K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yehezkiel 16 >> 

YERUSALEM YANG TIDAK SETIA; Ibarat tentang Asal Usul Yerusalem

1Turunlah firman ALLAH kepadaku demikian,

2“Hai anak Adam, beritahukanlah kepada Yerusalem kekejian-kekejiannya.

3Katakanlah, ‘Beginilah firman ALLAH Taala kepada Yerusalem, “Asalmu dan tempat kelahiranmu adalah Tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori dan ibumu orang Heti.

4Beginilah kelahiranmu: Pada waktu engkau dilahirkan, tali pusatmu tidak dikerat dan engkau tidak dimandikan dengan air supaya bersih. Engkau sama sekali tidak digosok dengan garam dan sama sekali tidak dibedung.

5Tidak ada yang merasa iba kepadamu sehingga mau melakukan salah satu hal itu atau pun berbelaskasihan kepadamu. Engkau tercampak di padang terbuka sebab orang muak kepadamu pada hari lahirmu.

6Kemudian, Aku melintas di dekatmu dan melihat engkau menendang-nendang dengan masih berlumuran darah. Ketika engkau masih berlumuran darah itu Aku berfirman kepadamu, ‘Hiduplah!’ Ya, Aku berfirman kepadamu ketika engkau berlumuran darah, ‘Hiduplah!’

7Lalu, Kubuat engkau menjadi besar seperti tumbuh-tumbuhan di padang. Engkau menjadi besar, beranjak dewasa, dan menjadi perhiasan yang terindah. Buah dadamu timbul dan rambutmu tumbuh, tetapi engkau masih tanpa busana.

8Ketika Aku melintas lagi di dekatmu dan melihat engkau, ternyata engkau sudah mencapai masa akil balig. Kubentangkan naungan-Ku ke atasmu dan Kututupi auratmu. Aku bersumpah kepadamu dan mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman ALLAH Taala. Maka, engkau pun menjadi milik-Ku.

9Aku memandikanmu dengan air, membasuh darah dari tubuhmu, lalu mengurapi engkau dengan minyak.

10Kukenakan padamu pakaian bersulam dan kasut dari kulit lumba-lumba, lalu Kulilitkan lenan halus pada tubuhmu dan Kututupi engkau dengan kain sutera.

11Kemudian, Aku menghiasi engkau dengan berbagai perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu serta kalung pada lehermu.

12Kukenakan pula anting-anting pada hidungmu, anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di kepalamu.

13Dengan demikian, engkau berhiaskan emas dan perak. Pakaianmu dari lenan halus, kain sutera, dan kain bersulam. Tepung terbaik, madu, dan minyak adalah makananmu. Engkau menjadi amat sangat cantik dan berhasil menjadi ratu.

14Namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab memang sempurna adanya oleh kegemilangan-Ku yang Kukaruniakan kepadamu,” demikianlah firman ALLAH Taala.

Persundalan Yerusalem dan Hukumannya

15“Akan tetapi, engkau mengandalkan kecantikanmu dan berzina dengan memanfaatkan kemasyhuranmu. Engkau melampiaskan perzinaanmu kepada setiap orang yang lewat, dan kecantikanmu menjadi milik orang itu.

16Engkau mengambil sebagian pakaianmu dan membuat bagimu bukit-bukit pengurbanan berhiaskan aneka warna, lalu engkau berzina di situ. Hal itu tidak seharusnya terjadi dan tidak boleh terjadi lagi.

17Engkau mengambil pula barang-barang indah dari emas dan perak yang Kukaruniakan kepadamu. Kaubuat bagimu patung-patung lelaki, lalu engkau berbuat kafir dengan mereka.

18Pakaianmu yang bersulam kauambil, lalu kaututupkan pada mereka. Kauberi mereka minyak dan dupa yang seharusnya kaupersembahkan kepada-Ku.

19Santapan persembahan milik-Ku yang Kukaruniakan kepadamu—tepung terbaik, minyak, dan madu yang Kuberikan sebagai makananmu—kaupersembahkan kepada mereka sebagai aroma yang harum. Itulah yang terjadi,” demikianlah firman ALLAH Taala.

20“Engkau mengambil anak-anakmu, baik lelaki maupun perempuan, yang kaulahirkan sebagai milik-Ku dan mempersembahkannya kepada mereka sebagai makanan. Apakah perzinaanmu itu perkara yang ringan?

21Engkau menyembelih anak-anak-Ku dan mempersembahkannya dengan membakarnya sebagai kurban bagi berhala-berhala.

22Di tengah-tengah segala kekejianmu dan perzinaanmu engkau tidak ingat masa mudamu ketika engkau tanpa busana dan menendang-nendang dengan berlumuran darah.

23Celakalah! Celakalah engkau!” demikianlah firman ALLAH Taala. “Setelah kaulakukan segala kejahatanmu itu,

24engkau membangun bagimu tempat keramat dan membuat bagimu bukit pengurbanan di setiap tempat umum.

25Di setiap ujung jalan kaubangun bukit pengurbanan dan kaujadikan kecantikanmu suatu kekejian. Tubuhmu kautawarkan kepada setiap orang yang lewat dan engkau memperbanyak perzinaanmu.

26Engkau berzina dengan orang Mesir, tetangga-tetanggamu yang besar nafsunya itu, lalu perzinaanmu kauperbanyak untuk membangkitkan murka-Ku.

27Ketahuilah, Aku mengulurkan tangan-Ku melawan engkau dan mengurangi jatah makanmu. Aku menyerahkan engkau untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh orang-orang yang membenci engkau, yaitu oleh perempuan-perempuan Filistin yang malu melihat kelakuanmu yang mesum.

28Belum puas dengan itu, engkau berzina pula dengan orang Asyur. Bahkan setelah engkau berzina dengan mereka, engkau masih belum juga puas.

29Perzinaanmu kauperbanyak lagi ke negeri perdagangan, ke Tanah Kasdim, tetapi dengan itu pun engkau belum puas.

30Betapa rusaknya hatimu,” demikianlah firman ALLAH Taala, “bahwa engkau melakukan segala hal ini, yaitu perbuatan perempuan sundal yang kurang ajar.

31Ketika engkau membangun tempat keramatmu di setiap ujung jalan dan membuat bukit pengurbananmu di setiap tempat umum, engkau tidak bertindak seperti perempuan sundal biasa karena engkau menolak upah sundal.

32Hai istri yang berzina, yang menyambut orang-orang lain ganti suaminya!

33Setiap perempuan sundal diberi upah, tetapi engkau justru memberi upah untuk membujuk semua kekasihmu, dan menyuap mereka supaya mereka datang kepadamu dari segala penjuru untuk berzina denganmu.

34Jadi, dalam perzinaanmu engkau berbeda dengan perempuan-perempuan lain. Tak seorang pun mengejar engkau untuk berzina, tetapi justru engkaulah yang memberi upah sundal, sedang engkau sendiri tidak diberi upah apa-apa. Itulah perbedaannya.

35Sebab itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman ALLAH!

36Beginilah firman ALLAH Taala, ‘Karena nafsumu telah terlampiaskan dan auratmu telah tersingkap dalam perzinaanmu dengan kekasih-kekasihmu, dan karena segala berhala kekejianmu serta darah anak-anakmu yang telah kaupersembahkan kepada mereka,

37maka sesungguhnya Aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu temanmu bersenang-senang, baik semua orang yang kaucintai maupun semua orang yang kaubenci. Akan Kukumpulkan mereka untuk melawan engkau dari segala penjuru dan akan Kusingkapkan auratmu kepada mereka sehingga mereka melihat segala ketelanjanganmu.

38Aku akan menghukum engkau seperti menghukum perempuan-perempuan pezina dan para penumpah darah. Akan Kubalaskan kepadamu penumpahan darah yang membangkitkan murka dan kegusaran itu.

39Engkau akan Kuserahkan ke dalam tangan mereka, dan mereka akan meruntuhkan tempat keramatmu serta merobohkan bukit-bukit pengurbananmu. Mereka pun akan melucuti pakaianmu, merampas barang-barang perhiasanmu, dan meninggalkan engkau tanpa busana.

40Kemudian, mereka akan membawa sekumpulan orang untuk melawan engkau, lalu orang-orang ini akan merajam engkau dengan batu dan mencincang engkau dengan pedangnya.

41Rumah-rumahmu akan mereka bakar habis, dan mereka akan menjatuhkan hukuman kepadamu di depan mata banyak perempuan. Aku akan menghentikan perzinaanmu dan engkau pun tidak akan memberi upah sundal lagi.

42Demikianlah Aku akan melampiaskan murka-Ku kepadamu hingga kegusaran-Ku surut. Setelah itu, Aku akan merasa tenang dan tidak murka lagi.

43Karena engkau tidak ingat masa mudamu, tetapi malah membangkitkan murka-Ku dengan segala hal ini, maka sesungguhnya Aku sendiri akan membalaskan perilakumu kepadamu,’” demikianlah firman ALLAH Taala, “sehingga engkau tidak akan lagi melakukan kemesuman di samping segala kekejianmu.

44Ketahuilah, setiap orang yang biasa memakai pepatah akan mengucapkan pepatah ini mengenai engkau: ‘Sebagaimana ibu, demikianlah anak perempuannya.’

45Engkaulah anak perempuan ibumu, yang muak kepada suami dan anak-anaknya. Engkaulah saudara dari adik-kakakmu perempuan, yang muak kepada suami dan anak-anak mereka. Ibumu orang Heti dan ayahmu orang Amori.

46Kakak perempuanmu ialah Samaria, yang tinggal dengan anak-anak perempuannya di sebelah utaramu. Sedangkan adik perempuanmu ialah Sodom, yang tinggal di sebelah selatanmu dengan anak-anak perempuannya.

47Engkau bukan saja hidup menurut perilaku mereka dan bertindak menurut kekejian mereka, tetapi dalam sekejap saja seluruh perilakumu menjadi lebih bobrok daripada mereka.

48Demi Aku yang hidup,” demikianlah firman ALLAH Taala, “sesungguhnya Sodom adikmu dengan anak-anak perempuannya tidak berbuat seperti yang kaulakukan dengan anak-anak perempuanmu.

49Ketahuilah, inilah kesalahan Sodom, adikmu itu: Kecongkakan, kelimpahan makanan, dan kesenangan hidup ada padanya serta anak-anak perempuannya, tetapi ia tidak membantu orang miskin dan orang melarat.

50Mereka menjadi sombong dan melakukan kekejian di hadapan-Ku. Sebab itu, Kusingkirkan mereka ketika Aku melihat hal itu.

51Samaria tidak melakukan setengah pun dari dosa-dosamu. Kekejianmu jauh lebih banyak daripada mereka sehingga saudara-saudara perempuanmu itu terlihat benar dibanding dengan segala kekejian yang kaulakukan.

52Tanggunglah aibmu sendiri sebab engkau telah membuat hukuman bagi saudara-saudara perempuanmu menjadi lebih ringan. Oleh karena dosa-dosa yang kaulakukan lebih keji daripada dosa-dosa mereka, maka mereka menjadi lebih benar daripada engkau. Merasa malulah engkau dan tanggunglah aibmu karena engkau membuat saudara-saudara perempuanmu terlihat benar.

Allah Menjanjikan Perjanjian Baru

53Namun, Aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom dengan anak-anak perempuannya maupun keadaan Samaria dengan anak-anak perempuannya. Aku juga akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka

54supaya engkau menanggung aibmu dan merasa malu atas semua yang kaulakukan ketika engkau menjadi penghiburan bagi mereka.

55Adikmu Sodom dengan anak-anak perempuannya akan dipulihkan seperti keadaannya semula, demikian pula Samaria dengan anak-anak perempuannya. Engkau dengan anak-anak perempuanmu pun akan dipulihkan seperti keadaanmu semula.

56Bukankah Sodom, adikmu, menjadi buah mulutmu pada masa kecongkakanmu,

57sebelum kejahatanmu tersingkap? Saat ini engkau seperti dia, menjadi celaan anak-anak perempuan Edom dan semua orang di sekitar mereka, yaitu anak-anak perempuan Filistin yang menghina engkau dari sekelilingmu.

58Engkau harus menanggung akibat kemesumanmu dan kekejian-kekejianmu,” demikianlah firman ALLAH.

59Sebab beginilah firman ALLAH Taala, “Aku akan memperlakukan engkau setimpal dengan yang kaulakukan karena engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian.

60Tetapi, Aku akan mengingat perjanjian-Ku dengan engkau pada masa mudamu dan akan meneguhkan bagimu suatu perjanjian yang kekal.

61Barulah engkau akan teringat bagaimana perilakumu, dan merasa malu pada waktu engkau menyambut saudara-saudaramu, yaitu kakak dan adikmu. Aku akan mengaruniakan mereka kepadamu menjadi anak-anakmu, tetapi bukan atas dasar perjanjian denganmu.

62Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku denganmu dan engkau akan tahu bahwa Akulah ALLAH.

63Dengan demikian, engkau akan mengingat hal-hal yang telah lalu, merasa malu, dan tidak berani lagi membuka mulut oleh karena aibmu pada waktu Aku mengampuni semua yang kaulakukan,” demikianlah firman ALLAH Taala.’” <<  Yehezkiel 16 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);