K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yehezkiel 38 >> 

Firman Allah tentang Juj di Tanah Majuj; Penyerbuan Juj di Zaman Akhir

1Turunlah firman Allah kepadaku demikian,

2“Hai anak Adam, hadapkanlah mukamu kepada Juj di Tanah Majuj, yaitu raja agung negeri Mesekh dan Tubal. Bernubuatlah menentang dia

3dan katakan, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawanmu, hai Juj, raja agung negeri Mesekh dan Tubal.

4Aku akan menarik engkau dan mengenakan kelikir pada rahangmu. Akan Kubawa engkau keluar bersama seluruh tentaramu, kuda dan pasukan berkudamu yang berpakaian lengkap, serta sejumlah besar orang dengan perisai besar dan perisai kecil; semuanya memegang pedang.

5Mereka disertai oleh orang Persia, Etiopia, dan Put, yang semuanya berperisai serta berketopong;

6orang Gomer dengan seluruh pasukannya; orang Bait-Togarma dari ujung utara dengan seluruh pasukannya—banyak bangsa menyertai engkau.

7Bersiaplah, bersiaplah engkau dan seluruh pasukan yang bergabung denganmu. Jadilah pemimpin mereka.

8Lama setelah itu, engkau akan dikerahkan. Pada tahun-tahun akhir zaman engkau akan datang ke negeri yang telah dipulihkan dari pedang, yaitu negeri yang penduduknya dikumpulkan dari antara banyak bangsa di atas gunung-gunung Israil yang telah lama jadi reruntuhan. Mereka semua dibawa keluar dari antara bangsa-bangsa dan tinggal dengan aman.

9Engkau, seluruh pasukanmu, dan banyak bangsa yang menyertaimu akan maju seperti badai, dan datang seperti awan-awan yang menutupi bumi.”

10Beginilah firman ALLAH Taala, “Pada hari itu akan timbul berbagai pikiran dalam benakmu dan engkau akan membuat rancangan jahat.

11Engkau akan berkata, ‘Aku akan maju menyerang negeri yang kampung-kampungnya tak bertembok. Aku akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang dan tinggal dengan aman. Mereka semua tinggal tanpa tembok kota, tanpa palang pintu dan pintu gerbang.’

12Niatmu adalah melakukan penjarahan dan mengadakan perampasan. Engkau pun berniat mengarahkan tangan terhadap reruntuhan-reruntuhan yang telah dihuni kembali, dan terhadap bangsa yang telah dikumpulkan dari antara bangsa-bangsa. Saat itu mereka telah memiliki ternak dan harta benda, serta tinggal di pusat bumi.

13Syeba, Dedan, dan saudagar-saudagar Tarsis serta segala singa mudanya akan berkata kepadamu, ‘Apakah engkau datang untuk melakukan penjarahan? Apakah engkau mengumpulkan pasukanmu untuk mengadakan perampasan, untuk mengangkut perak dan emas, untuk merebut ternak dan harta benda, dan untuk melakukan penjarahan besar-besaran?’”’

14Sebab itu, hai anak Adam, bernubuatlah dan katakan kepada Juj, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Bukankah engkau tahu bahwa pada waktu itu umat-Ku Israil tinggal dengan aman?

15Namun, engkau akan datang dari tempatmu di ujung utara bersama banyak bangsa yang menyertaimu. Mereka semua menunggang kuda—suatu kumpulan yang besar dan pasukan yang kuat.

16Engkau akan maju menyerang umat-Ku Israil seperti awan-awan yang menutupi bumi. Hal itu akan terjadi pada akhir zaman. Aku akan membawa engkau menyerang tanah-Ku, hai Juj, supaya bangsa-bangsa mengenal Aku ketika Aku menyatakan kesucian-Ku melalui engkau di depan mata mereka.”

17Beginilah firman ALLAH Taala, “Bukankah engkau yang Kufirmankan pada zaman dahulu dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi Israil? Pada masa itu, bertahun-tahun lamanya mereka bernubuat bahwa Aku akan membawa engkau menyerang umat-Ku.

Hukuman Allah terhadap Juj

18Namun, inilah yang akan terjadi pada waktu itu: Ketika Juj datang menyerang Tanah Israil,” demikianlah firman ALLAH Taala, “murka-Ku akan bangkit.

19Dalam kegusaran-Ku dan dalam murka-Ku yang berapi-api Aku berfirman, ‘Pada hari itu pasti terjadi gempa besar di Tanah Israil.

20Ikan di laut, burung di udara, binatang di padang, segala makhluk yang merayap di tanah, dan semua manusia yang ada di muka bumi akan gemetar di hadapan-Ku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan roboh, dan segala tembok akan jatuh ke bumi.

21Aku akan memanggil pedang melawan Juj di seluruh gunung-Ku, demikianlah firman ALLAH Taala. Pedang setiap orang akan melawan sesamanya.

22Aku akan menghukum dia dengan penyakit sampar dan penumpahan darah. Aku pun akan mencurahkan hujan lebat, hujan batu, api, dan belerang ke atasnya, ke atas pasukannya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia.

23Aku akan menyatakan keagungan-Ku serta kesucian-Ku dan menyatakan diri-Ku di depan mata banyak bangsa. Maka, mereka akan tahu bahwa Akulah ALLAH.’”’ <<  Yehezkiel 38 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);