K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yeremia 46 >> 

Firman Allah tentang Bangsa-Bangsa

1Firman ALLAH turun kepada Nabi Yeremia mengenai bangsa-bangsa.

Tentang Mesir

2Mengenai Mesir. Kepada pasukan raja Mesir Firaun Nekho di tepi Sungai Efrat di Karkemis, yang dikalahkan oleh raja Babel Nebukadnezar pada tahun keempat pemerintahan raja Yuda Yoyakim bin Yosia:

3“Siapkanlah perisai kecil dan perisai besar, majulah untuk berperang!

4Pasanglah kuda dan naiklah, hai pasukan berkuda! Aturlah kedudukanmu sambil memakai ketopong, kilapkanlah tombak, kenakanlah baju zirah.

5Mengapa Aku melihat mereka ketakutan, mereka mundur? Para kesatria mereka terpukul kalah, dan lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kegentaran dari segala jurusan!” demikianlah firman ALLAH.

6“Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, kesatria tidak dapat meluputkan diri. Di sebelah utara, di tepi Sungai Efrat, mereka tersandung, lalu jatuh.

7Siapakah yang meluap seperti sungai Nil ini, yang airnya bergelora seperti sungai-sungai?

8Mesir meluap seperti sungai Nil, airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, ‘Aku hendak meluap meliputi bumi. Aku hendak membinasakan kota serta penduduknya.’

9Majulah, hai kuda-kuda, berpaculah, hai kereta-kereta! Biarlah para kesatria keluar, orang Etiopia dan orang Put yang memegang perisai, orang Lidia yang memegang dan melenturkan busur.

10Itulah hari ALLAH, Tuhan semesta alam, hari pembalasan untuk menuntut balas kepada lawan-lawan-Nya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka karena ALLAH, Tuhan semesta alam, mengadakan acara kurban di tanah utara, di tepi Sungai Efrat.

11Pergilah ke Gilead dan ambillah balsam, hai anak dara, putri Mesir! Sia-sia kaupakai banyak obat, tidak ada kesembuhan bagimu.

12Bangsa-bangsa telah mendengar tentang aibmu, bumi telah penuh dengan jeritanmu. Kesatria yang satu tersandung pada kesatria yang lain, keduanya jatuh bersama-sama.”

13Firman yang disampaikan ALLAH kepada Nabi Yeremia mengenai kedatangan Nebukadnezar, raja Babel, untuk menyerang Tanah Mesir,

14“Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol! Kabarkanlah di Memfis dan di Tahpanhes! Katakanlah, ‘Aturlah kedudukanmu dan bersiaplah karena pedang memakan habis sekelilingmu.’

15Mengapa orang-orangmu yang perkasa tersapu? Mereka tak dapat bertahan sebab ALLAH mengusir mereka.

16Ia membuat banyak orang tersandung, bahkan jatuh, satu menimpa yang lain. Kata mereka, ‘Mari kita kembali kepada bangsa kita dan ke negeri kelahiran kita untuk menghindari pedang yang mengamuk ini.’

17Di sana mereka berseru, ‘Firaun, raja Mesir, hanya tukang ribut saja. Ia membiarkan kesempatan berlalu.’

18Demi Aku yang hidup,” demikianlah firman Sang Raja yang bernama ALLAH, Tuhan semesta alam, “sungguh, seperti Tabor di antara gunung-gunung dan seperti Karmel di tepi laut, demikianlah ia akan datang.

19Kemasilah barang-barangmu untuk diangkut ke tempat pembuangan, hai penduduk, hai putri Mesir, karena Memfis akan menjadi tandus dan akan dibakar sehingga tak berpenduduk lagi.

20Mesir itu anak sapi yang sangat elok, tetapi lalat pikat dari sebelah utara mendatanginya.

21Juga tentara upahan di tengah-tengahnya seperti anak sapi tambun. Mereka pun berpaling, lalu melarikan diri bersama-sama, mereka tidak dapat bertahan karena hari kemalangan mendatangi mereka, yaitu masa penghukuman mereka.

22Bunyinya seperti ular melata ketika mereka maju dengan pasukannya. Mereka mendatangi dia dengan kapak, seperti penebang-penebang pohon.

23Mereka akan menebang hutannya,” demikianlah firman ALLAH, “sekalipun hutan itu tak dapat diterobos. Mereka lebih banyak daripada belalang, tak terhitung jumlahnya.

24Putri Mesir akan malu, ia akan diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara.”

25ALLAH, Tuhan semesta alam, Tuhan yang disembah bani Israil, berfirman, “Sesungguhnya, Aku akan menjatuhkan hukuman atas Dewa Amon dari Tebe, atas Firaun, atas Mesir, atas dewa-dewanya, dan atas raja-rajanya—atas Firaun dan atas orang-orang yang mengandalkan dia.

26Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka, yaitu ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan ke dalam tangan para pegawainya. Tetapi kemudian, negeri itu akan didiami seperti pada zaman dahulu,” demikianlah firman ALLAH.

27“Jangan takut, hai hamba-Ku Yakub, jangan kecut hati, hai Israil. Sesungguhnya, Aku akan menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh, dan keturunanmu dari negeri tempat mereka ditawan. Yakub akan kembali dan hidup tenang, nyaman tanpa ada yang mengusik.

28Jangan takut, hai hamba-Ku Yakub,” demikianlah firman ALLAH, “karena Aku menyertai engkau. Aku akan menghabisi segala bangsa tempat Aku menghalau engkau, tetapi Aku tidak akan menghabisi engkau. Meski demikian, Aku akan menghukum engkau dengan adil, dan tidak akan begitu saja membebaskan engkau dari hukuman.” <<  Yeremia 46 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);