K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Hakim-hakim 13 >> 

Lahirnya Simson

1Bani Israil melakukan lagi apa yang jahat di mata ALLAH, lalu ALLAH menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin empat puluh tahun lamanya.

2Pada waktu itu ada seorang laki-laki dari Zora, berasal dari kaum Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul dan tidak pernah melahirkan.

3Kemudian, Malaikat ALLAH menampakkan diri kepada istrinya dan bersabda kepada istrinya itu, “Engkau memang mandul dan tidak pernah melahirkan, tetapi sebentar lagi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.

4Sekarang, jagalah dirimu baik-baik. Jangan minum anggur atau pun minuman keras dan jangan makan sesuatu yang najis.

5Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya karena anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan ibunya. Ia akan mulai menyelamatkan orang Israil dari tangan orang Filistin.”

6Kemudian, perempuan itu masuk dan memberitahukan hal itu kepada suaminya, katanya, “Seorang abdi Allah datang kepadaku. Rupanya seperti rupa malaikat Allah—sangat menakjubkan. Tidak kutanyakan kepadanya dari mana datangnya dan ia pun tidak memberitahukan namanya kepadaku.

7Tetapi, ia berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sekarang, jangan minum anggur atau pun minuman keras dan jangan makan sesuatu yang najis karena anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan ibunya sampai hari kematiannya.’”

8Manoah pun berdoa kepada ALLAH, katanya, “Ah Rabbi, biarlah abdi Allah yang Kauutus itu datang lagi kepada kami dan mengajari kami apa yang harus kami perbuat sehubungan dengan anak yang akan lahir itu.”

9Allah mendengarkan permintaan Manoah. Malaikat Allah datang lagi kepada perempuan itu ketika ia sedang duduk-duduk di padang. Tetapi, Manoah, suaminya, sedang tidak bersamanya.

10Maka, segeralah perempuan itu berlari dan memberitahu suaminya. Katanya kepadanya, “Ketahuilah, orang yang datang kepadaku hari itu menampakkan diri lagi kepadaku.”

11Manoah pun segera pergi mengikuti istrinya. Setelah sampai di dekat orang itu, bertanyalah ia kepadanya, “Tuankah orang yang pernah berbicara kepada perempuan ini?” Jawabnya, “Benar.”

12Kata Manoah, “Sekarang, jika perkataan Tuan itu terlaksana, bagaimanakah anak itu harus hidup dan apakah pekerjaannya?”

13Jawab Malaikat ALLAH kepada Manoah, “Semua yang telah Kukatakan kepada perempuan ini, harus diperhatikannya baik-baik.

14Ia tidak boleh makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, tidak boleh minum anggur atau pun minuman keras, dan tidak boleh makan sesuatu yang najis. Ia harus memegang teguh semua yang Kuperintahkan kepadanya.”

15Kata Manoah kepada Malaikat ALLAH itu, “Perkenankanlah kami menahan Tuan sebentar. Kami hendak mengolah seekor anak kambing bagi Tuan.”

16Jawab Malaikat ALLAH kepada Manoah, “Sekalipun engkau menahan Aku di sini, Aku tidak akan memakan hidanganmu. Tetapi, jika engkau hendak mengolah suatu kurban bakaran, persembahkanlah itu kepada ALLAH.” Manoah memang tidak tahu bahwa Dia itu Malaikat ALLAH.

17Maka, kata Manoah kepada Malaikat ALLAH, “Siapakah nama Tuan supaya apabila perkataan Tuan terlaksana, kami dapat menunjukkan penghormatan kepada Tuan.”

18Jawab Malaikat ALLAH kepadanya, “Mengapa pula engkau menanyakan nama-Ku? Nama itu terlampau ajaib.”

19Manoah mengambil seekor anak kambing serta persembahan bahan makanan, lalu mempersembahkannya kepada ALLAH di atas sebuah batu. Kemudian, Malaikat itu melakukan keajaiban sementara Manoah dan istrinya menyaksikannya.

20Pada waktu nyala api itu naik ke langit dari mazbah, yaitu tempat pembakaran kurban, naiklah Malaikat ALLAH dalam nyala api mazbah itu. Menyaksikan hal itu, Manoah dan istrinya pun bersujud.

21Setelah itu, Malaikat ALLAH tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka, tahulah Manoah bahwa Dia itu Malaikat ALLAH.

22Kata Manoah kepada istrinya, “Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah!”

23Tetapi, kata istrinya kepadanya, “Jika ALLAH ingin membunuh kita, tentu Ia tidak akan menerima kurban bakaran dan persembahan bahan makanan dari tangan kita. Tentu Ia juga tidak akan memperlihatkan kepada kita semua hal itu dan tidak akan memberitahukan hal-hal yang demikian kepada kita sekarang ini.”

24Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dinamainya anak itu Simson. Anak itu bertambah besar dan ALLAH memberkahinya.

25Ruh ALLAH mulai menggerakkan dia ketika ia berada di Mahane-Dan, di antara Zora dan Estaol. <<  Hakim-hakim 13 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);