K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Zabur 132 >> 

Raja Daud dan Kota Sion, Pilihan Allah

1Nyanyian ziarah. Ya Allah, ingatlah kiranya Daud dengan segala penderitaannya.

2Ia telah bersumpah kepada ALLAH, dan bernazar kepada Yang Mahakuat, Tuhan yang disembah Yakub,

3“Sesungguhnya, aku tidak akan masuk ke dalam kemah tempat tinggalku atau naik ke peraduanku,

4sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau kelopak mataku mengantuk

5jika aku belum mendapatkan tempat bagi hadirat ALLAH, sebuah tempat kediaman bagi Yang Mahakuat, Tuhan yang disembah Yakub.”

6Sungguh, kita telah mendengar tentang hal itu di Efrata, dan kita telah mendapatkannya di Padang Yaar.

7Mari kita pergi ke tempat kediaman-Nya! Mari kita sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya.

8Ya ALLAH, bersegeralah ke tempat Engkau bersemayam, Engkau dengan tabut kekuatan-Mu.

9Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan biarlah orang-orang saleh-Mu bersorak-sorai.

10Demi hamba-Mu Daud, janganlah menolak orang yang telah Kaulantik.

11ALLAH telah menyatakan kepada Daud sumpah sejati, dan Ia tidak akan menariknya kembali, “Seorang anak kandungmu akan Kududukkan di atas takhtamu.”

12Jikalau anak-anakmu memegang teguh perjanjian-Ku dan peringatan-peringatan-Ku yang akan Kuajarkan kepada mereka, maka anak cucu mereka pun akan duduk di atas takhtamu sampai selama-lamanya.

13ALLAH telah memilih Sion, serta menghendaki tempat itu menjadi tempat kediaman-Nya.

14“Inilah tempat Aku bersemayam sampai selama-lamanya; di sinilah Aku akan tinggal karena Aku menghendakinya.

15Aku akan memberkahi perbekalannya dengan limpah, dan Aku akan mengenyangkan kaum duafanya dengan roti.

16Imam-imamnya akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang salehnya akan bersorak-sorai kegirangan.

17Di sanalah Aku akan menumbuhkan kejayaan bagi Daud, dan Aku telah menyediakan sebuah pelita bagi orang yang telah Kulantik.

18Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian malu, tetapi di atas kepalanya akan berkilau-kilau mahkotanya.” <<  Zabur 132 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);