K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yeremia 30 >> 

Janji Pemulihan Israil

1Firman dari ALLAH turun kepada Yeremia demikian,

2“Beginilah firman ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, ‘Tuliskanlah segala firman yang telah Kusampaikan kepadamu dalam sebuah kitab.

3Sesungguhnya, waktunya akan datang,’ demikianlah firman ALLAH, ‘bahwa Aku akan memulihkan keadaan umat-Ku Israil dan Yuda,’ demikianlah firman ALLAH, ‘dan Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah Kukaruniakan kepada nenek moyang mereka. Mereka akan memilikinya.’”

4Inilah firman yang disampaikan ALLAH mengenai Israil dan mengenai Yuda,

5“Beginilah firman ALLAH: ‘Kami telah mendengar bunyi kegemparan, kengerian, dan bukan damai.

6Tanyakan dan perhatikanlah, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa pula Kulihat setiap laki-laki menaruh tangan di pinggang seperti perempuan melahirkan, dan setiap muka berubah menjadi pucat?

7Aduh, alangkah hebat hari itu! Tidak ada taranya. Itulah masa kesesakan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan.

8Pada hari itu,’ demikianlah firman ALLAH, Tuhan semesta alam, ‘Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Orang-orang asing tidak akan memperhamba mereka lagi.

9Mereka akan menghamba kepada ALLAH, Tuhan mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan Kubangkitkan bagi mereka.

10Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub,’ demikianlah firman ALLAH, ‘dan janganlah kecut hati, hai Israil! Sesungguhnya, Aku akan menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh dan keturunanmu dari negeri tempat mereka ditawan. Yakub akan kembali dan hidup tenang, nyaman tanpa ada yang mengusik.

11Sungguh, Aku menyertai engkau,’ demikianlah firman ALLAH, ‘untuk menyelamatkan engkau. Aku akan menghabisi segala bangsa tempat Aku mencerai-beraikan engkau, tetapi Aku tidak akan menghabisi engkau. Meski demikian, Aku akan menghukum engkau dengan adil, dan tidak akan begitu saja membebaskan engkau dari hukuman.’

12Beginilah firman ALLAH, ‘Lukamu tak tersembuhkan, cederamu berat.

13Tidak ada yang membela perkaramu, tidak ada obat bagi borokmu, tidak ada kesembuhan bagimu.

14Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak mencari engkau. Seolah-olah dengan pukulan musuh Aku telah menghukum engkau, dengan hajaran orang bengis, karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar.

15Mengapa engkau menjerit karena lukamu? Sakitmu tak tersembuhkan. Karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar, maka Kulakukan semua ini terhadapmu.

16Namun, semua orang yang melahap engkau akan dilahap. Semua lawanmu akan diangkut ke tempat pembuangan. Orang-orang yang menjarah engkau akan menjadi jarahan. Semua orang yang merampasi engkau akan Kujadikan rampasan.

17Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan Aku akan mengobati luka-lukamu,’ demikianlah firman ALLAH, ‘sebab mereka telah menyebut engkau yang terbuang, Sion yang tak diperhatikan oleh seorang pun.’

18Beginilah firman ALLAH, ‘Sesungguhnya, Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan mengasihani kediaman-kediamannya. Kota itu akan dibangun kembali di atas timbunan puingnya, dan purinya akan berdiri di tempatnya semula.

19Dari dalamnya akan keluar ucapan syukur dan suara orang bersukaria. Aku akan memperbanyak jumlah mereka sehingga mereka tidak berkurang. Aku akan memuliakan mereka sehingga mereka tidak dihina.

20Anak-anak mereka akan seperti pada zaman dahulu, dan perhimpunan mereka akan tetap ada di hadapan-Ku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka.

21Pemimpin mereka akan berasal dari mereka sendiri, penguasa mereka akan muncul dari antara mereka. Aku akan mengizinkan dia maju dan mendekat kepada-Ku, karena siapakah yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mendekat kepada-Ku?’ demikianlah firman ALLAH.

22‘Kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Tuhanmu.’”

23Lihat, badai ALLAH! Murka memancar. Angin yang menyeret, yang berputar melanda kepala orang fasik.

24Murka ALLAH yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia selesai mengerjakan dan melaksanakan rencana-rencana hati-Nya. Di kemudian hari kamu akan mengerti hal itu. <<  Yeremia 30 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);