K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Bilangan 31 >> 

Pembalasan terhadap Orang Midian dan Juga Bileam

1ALLAH berfirman kepada Musa,

2“Lakukanlah pembalasan terhadap orang Midian atas apa yang mereka perbuat terhadap bani Israil. Setelah itu, engkau akan dikumpulkan bersama kaum leluhurmu.”

3Kata Musa kepada bangsa itu, “Persenjatailah beberapa orang dari antara kamu untuk berperang. Mereka harus menyerang Midian demi menjalankan pembalasan ALLAH terhadap Midian.

4Kirimlah seribu orang dari setiap suku di Israil untuk berperang.”

5Maka, dikerahkanlah ribuan orang Israil yang sanggup berperang, seribu orang dari setiap suku. Jadi, jumlah seluruhnya dua belas ribu orang.

6Musa pun mengutus mereka, yaitu seribu orang dari setiap suku itu, untuk berperang bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, yang membawa perlengkapan tempat suci serta nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan di tangannya.

7Lalu, seperti diperintahkan ALLAH kepada Musa, berperanglah mereka melawan orang Midian, dan menewaskan setiap laki-laki.

8Mereka juga berhasil menewaskan kelima raja orang Midian, yaitu Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Bahkan Bileam bin Beor mereka habisi dengan pedang.

9Perempuan-perempuan Midian beserta anak-anak mereka ditawan oleh bani Israil. Semua hewan, ternak, dan segala harta benda mereka pun dijarah.

10Selain itu, semua kota tempat kediaman mereka dan semua perkemahan mereka dibakar.

11Bani Israil mengambil segala jarahan serta rampasan itu, termasuk juga hewan dan para tawanan,

12lalu membawa semua itu kepada Musa, Imam Eleazar, dan umat bani Israil di perkemahan. Perkemahan mereka terletak di Dataran Moab, di tepi Sungai Yordan dekat Yerikho.

13Kemudian, Musa, Imam Eleazar, dan semua pemimpin umat itu pergi menyongsong mereka di luar perkemahan.

14Akan tetapi, Musa menjadi marah kepada para kepala pasukan, yaitu pemimpin-pemimpin pasukan seribu dan pemimpin-pemimpin pasukan seratus yang pulang dari peperangan.

15Kata Musa kepada mereka, “Jadi, kamu membiarkan semua perempuan hidup?

16Ingat, atas nasihat Bileam, merekalah yang menyebabkan bani Israil berbuat mungkar terhadap ALLAH dalam perkara Peor sehingga tulah melanda umat ALLAH.

17Sekarang, habisilah semua anak laki-laki mereka, juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki.

18Tetapi, biarkanlah hidup semua anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, dan ambillah mereka bagimu.

19Berkemahlah di luar perkemahan tujuh hari lamanya. Siapa pun yang telah menewaskan orang serta menyentuh mayat orang yang tewas itu harus menyucikan diri pada hari ketiga dan ketujuh. Hal ini berlaku, baik bagi kamu maupun tawanan-tawananmu.

20Sucikanlah juga setiap pakaian, setiap barang yang terbuat dari kulit, dari bulu kambing, serta dari kayu.”

21Kata Imam Eleazar kepada para pejuang yang telah pergi berperang, “Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan ALLAH kepada Musa.

22Emas, perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam,

23yaitu segala sesuatu yang tahan api, harus kamu lewatkan dalam api supaya menjadi suci. Tetapi kemudian, barang-barang itu pun harus disucikan dengan air pembersih kecemaran. Sedangkan semua yang tidak tahan api harus kamu celupkan ke dalam air.

24Cucilah pakaianmu pada hari ketujuh maka kamu akan menjadi suci. Sesudah itu, barulah kamu boleh masuk ke dalam perkemahan.”

Mengenai Jarahan

25ALLAH berfirman kepada Musa,

26“Engkau, Imam Eleazar, dan kepala-kepala kaum keluarga umat itu harus menghitung jumlah rampasan yang telah diangkut, baik manusia maupun hewan.

27Bagilah rampasan itu menjadi dua bagian, separuh untuk pasukan perang yang telah pergi bertempur, separuh lagi untuk seluruh umat.

28Dari para pejuang yang pergi bertempur, pungutlah zakat bagi ALLAH, yaitu satu dari setiap lima ratus manusia, sapi, keledai, serta kambing domba.

29Ambillah itu dari separuh bagian milik mereka, lalu serahkanlah kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus kepada ALLAH.

30Sementara itu, dari separuh bagian milik bani Israil ambillah satu dari setiap lima puluh manusia, sapi, keledai, kambing domba, serta segala hewan, lalu serahkanlah kepada orang-orang Lewi yang berkewajiban mengurus Kemah Suci ALLAH.”

31Maka, Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan ALLAH kepada Musa.

32Jumlah sisa rampasan atau jarahan yang diambil oleh pasukan perang itu adalah 675.000 ekor kambing domba,

3372.000 ekor sapi,

34dan 61.000 ekor keledai.

35Sedangkan jumlah perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki adalah 32.000 orang.

36Separuh bagian yang menjadi milik orang-orang yang pergi berperang berjumlah 337.500 ekor kambing domba.

37Dari kambing domba itu, 675 ekor diserahkan kepada ALLAH sebagai zakat.

38Dari sapi sejumlah 36.000 ekor, 72 ekor diserahkan kepada ALLAH sebagai zakat.

39Dari keledai sejumlah 30.500 ekor, 61 ekor diserahkan kepada ALLAH sebagai zakat.

40Sedangkan dari manusia sejumlah 16.000 orang, 32 orang diserahkan kepada ALLAH sebagai zakat.

41Kemudian, Musa menyerahkan kepada Imam Eleazar zakat yang menjadi persembahan khusus bagi ALLAH, seperti yang diperintahkan ALLAH kepada Musa.

42Separuh bagian lagi adalah milik bani Israil, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang.

43Separuh bagian milik umat itu berjumlah 337.500 ekor kambing domba,

4436.000 ekor sapi,

4530.500 ekor keledai,

46dan 16.000 manusia.

47Dari separuh bagian milik bani Israil itu, Musa mengambil satu dari setiap lima puluh manusia dan juga binatang, lalu menyerahkannya kepada orang-orang Lewi yang berkewajiban mengurus Kemah Suci ALLAH, seperti yang diperintahkan ALLAH kepada Musa.

48Kemudian, orang-orang yang mengepalai ribuan tentara itu, yaitu para pemimpin pasukan seribu dan para pemimpin pasukan seratus, datang menghadap Musa.

49Mereka berkata kepada Musa, “Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah para pejuang yang ada di bawah pimpinan kami. Tak seorang pun hilang dari antara kami.

50Sebab itu, kami membawa persembahan berupa barang-barang emas yang didapat oleh masing-masing orang untuk dipersembahkan kepada ALLAH, yaitu gelang kaki, gelang tangan, cincin, anting-anting, dan gelang lengan supaya diadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadirat ALLAH.”

51Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari mereka. Semuanya adalah barang tempaan.

52Seluruh emas persembahan khusus yang diserahkan kepada ALLAH oleh para pemimpin pasukan seribu dan para pemimpin pasukan seratus itu 16.750 syikal beratnya.

53Para pejuang itu memang telah mengambil rampasan bagi diri mereka masing-masing.

54Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus, mereka membawanya masuk ke Kemah Hadirat Allah sebagai tanda pengingat bagi bani Israil di hadirat ALLAH. <<  Bilangan 31 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);