K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Ulangan 33 >> 

Ucapan Berkah bagi Suku-Suku Israil

1Inilah ucapan berkah yang disampaikan Musa, abdi Allah itu, kepada bani Israil sebelum kematiannya.

2Ia berkata, “ALLAH datang dari Sinai dan terbit bagi mereka dari Seir. Hadirat-Nya tampak bersinar dari Gunung Paran; Ia datang dari antara puluhan ribu orang suci. Di sebelah kanan-Nya ada api yang menyala bagi mereka.

3Sungguh, Ia mengasihi umat-Nya, semua orang suci-Nya —di dalam tangan-Mulah mereka. Mereka duduk di kaki-Mu dan menerima sesuatu dari firman-Mu.

4Musa telah mengamanatkan kepada kita hukum Taurat sebagai suatu milik bagi jemaah Yakub.

5Allah adalah raja atas Yesyurun ketika para kepala umat berkumpul, yaitu suku-suku Israil bersama-sama.

6Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah jumlah orangnya sedikit.”

7Mengenai Yuda, inilah katanya, “Ya ALLAH, dengarkanlah suara Yuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Dengan tangannya ia telah berjuang bagi dirinya. Jadilah penolongnya menghadapi lawan-lawannya.”

8Mengenai Lewi ia berkata, “Tumim-Mu dan Urim-Mu adalah milik orang saleh-Mu yang Kauuji di Masa— dengannya Engkau berbantah di mata air Meriba.

9Mengenai ayah dan ibunya ia berkata, ‘Aku tak mengindahkan mereka.’ Ia pun tidak mengenali saudara-saudaranya dan tidak mengakui anak-anaknya. Akan tetapi, orang-orang Lewi itu memegang teguh firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu.

10Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, dan hukum-Mu kepada Israil. Mereka menaruh dupa di hadapan-Mu dan kurban yang dibakar seluruhnya di atas mazbah-Mu, yaitu tempat pembakaran kurban-Mu.

11Ya ALLAH, berkahilah kecakapannya dan terimalah pekerjaan tangannya. Remukkanlah pinggang orang-orang yang bangkit melawan dia dan yang membenci dia sehingga orang-orang itu tidak dapat bangkit lagi.”

12Mengenai Benyamin ia berkata, “Biarlah kekasih ALLAH itu berdiam di sisi-Nya dengan aman. Allah melindunginya sepanjang waktu dan bersemayam di antara lereng-lereng gunungnya.”

13Mengenai Yusuf ia berkata, “Biarlah negerinya diberkahi ALLAH dengan yang terbaik dari langit, dengan embun, dan dengan samudera yang terhampar di bawah;

14dengan yang terbaik yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik yang tumbuh setiap bulan;

15dengan yang terutama dari gunung-gunung dahulu kala, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit purbakala;

16dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dan dengan keridaan Dia yang hadir dalam semak menyala. Biarlah semua itu turun ke atas kepala Yusuf, ke atas ubun-ubun orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.

17Kegemilangannya bagaikan anak sulung sapinya, dan tanduk-tanduknya adalah tanduk-tanduk banteng. Dengan tanduk itu ia menanduk bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah puluhan ribu orang Efraim dan ribuan orang Manasye.”

18Mengenai Zebulon ia berkata, “Bersukarialah, hai Zebulon, dalam perjalananmu, dan engkau, hai Isakhar, dalam kemah-kemahmu.

19Mereka akan memanggil bangsa-bangsa ke gunung. Di sana mereka akan mempersembahkan kurban-kurban sembelihan yang benar. Sesungguhnya, mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang tersembunyi di dalam pasir.”

20Mengenai Gad ia berkata, “Terpujilah Dia yang meluaskan wilayah Gad. Gad berdiam di sana seperti singa betina. Dicabik-cabiknya lengan, bahkan ubun-ubun.

21Dipilihnya bagian yang terbaik baginya karena di sana tersimpan bagian panglima. Maka, datanglah ia bersama para kepala umat dan dijalankannya keadilan ALLAH serta hukum-hukum-Nya bersama orang Israil.”

22Mengenai Dan ia berkata, “Dan adalah anak singa yang melompat keluar dari Basan.”

23Mengenai Naftali ia berkata, “Naftali kenyang dengan keridaan dan penuh dengan berkah ALLAH. Milikilah daerah sebelah barat dan sebelah selatan.”

24Mengenai Asyer ia berkata, “Diberkahilah Asyer melebihi anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak.

25Palang-palang pintumu terbuat dari besi dan tembaga. Sebanyak hari-harimu, demikianlah kiranya kekuatanmu.

26Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Sebagai penolongmu, Ia mengendarai langit dan mengendarai awan-awan dalam kemegahan-Nya.

27Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia menghalau musuh dari hadapanmu dan berfirman, ‘Punahkanlah!’

28Maka, Israil berdiam dengan aman. Mata air Yakub diam tersendiri di negeri tempat gandum dan anggur. Bahkan langitnya pun menitikkan embun.

29Berbahagialah engkau, hai Israil! Siapakah seperti engkau? Engkau adalah bangsa yang diselamatkan ALLAH. Dialah perisai penolongmu dan pedang kejayaanmu. Musuh-musuhmu akan menjilat kepadamu dan engkau akan menjejaki tempat-tempat mereka yang tinggi.” <<  Ulangan 33 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);