K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yeremia 11 >> 

Perjanjian Allah Diingkari

1Demikianlah firman yang turun dari ALLAH kepada Yeremia,

2“Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yuda serta kepada penduduk Yerusalem.

3Katakan kepada mereka, ‘Beginilah firman ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil: Terkutuklah orang yang tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini,

4yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu Aku membawa mereka keluar dari Tanah Mesir, dari dapur peleburan besi. Firman-Ku: Patuhilah Aku dan bertindaklah menurut segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu maka kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Tuhanmu.

5Dengan begitu, Aku akan menepati sumpah yang telah Kuucapkan kepada nenek moyangmu untuk mengaruniakan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madu sebagaimana nyata pada hari ini.’” Lalu, aku menjawab, “Amin, ya ALLAH!”

6Firman ALLAH kepadaku, “Serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Katakan, ‘Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu!

7Aku sungguh-sungguh mengingatkan nenek moyangmu pada waktu Aku menuntun mereka keluar dari Tanah Mesir. Sampai hari ini pun Aku terus-menerus mengingatkan mereka demikian, “Patuhilah Aku.”

8Tetapi, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memasang telinga. Sebaliknya, setiap orang mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu, Aku mendatangkan atas mereka segala hukuman yang terkandung dalam perjanjian ini, yaitu perjanjian yang telah Kuperintahkan untuk dilakukan, tetapi tidak mereka lakukan.’”

9ALLAH berfirman kepadaku, “Ada suatu persekongkolan di antara orang Yuda dan penduduk Yerusalem.

10Mereka telah berpaling kepada kesalahan bapak-bapak pendahulu mereka yang tidak mau mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Kaum keturunan Israil dan kaum keturunan Yuda telah mengingkari perjanjian-Ku, yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka.”

11Sebab itu, beginilah firman ALLAH, “Ketahuilah, Aku akan mendatangkan atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka elakkan. Mereka akan berseru kepada-Ku, tetapi Aku tidak akan mendengarkan mereka.

12Kota-kota Yuda dan penduduk Yerusalem akan pergi dan berseru kepada dewa-dewa yang mereka sembah dengan membakar dupa, tetapi semua itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan mereka pada masa kesusahan mereka.

13Sebanyak jumlah kotamu, demikianlah banyaknya dewamu, hai Yuda. Sebanyak jalan-jalan di Yerusalem, demikianlah banyaknya mazbah, yaitu tempat pembakaran kurban, yang kamu dirikan bagi berhala kehinaan itu, yaitu mazbah dupa bagi Dewa Baal.

14Mengenai engkau, jangan berdoa bagi bangsa ini. Jangan panjatkan permohonan atau doa bagi mereka karena Aku tidak mau mendengar pada waktu mereka berseru kepada-Ku dalam kesusahan mereka.

15Apa urusan dia yang Kukasihi di dalam Bait-Ku, sedang dia mengerjakan muslihat dengan banyak orang? Dapatkah daging persembahan yang suci melewatkan malapetaka darimu sehingga kemudian engkau dapat bersukaria?

16ALLAH pernah memberimu nama: ‘Pohon zaitun rimbun yang elok rupa buahnya.’ Tetapi, dengan bunyi keriuhan yang besar Ia akan menyulutnya dengan api, dan ranting-rantingnya pun akan patah.

17ALLAH, Tuhan semesta alam, yang menanam engkau, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang dilakukan kaum keturunan Israil dan kaum keturunan Yuda; mereka membangkitkan murka-Ku dengan membakar dupa kepada Dewa Baal.”

Nyawa Nabi Yeremia Terancam di Anatot

18ALLAH telah memberitahukan hal itu kepadaku sehingga aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, ya Allah, menunjukkan kepadaku perbuatan mereka.

19Tetapi, aku ini seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rencana menentang aku. Kata mereka, “Mari kita musnahkan pohon itu dengan buah-buahnya! Mari kita lenyapkan dia dari negeri orang-orang yang hidup supaya namanya tidak diingat lagi!”

20Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan benar, yang menguji batin dan hati, biarlah kulihat pembalasan-Mu terhadap mereka karena kepada-Mulah kunyatakan perkaraku.

21“Sebab itu, beginilah firman ALLAH tentang orang-orang Anatot yang mengincar nyawamu dengan berkata, ‘Jangan bernubuat atas nama ALLAH supaya jangan engkau mati oleh tangan kami,’

22‘Sesungguhnya, Aku akan menghukum mereka,’ begitulah firman ALLAH, Tuhan semesta alam, ‘para pemuda akan mati oleh pedang, anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, akan mati oleh bencana kelaparan.

23Tidak akan ada yang tersisa dari mereka karena Aku akan mendatangkan malapetaka atas orang-orang Anatot pada tahun penghukuman mereka.’” <<  Yeremia 11 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);