K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yehezkiel 37 >> 

Lembah dengan Tulang-Tulang Kering: Lambang Kebangkitan Israil

1Kuasa ALLAH meliputi aku, lalu ALLAH membawa aku keluar dengan perantaraan Ruh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah suatu lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang.

2Kemudian, dibawa-Nya aku berjalan keliling untuk mengamati tulang-tulang itu. Ternyata jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu, dan semuanya tampak sangat kering.

3Firman-Nya kepadaku, “Hai anak Adam, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali?” Jawabku, “Ya ALLAH, ya Rabbi, Engkaulah yang tahu.”

4Firman-Nya kepadaku, “Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakan, ‘Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman ALLAH!’

5Beginilah firman ALLAH Taala kepada tulang-tulang ini, ‘Sesungguhnya, Aku akan memberi napas kepadamu sehingga kamu hidup kembali.

6Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas sehingga kamu hidup kembali. Maka, kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH.’”

7Lalu, bernubuatlah aku seperti yang diperintahkan kepadaku. Begitu aku bernubuat, terdengarlah suatu bunyi. Ya, bunyi derak-derak. Tulang-tulang itu berlekatan satu sama lain.

8Ketika kuamati, tampak urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian, kulit menutupi semuanya, tetapi mereka belum bernyawa.

9Lalu, Ia berfirman kepadaku, “Bernubuatlah pada ruh kehidupan. Bernubuatlah, hai anak Adam! Katakan kepada ruh itu, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Datanglah dari keempat mata angin, hai ruh. Bertiuplah kepada orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali.”’”

10Lalu, aku bernubuat seperti yang diperintahkan-Nya kepadaku. Maka, masuklah ruh itu ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan berdiri di atas kedua kaki mereka—suatu pasukan yang amat sangat besar.

11Firman-Nya kepadaku, “Hai anak Adam, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum keturunan Israil. Sesungguhnya, mereka sendiri berkata, ‘Tulang-tulang kami sudah kering dan harapan kami sudah lenyap. Kami sudah habis.’

12Sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Ketahuilah, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari situ, hai umat-Ku. Akan Kubawa kamu ke Tanah Israil.

13Kemudian, ketika Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari situ, hai umat-Ku, kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH.

14Aku akan menaruh Ruh-Ku dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali dan Aku akan menempatkan kamu di tanahmu sendiri. Maka, kamu akan tahu bahwa Aku, ALLAH, telah berfirman dan melaksanakannya,” demikianlah firman ALLAH.’”

Kerajaan Israil dan Yuda Dipersatukan Kembali

15Turunlah firman ALLAH kepadaku demikian,

16“Engkau, hai anak Adam, ambillah sebatang tongkat dan tulislah di atasnya, ‘Bagi Yuda, serta bani Israil yang bersekutu dengannya.’ Kemudian, ambillah sebatang tongkat lainnya dan tulislah di atasnya, ‘Bagi Yusuf, yaitu tongkat Efraim, serta seluruh kaum keturunan Israil yang bersekutu dengannya.’

17Sambungkanlah keduanya sehingga menjadi satu batang tongkat saja di tanganmu.

18Kalau orang-orang sebangsamu berkata kepadamu, ‘Tidakkah engkau mau memberitahukan kepada kami apa artinya ini?’

19katakan kepada mereka, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Ketahuilah, Aku akan mengambil tongkat Yusuf—yang ada di tangan Efraim—beserta suku-suku Israil yang bersekutu dengan dia, dan Aku akan menggabungkannya dengan tongkat Yuda. Aku akan membuat keduanya menjadi satu batang tongkat saja di tangan-Ku.”’

20Peganglah tongkat-tongkat yang kautulisi itu di depan mata mereka

21dan katakan kepada mereka, ‘Beginilah firman ALLAH Taala, “Ketahuilah, Aku akan mengambil bani Israil dari antara bangsa-bangsa yang mereka datangi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka.

22Mereka akan Kujadikan satu bangsa di negeri itu, di atas gunung-gunung Israil, kemudian seorang raja akan bertakhta atas mereka semua. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi dalam dua kerajaan.

23Mereka pun tidak akan lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala mereka, dengan dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan segala pelanggaran mereka. Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat di mana mereka berbuat dosa, dan akan menyucikan mereka. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Tuhan mereka.

24Hamba-Ku Daud akan menjadi raja mereka dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan-Ku, memegang teguh ketetapan-ketetapan-Ku serta melakukannya.

25Mereka akan tinggal di negeri yang telah Kukaruniakan kepada hamba-Ku Yakub, yaitu negeri tempat nenek moyangmu tinggal. Di sana mereka akan tinggal selama-lamanya bersama anak-anak dan cucu-cicit mereka, dan hamba-Ku Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya.

26Aku akan mengikat perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan meneguhkan mereka dan memperbanyak jumlah mereka. Aku akan menempatkan tempat suci-Ku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.

27Kediaman-Ku akan ada pada mereka; Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

28Bangsa-bangsa akan tahu bahwa Aku, ALLAH, menyucikan Israil, pada waktu tempat suci-Ku ada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.”’” <<  Yehezkiel 37 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);