K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yeremia 28 >> 

Nabi Yeremia Melawan Hananya, Nabi Sesat

1Pada tahun itu juga, di awal pemerintahan Zedekia raja Yuda, yaitu tahun keempat di bulan kelima, Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku dalam Bait ALLAH, di depan mata para imam dan seluruh rakyat,

2“Beginilah firman ALLAH, Tuhan semesta alam, Tuhan yang disembah bani Israil, ‘Aku telah mematahkan kuk raja Babel.

3Dalam dua tahun ini Aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perlengkapan Bait ALLAH yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang dibawanya ke Babel.

4Aku juga akan mengembalikan ke tempat ini Yekhonya bin Yoyakim, raja Yuda, dengan semua orang buangan dari Yuda yang dibawa ke Babel,’ demikianlah firman ALLAH, ‘karena Aku akan mematahkan kuk raja Babel.’”

5Lalu, Nabi Yeremia menjawab Nabi Hananya di depan mata para imam dan seluruh rakyat yang hadir di Bait ALLAH.

6Nabi Yeremia berkata, “Amin! Semoga ALLAH berbuat demikian. Semoga ALLAH menepati hal-hal yang kauramalkan itu dengan mengembalikan perlengkapan-perlengkapan Bait ALLAH dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini.

7Hanya, cobalah dengar perkataan yang kusampaikan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini.

8Para nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau sejak dahulu kala telah bernubuat mengenai peperangan, malapetaka, dan penyakit sampar yang akan melanda banyak negeri serta kerajaan-kerajaan besar.

9Sedangkan nabi yang menubuatkan kedamaian hanya akan diakui sebagai seorang nabi yang benar-benar diutus ALLAH jika perkataannya terjadi.”

10Kemudian, Nabi Hananya mengambil kuk dari tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya.

11Di depan mata seluruh rakyat Hananya berkata demikian, “Beginilah firman ALLAH, ‘Begitulah akan Kupatahkan kuk Nebukadnezar, raja Babel, dari tengkuk segala bangsa dalam dua tahun ini.’” Nabi Yeremia pun pergi meneruskan perjalanannya.

12Lalu, turunlah firman ALLAH kepada Yeremia setelah Nabi Hananya mematahkan kuk dari tengkuk Nabi Yeremia,

13“Pergilah dan katakanlah kepada Hananya, ‘Beginilah firman ALLAH, “Engkau telah mematahkan kuk dari kayu, tetapi engkau akan membuat kuk dari besi sebagai gantinya.”

14Beginilah firman ALLAH, Tuhan semesta alam, Tuhan yang disembah bani Israil, “Aku telah memasang kuk dari besi pada tengkuk segala bangsa ini supaya mereka takluk kepada Nebukadnezar, raja Babel. Mereka akan takluk kepadanya. Bahkan binatang-binatang liar pun telah Kuserahkan kepadanya.”’”

15Kemudian, Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hananya, “Dengarlah, hai Hananya! ALLAH tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat rakyat ini memercayai dusta.

16Sebab itu, beginilah firman ALLAH, ‘Sesungguhnya, Aku akan mengenyahkan engkau dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau mengajak murtad terhadap ALLAH.’”

17Maka, matilah Nabi Hananya pada tahun itu juga di bulan ketujuh. <<  Yeremia 28 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);