K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  1 Samuil 19 >> 

Daud Melarikan Diri

1Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Akan tetapi, Yonatan bin Saul sangat suka pada Daud.

2Oleh karena itu, Yonatan memberitahukan hal itu kepada Daud. Katanya, “Saul, ayahku, berikhtiar untuk membunuh engkau. Sekarang, berjaga-jagalah. Besok pagi, diamlah di sebuah tempat terlindung dan bersembunyilah.

3Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang, tempat engkau berada. Aku akan berbicara mengenai engkau kepada ayahku, dan hasilnya akan kukabarkan kepadamu.”

4Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya kepadanya, “Janganlah Raja berbuat dosa terhadap hambanya, yaitu Daud, sebab ia tidak berbuat dosa terhadap engkau, dan segala sesuatu yang dikerjakannya pun sangat baik bagimu.

5Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan membunuh orang Filistin itu sehingga ALLAH mengaruniakan kemenangan yang besar bagi seluruh Israil. Engkau sendiri telah menyaksikannya dan bersukacita karenanya. Mengapa pula engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tak bersalah seperti Daud dengan membunuhnya tanpa sebab?”

6Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan ia pun bersumpah, “Demi ALLAH, Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh.”

7Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya semua hal itu. Lalu, Yonatan membawa Daud menghadap Saul, dan Daud bekerja padanya seperti sediakala.

8Kemudian, peperangan terjadi lagi. Daud maju memerangi orang Filistin dan mengalahkan mereka. Ia melakukan pembantaian besar-besaran sehingga mereka lari dari hadapannya.

9Namun, ruh jahat yang diizinkan ALLAH datang lagi kepada Saul ketika ia sedang duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya. Sementara Daud sedang memetik kecapi,

10tiba-tiba Saul berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombak itu. Akan tetapi, Daud mampu mengelak sehingga tombak Saul hanya menghantam dinding. Maka, larilah Daud meluputkan diri pada malam itu.

11Kemudian, Saul mengutus beberapa orang suruhan ke rumah Daud untuk mengawasinya dan membunuhnya pada pagi hari. Tetapi, Mikhal, istri Daud, memberitahukan hal itu kepadanya, katanya, “Jika engkau tidak meluputkan diri malam ini, maka besok engkau akan dibunuh.”

12Mikhal pun menurunkan Daud melalui jendela, dan ia lari meluputkan diri.

13Setelah itu, Mikhal mengambil terafim dan membaringkannya di tempat tidur. Ditaruhnya bantal bulu kambing di bagian kepalanya, lalu ditutupinya dengan selimut.

14Ketika Saul mengutus orang-orang suruhan untuk membekuk Daud, Mikhal berkata, “Ia sakit.”

15Lalu, Saul mengutus kembali orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, “Usunglah dia kepadaku di atas tempat tidur itu supaya aku dapat membunuhnya.”

16Tetapi, ketika orang-orang suruhan itu masuk, tampaklah terafim di tempat tidur itu dengan bantal bulu kambing di bagian kepalanya.

17Kata Saul kepada Mikhal, “Mengapa engkau memperdaya aku seperti itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia terluput?” Jawab Mikhal kepada Saul, “Ia berkata kepadaku, ‘Biarkanlah aku pergi. Haruskah aku membunuh engkau?’”

18Daud lari meluputkan diri. Ia pergi kepada Samuil di Rama dan memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang dilakukan Saul terhadapnya. Kemudian, ia pergi dengan Samuil dan tinggal di Nayot.

19Namun, kepada Saul diberitahukan demikian, “Ketahuilah, Daud ada di Nayot, dekat Rama.”

20Maka, Saul mengutus beberapa orang suruhan untuk membekuk Daud. Ketika mereka melihat serombongan nabi bernubuat dikepalai oleh Samuil, turunlah Ruh Allah ke atas mereka sehingga orang-orang suruhan Saul itu pun bernubuat seperti nabi.

21Hal itu diberitahukan kepada Saul. Maka, diutusnya pulalah beberapa orang suruhan yang lain, tetapi mereka pun bernubuat seperti nabi. Untuk ketiga kalinya Saul mengutus beberapa orang suruhan lagi, tetapi mereka pun bernubuat seperti nabi.

22Akhirnya ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ia di perigi besar di Sekhu, bertanyalah ia, “Di manakah Samuil dan Daud?” Jawab seseorang, “Ada di Nayot, dekat Rama.”

23Ia pergi ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan Ruh Allah turun ke atasnya juga. Sambil terus berjalan ia bernubuat seperti nabi sampai tiba di Nayot, dekat Rama.

24Setelah itu, ia menanggalkan pakaiannya, bahkan kesurupan di hadapan Samuil. Sepanjang siang dan sepanjang malam ia berbaring dengan telanjang. Sebab itu, orang berkata, “Apakah Saul juga termasuk golongan nabi?” <<  1 Samuil 19 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);