K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Zabur 68 >> 

Arak-arakan Kemenangan Allah

1(68-1) Untuk pemimpin pujian. Syair Daud. Nyanyian. (68-2) Biarlah Allah bertindak, biarlah musuh-musuh-Nya tercerai-berai, dan biarlah orang-orang yang membenci Dia lari dari hadapan-Nya.

2(68-3) Seperti asap dihalau, biarlah Engkau menghalau mereka. Seperti lilin meleleh di depan api, biarlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah.

3(68-4) Tetapi, biarlah orang-orang benar bersukacita, biarlah mereka bersukaria di hadapan Allah, dan biarlah mereka bergirang serta bergembira.

4(68-5) Bernyanyilah bagi ALLAH, lantunkanlah puji-pujian bagi nama-Nya! Bangunlah jalan bagi Dia yang berkendaraan awan! Nama-Nya ialah Allah, bersukarialah di hadapan-Nya!

5(68-6) Bapa bagi anak-anak yatim dan pembela bagi para janda adalah Allah di tempat kediaman-Nya yang suci.

6(68-7) Allah menempatkan orang yang sebatang kara dalam sebuah keluarga. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi para pembangkang tinggal di tanah yang tandus.

7(68-8) Ya Allah, ketika Engkau memimpin umat-Mu berperang, dan ketika Engkau melewati padang belantara, S e l a

8(68-9) bumi berguncang, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai itu pun berguncang di hadapan Allah, Tuhan yang disembah bani Israil.

9(68-10) Ya Allah, Engkau mencurahkan hujan yang melimpah, dan Engkau menyegarkan tanah pusaka-Mu pada waktu gersang.

10(68-11) Makhluk-Mu mendiaminya. Dengan kebajikan-Mu Engkau mencukupi kebutuhan orang miskin, ya Allah.

11(68-12) Tuhan menyampaikan firman, dan orang-orang yang membawa kabar baik itu adalah tentara yang besar.

12(68-13) Raja-raja dan bala tentaranya lari, ya, melarikan diri, dan perempuan yang tinggal di rumah membagi-bagi jarahan.

13(68-14) Sekalipun kamu berbaring di antara kandang-kandang domba, jarahanmu seperti sayap burung merpati yang disalut dengan perak, bulunya dengan emas berkilauan!

14(68-15) Ketika raja-raja dicerai-beraikan di sana oleh Yang Mahakuasa, salju turun di Gunung Zalmon.

15(68-16) Gunung Basan adalah gunung yang kuat. Gunung yang banyak puncaknya, Gunung Basan.

16(68-17) Hai gunung-gunung yang banyak puncaknya, mengapa kamu memandang iri kepada gunung yang dikehendaki ALLAH menjadi tempat-Nya bertakhta? Sesungguhnya, Allah akan bersemayam di sana untuk selama-lamanya!

17(68-18) Ada puluhan ribu kereta perang Allah, beribu-ribu banyaknya. Tuhan hadir di antara semuanya itu seperti di Sinai, di tempat suci.

18(68-19) Engkau naik ke tempat tinggi dengan membawa tawanan-tawanan. Engkau menerima persembahan-persembahan dari manusia, bahkan dari para pembangkang. ALLAH, Al Khalik, akan bersemayam di sana.

19(68-20) Segala puji bagi Tuhan, yang menanggung beban kita sehari-hari. Allah adalah sumber keselamatan kita. S e l a

20(68-21) Bagi kita, Allah adalah Tuhan yang menyelamatkan, dan pada Allah Taala ada kelepasan dari maut.

21(68-22) Akan tetapi, Allah akan meremukkan kepala musuh-musuh-Nya, ubun-ubun yang berambut dari orang-orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya.

22(68-23) Tuhan berfirman, “Aku akan membawa mereka kembali dari Basan; Aku akan membawa mereka kembali dari kedalaman lautan

23(68-24) supaya engkau dapat membasuh kakimu dalam darah, dan supaya lidah anjing-anjingmu memperoleh bagiannya dari musuh.”

24(68-25) Orang telah melihat perarakan-Mu, ya Allah, perarakan Tuhanku dan Rajaku ke dalam tempat suci.

25(68-26) Para penyanyi ada di depan, para pemain kecapi ada di belakang. Di tengah-tengah mereka para gadis memukul rebana.

26(68-27) “Pujilah Allah dalam jemaah, pujilah ALLAH, hai kamu sekalian keturunan Israil!”

27(68-28) Di situ Benyamin, yang terkecil, memimpin mereka, menyusul para pemuka Yuda dengan rombongannya, lalu para pemuka Zebulon dan para pemuka Naftali.

28(68-29) Kekuatanmu telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, seperti yang telah Kauperbuat terhadap kami.

29(68-30) Oleh karena Bait Suci-Mu di Yerusalem, raja-raja membawa persembahan kepada-Mu.

30(68-31) Hardiklah binatang-binatang di rumpun buluh, kawanan lembu jantan dengan anak-anak mereka, yaitu bangsa-bangsa. Hancurkanlah mereka yang tamak akan perak, cerai-beraikanlah bangsa-bangsa yang suka berperang.

31(68-32) Para duta akan datang dari Mesir, dan dengan segera Etiopia akan menadahkan tangannya kepada Allah.

32(68-33) Bernyanyilah bagi Allah, hai kerajaan-kerajaan bumi! Lantunkanlah puji-pujian bagi Tuhan, S e l a

33(68-34) bagi Dia yang berkendaraan di langit, yaitu langit yang telah ada sejak zaman dahulu. Dengarlah, Ia memperdengarkan suara-Nya, suara yang kuat!

34(68-35) Akuilah kekuatan Allah! Kemegahan-Nya ada di atas Israil, kekuatan-Nya ada di langit.

35(68-36) Ya Allah, Engkau dahsyat dalam tempat suci-Mu! Tuhan yang dipuja bani Israil mengaruniakan kekuatan dan kuasa kepada umat-Nya. Segala puji bagi Allah! <<  Zabur 68 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);