K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yehezkiel 14 >> 

Hukuman bagi Para Penyembah Berhala

1Pada suatu waktu, beberapa orang dari antara tua-tua Israil datang, lalu duduk di hadapanku.

2Kemudian, turunlah firman ALLAH kepadaku demikian,

3“Hai anak Adam, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka di dalam hatinya dan meletakkan kejahatan mereka sebagai batu sandungan di hadapan mereka. Masakan Aku sudi mereka mencari petunjuk-Ku?

4Sebab itu, berbicaralah dengan mereka dan katakan kepada mereka, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Setiap orang dari kaum keturunan Israil yang menjunjung berhala-berhalanya di dalam hatinya dan meletakkan kejahatannya sebagai batu sandungan di hadapannya, lalu datang kepada nabi, maka Aku, ALLAH, akan menjawab dia sehubungan dengan berhalanya yang banyak itu.

5Maksudnya ialah supaya Aku dapat menangkap hati kaum keturunan Israil yang seluruhnya telah berpaling dari-Ku karena berhala-berhala mereka.”’

6Sebab itu, katakanlah kepada kaum keturunan Israil, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu. Palingkanlah mukamu dari segala kekejianmu.

7Apabila seseorang, baik dari kaum keturunan Israil maupun dari pendatang yang tinggal di antara orang Israil, menjauhkan diri dari-Ku, menjunjung berhala-berhalanya di dalam hatinya, dan meletakkan kejahatannya sebagai batu sandungan di hadapannya, lalu datang kepada nabi untuk mencari petunjuk-Ku baginya, maka Aku, ALLAH, akan menjawab dia.

8Aku akan memusuhi orang itu dan menjadikannya suatu tanda serta ibarat. Aku pun akan melenyapkan dia dari tengah-tengah umat-Ku. Maka, kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH.

9Apabila seorang nabi teperdaya sehingga ia menyampaikan suatu perkataan—Aku, ALLAH, yang memperdaya nabi itu—maka Aku akan mengulurkan tangan-Ku melawan dia dan membinasakannya dari tengah-tengah umat-Ku Israil.

10Mereka, baik nabi itu maupun orang yang mencari petunjuk, akan menanggung hukumannya sendiri.

11Dengan demikian, kaum keturunan Israil tidak akan mengembara lagi dari-Ku dan tidak akan menajiskan diri lagi dengan segala pelanggaran mereka. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku menjadi Tuhan mereka,” demikianlah firman ALLAH Taala.’”

Hukuman Tak Tercegah Lagi

12Turunlah firman ALLAH kepadaku demikian,

13“Hai anak Adam, jika suatu negeri berdosa terhadap Aku dengan berbuat mungkar sehingga Aku mengulurkan tangan-Ku melawan negeri itu, lalu memutuskan pasokan makanannya, mendatangkan bencana kelaparan atasnya, dan melenyapkan manusia serta binatang dari dalamnya,

14maka biarpun di negeri itu ada Nuh, Daniel, dan Ayub, ketiga orang itu hanya akan menyelamatkan jiwa mereka sendiri oleh karena kebenaran mereka,” demikianlah firman ALLAH Taala.

15“Jika Aku membiarkan binatang buas lalu-lalang di negeri itu dan membuat negeri itu kehilangan penduduk hingga menjadi sunyi sepi lantaran tidak ada yang berani melintasinya akibat adanya binatang-binatang itu,

16maka biarpun ketiga orang itu ada di negeri itu—demi Aku yang hidup, demikianlah firman ALLAH Taala—mereka tidak akan dapat menyelamatkan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya mereka sendirilah yang akan diselamatkan, sedangkan negeri itu akan menjadi sunyi sepi.

17Atau, jika Aku mendatangkan pedang atas negeri itu dan berfirman, ‘Hai pedang, jalanilah negeri itu!’ lalu Aku melenyapkan manusia serta binatang dari dalamnya,

18maka biarpun ketiga orang itu ada di negeri itu—demi Aku yang hidup, demikianlah firman ALLAH Taala—mereka tidak akan dapat menyelamatkan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan hanya mereka sendirilah yang akan diselamatkan.

19Atau, jika Aku mendatangkan penyakit sampar ke negeri itu dan mencurahkan murka-Ku ke atasnya berupa penumpahan darah untuk melenyapkan manusia serta binatang dari dalamnya,

20maka biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub ada di negeri itu—demi Aku yang hidup, demikianlah firman ALLAH Taala—mereka tidak akan dapat menyelamatkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan hanya akan menyelamatkan jiwanya sendiri oleh karena kebenaran mereka.

21Sesungguhnya, beginilah firman ALLAH Taala, ‘Terlebih lagi jika Aku mendatangkan atas Yerusalem keempat hukuman-Ku yang berat, yaitu pedang, bencana kelaparan, binatang buas, dan penyakit sampar untuk melenyapkan manusia serta binatang dari dalamnya!

22Walaupun demikian, akan tertinggal di sana orang-orang yang terluput, yaitu anak laki-laki dan perempuan yang akan dibawa keluar. Ya, mereka akan keluar mendapatkan kamu. Ketika kamu melihat tingkah laku dan tindak-tanduk mereka, kamu akan merasa terhibur sehubungan dengan malapetaka yang Kudatangkan atas Yerusalem—segala sesuatu yang Kudatangkan atasnya.

23Mereka akan menghibur kamu ketika kamu melihat tingkah laku dan tindak-tanduk mereka. Maka, kamu akan tahu bahwa bukan tanpa alasan Kulakukan segala sesuatu yang telah Kuperbuat atasnya, demikianlah firman ALLAH Taala.’” <<  Yehezkiel 14 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);