K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

<<  Kisah Teladan Nabi >> 
Halaman 23

Hamba Allah dan Keselamatan-Nya yang Dinubuatkan

Nabi Yasyaya 49:1-7

1Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau! Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! ALLAH telah memanggil aku sejak dari kandungan. Sejak dari perut ibuku Ia telah menyebut namaku. 2Ia menjadikan mulutku seperti pedang yang tajam, di bawah naungan tangan-Nya Ia melindungi aku. Ia menjadikan aku anak panah yang mengkilap, di dalam tabung panah-Nya Ia menyembunyikan aku. 3Firman-Nya kepadaku, “Engkaulah hamba-Ku, hai Israil,[kk] melalui engkau Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku.” 4Tetapi aku berkata, “Percuma aku berjerih lelah. Aku menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tanpa guna. Namun, hakku ada pada ALLAH dan ganjaranku ada pada Tuhanku.” 5Sekarang demikianlah firman ALLAH -- Ia membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk membawa Yakub kembali kepada-Nya, dan untuk mengumpulkan Israil kepada-Nya. Aku ini mulia dalam pandangan ALLAH dan Tuhanku adalah kekuatanku -- 6firman-Nya, “Terlalu ringan bagimu untuk menjadi hamba-Ku, untuk membangkitkan kembali suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israil yang masih terpelihara. Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa supaya engkau membawa keselamatan dari-Ku sampai ke ujung bumi. 7Beginilah firman ALLAH, Penebus Israil, Tuhannya Yang Mahasuci, kepada dia yang dihina manusia dan dipandang keji oleh bangsa itu, kepada hamba para penguasa, “Raja-raja akan melihat lalu bangkit berdiri, para pembesar akan sujud memberi hormat, oleh karena ALLAH yang setia, Yang Mahasuci, Tuhan bani Israil, telah memilih engkau.”

Nubuatan Nabi Yesaya menunjuk kepada dua tokoh sentral di dalam keturunan Raja Daud, dengan pemaknaan ganda.  Tokoh yang pertama, menunjuk kepada Raja Sulaiman yang membangun bait Allah dan kerajaan Israil yang diwariskan oleh Raja Daud. Tokok yang kedua, menunjuk kepada Isa Al Masih sebagai penguasa dalam Kerajaan Akhirat, yang bertahan “sampai selama-lamanya” menurut nubuatan Nabi Yesaya.

Keselamatan dari Allah

Nabi Yasyaya 51:4-6

4Perhatikanlah Aku, hai umat-Ku! Pasanglah telingamu, hai bangsa-Ku! Hukum akan keluar dari-Ku dan Aku menetapkan keadilan-Ku menjadi terang bagi bangsa-bangsa. 5Kebenaran dari-Ku sudah dekat, keselamatan dari-Ku sudah terbit, dan tangan-Ku akan menghakimi bangsa-bangsa. Pulau-pulau menantikan Aku, mereka mengharapkan tindakan tangan-Ku. 6Layangkanlah pandang ke langit dan tengoklah bumi di bawah. Langit akan lenyap seperti asap, bumi akan menjadi usang seperti pakaian, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi keselamatan dari-Ku kekal adanya dan kebenaran dari-Ku tidak ada putusnya. 7Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengetahui kebenaran, hai umat yang menaruh hukum-Ku dalam hatinya! Jangan takut terhadap celaan manusia dan jangan kecut hati terhadap hujahan mereka, 8karena ngengat akan memakan mereka seperti pakaian dan gegat akan memakan mereka seperti bulu domba, tetapi kebenaran dari-Ku kekal adanya dan keselamatan dari-Ku tetap turun-temurun.”

Hamba Allah yang Hakiki

Nabi Yasyaya 52:10-53:12

52:10ALLAH telah memperlihatkan kuasa-Nya yang suci di depan mata segala bangsa. Segala ujung bumi akan melihat keselamatan dari Tuhan kita. 11Menyingkirlah, menyingkirlah, keluarlah dari sana! Jangan sentuh apa yang najis! Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai kamu yang mengangkut perlengkapan Bait ALLAH. 12Sungguh, kamu tidak akan keluar dengan buru-buru dan tidak akan pergi sebagai pelarian, karena ALLAH akan maju di depanmu, Tuhan yang disembah bani Israil akan menjadi penutup barisanmu.

13Sesungguhnya, hamba-Ku akan bertindak bijaksana. Ia akan ditinggikan, dijunjung, dan sangat dimuliakan. 14Sebagaimana banyak orang tercengang melihat dia -- begitu rusak rupanya sehingga tidak seperti manusia lagi dan sosoknya tidak seperti bani Adam lagi -- 15demikianlah ia akan memerciki banyak bangsa[ll]. Raja-raja akan menutup mulut melihat dia, sebab mereka akan melihat apa yang belum pernah diceritakan kepada mereka dan memahami apa yang belum pernah mereka dengar. 53:1Siapakah yang mempercayai kabar kami, dan kepada siapakah kuasa ALLAH dinyatakan? 2Seperti tunas muda ia tumbuh di hadapan-Nya, seperti akar dari tanah gersang. Tidak ada keelokan dan tidak ada semarak padanya sehingga kita memandang dia, tidak ada tampang sehingga kita menginginkan dia. 3Ia dihina dan ditolak manusia, seorang yang penuh derita dan terbiasa dengan kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan kita pun tidak menganggapnya. 4Sesungguhnya, dialah yang menanggung penyakit kita dan memikul derita kita, padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah dan ditindas. 5Tetapi ia tertikam sebab pelanggaran-pelanggaran kita, ia dihancurkan sebab kesalahan-kesalahan kita. Hajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. 6Kita semua tersesat seperti domba, setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri, tetapi ALLAH telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. 7Ia dianiaya dan ditindas, tetapi ia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, seperti domba betina yang kelu di hadapan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 8Dari tahanan dan dari pengadilan ia diambil. Mengenai orang seangkatannya -- siapakah yang memikirkan bahwa ia dilenyapkan dari negeri orang hidup? Karena pelanggaran umat-Ku ia kena tulah. 9Kuburnya ditentukan di antara orang-orang fasik, dan dalam kematiannya ia bersama seorang kaya, sungguhpun ia tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak ada tipu daya dalam mulutnya. 10Namun, ALLAH berkehendak menghancurkan dan menyakiti dia. Jika ia menjadikan jiwanya kurban penebus kesalahan, maka ia akan melihat keturunannya dan umurnya lanjut. Kehendak ALLAH akan berhasil di tangannya. 11Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang kehidupan dan merasa puas. Hamba-Ku yang benar itu akan membenarkan banyak orang dengan pengetahuannya. Ia akan memikul kesalahan-kesalahan mereka. 12Sebab itu Aku akan menentukan bagiannya bersama orang-orang besar, dan ia akan berbagi jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah mencurahkan nyawanya sampai mati dan diperhitungkan bersama orang-orang durhaka, padahal ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa bagi orang-orang durhaka.