K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Zabur 136 >> 

Kasih Allah bagi Bani Israil

1Mengucap syukurlah kepada ALLAH karena Ia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

2Mengucap syukurlah kepada Tuhan segala tuhan, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

3Mengucap syukurlah kepada Junjungan segala junjungan, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

4Kepada Dia, yang melakukan keajaiban-keajaiban besar seorang diri, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

5Kepada Dia, yang menjadikan langit dengan pengertian, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

6Kepada Dia, yang membentangkan bumi di atas air, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

7Kepada Dia, yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

8Matahari untuk menguasai siang, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

9Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

10Kepada Dia, yang menewaskan anak-anak sulung di Mesir, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

11dan membawa orang Israil keluar dari antara mereka, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

12dengan tangan yang kuat dan kuasa yang nyata, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

13Kepada Dia, yang membelah Laut Merah menjadi dua bagian, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

14dan membawa orang Israil melintas di tengah-tengahnya, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

15tetapi Ia mencampakkan Firaun dan tentaranya ke dalam Laut Merah, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

16Kepada Dia, yang memimpin umat-Nya melintasi padang belantara, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

17Kepada Dia, yang mengalahkan raja-raja yang besar, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

18dan mengambil nyawa raja-raja yang mulia, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

19Sihon, raja orang Amori, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

20dan Og, raja Basan, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

21dan menganugerahkan negeri mereka menjadi milik pusaka, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

22milik pusaka bagi Israil, hamba-Nya, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

23Ia mengingat kita dalam kerendahan kita, kasih-Nya kekal selama-lamanya;

24dan melepaskan kita dari lawan-lawan kita, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

25Dialah yang memberi makan kepada segala makhluk, kasih-Nya kekal selama-lamanya.

26Mengucap syukurlah kepada Tuhan semesta langit, kasih-Nya kekal selama-lamanya. <<  Zabur 136 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);