktunya datang, harinya sudah dekat! Janganlah si pembeli bersukacita dan janganlah si penjual berdukacita karena murka melanda seluruh khalayak.

13Sesungguhnya, si penjual tidak akan kembali kepada jualannya sekalipun mereka masih hidup di antara orang-orang hidup karena penglihatan yang berlaku atas seluruh khalayak itu tidak akan ditarik kembali. Seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya.

14Tiuplah sangkakala dan siapkanlah segala sesuatu! Namun, tidak ada yang pergi berperang karena nyala murka-Ku melanda seluruh khalayak itu.

15Pedang di luar, penyakit sampar dan bencana kelaparan di dalam. Siapa di padang akan mati oleh pedang. Siapa di kota akan dihabisi oleh bencana kelaparan dan penyakit sampar.

16Kalau ada pelarian yang terluput dari antara mereka, mereka ini akan tinggal di gunung-gunung seperti burung merpati di lembah-lembah. Semua mengerang karena kesalahannya masing-masing.

17Semua tangan melemah, semua lutut goyang seperti air.

18Mereka akan memakai kain kabung di pinggang dan berselubungkan kengerian. Semua muka akan diliputi malu, semua kepala mereka akan digundul.

19Mereka akan mencampakkan perak mereka di jalan-jalan, dan emas mereka akan dianggap cemar. Perak dan emas mereka tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan ALLAH. Semua itu tidak akan memuaskan hati mereka dan tidak akan mengenyangkan perut mereka, karena hal itu adalah batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan.

20Perhiasannya yang indah mereka jadikan kebanggaan, dan dengan itu mereka membuat patung-patung kekejian, yaitu dewa-dewa mereka yang menjijikkan. Itulah sebabnya, Aku menjadikan semua itu cemar bagi mereka.

21Aku akan menyerahkannya ke dalam tangan orang-orang asing sebagai rampasan, kepada orang-orang fasik di bumi sebagai jarahan; mereka akan mencemarkannya.

22Aku akan memalingkan wajah-Ku dari mereka sehingga orang-orang itu akan mencemari tempat-Ku yang berharga. Para penyamun akan masuk ke dalamnya dan mencemarinya.

23Buatlah rantai karena negeri itu penuh dengan perkara penumpahan darah, dan kota itu penuh dengan kekerasan.

24Aku akan mendatangkan bangsa-bangsa yang paling jahat, dan bangsa-bangsa itu akan merebut rumah-rumah mereka. Aku akan mengakhiri kecongkakan orang-orang kuat, dan tempat-tempat suci mereka akan dicemari.

25Kengerian datang. Orang akan mencari kedamaian, tetapi tidak ada.

26Bencana demi bencana datang. Kabar demi kabar tersiar. Orang akan mencari penglihatan dari nabi, tetapi pengajaran Taurat hilang dari imam, dan nasihat dari para tua-tua.

27Raja akan berdukacita, pemimpin akan diliputi kengerian, dan tangan rakyat negeri itu akan gemetar. Aku akan memperlakukan mereka sesuai dengan perilaku mereka, Aku akan menghakimi mereka sesuai dengan norma-norma mereka. Maka, mereka akan tahu bahwa Akulah ALLAH.”’” <<  Yehezkiel 7 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);