K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yusak 7 >> 

Dosa dan Hukuman Akhan

1Akan tetapi, bani Israil berbuat mungkar sehubungan dengan barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yuda mengambil beberapa dari barang-barang yang dikhususkan itu sehingga menyalalah murka ALLAH terhadap bani Israil.

2Yusak mengutus beberapa orang dari Yerikho ke Ai, yang terletak dekat Bait-Awen, di sebelah timur Bait-El. Katanya kepada mereka, “Pergilah dan intailah negeri itu.” Maka, pergilah orang-orang itu mengintai Ai.

3Setelah kembali kepada Yusak, mereka berkata kepadanya, “Tidak usah seluruh bangsa pergi ke sana, biarlah kira-kira dua atau tiga ribu orang saja yang pergi menyerang Ai. Jangan seluruh bangsa direpotkan untuk berjalan ke sana karena penduduk di situ sedikit saja.”

4Sebab itu, pergilah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu ke sana; tetapi mereka melarikan diri dari hadapan orang-orang Ai.

5Orang-orang Ai menewaskan kira-kira tiga puluh enam orang dari antara mereka. Orang-orang itu mengejar mereka mulai dari depan pintu gerbang sampai ke Syebarim, dan menewaskan mereka di lereng. Lalu, hati bangsa itu pun menjadi sangat tawar.

6Yusak mengoyakkan pakaiannya dan sujud di hadapan tabut perjanjian ALLAH sampai petang bersama para tua-tua Israil. Mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka.

7Kata Yusak, “Aduh, ya ALLAH, ya Rabbi, mengapa Engkau membawa bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan? Untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Amori supaya kami binasa? Kalau saja kami puas dan tetap tinggal di seberang Sungai Yordan!

8Ya Rabbi, apakah yang harus kukatakan setelah orang Israil berbalik membelakangi musuhnya?

9Orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini tentu akan mendengar hal itu, dan mereka akan mengepung kami serta melenyapkan nama kami dari muka bumi. Lalu, apakah yang akan Kaulakukan bagi nama-Mu yang besar itu?”

10Firman ALLAH kepada Yusak, “Bangun! Mengapa engkau bersujud begitu?

11Orang Israil telah berdosa. Mereka melanggar perjanjian-Ku yang Kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil beberapa dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencuri, berdusta, dan menaruh semua itu di antara barang-barang milik mereka.

12Itulah sebabnya, bani Israil tidak dapat bertahan di hadapan musuhnya. Mereka berpaling membelakangi musuhnya karena mereka juga telah dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, kecuali jika kamu memunahkan barang-barang yang dikhususkan itu dari antaramu.

13Bangunlah, sucikanlah bangsa itu, dan katakan, ‘Sucikanlah dirimu besok karena beginilah firman ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, “Ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, hai Israil. Kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuhmu sebelum kamu menyingkirkan barang-barang yang dikhususkan itu dari antaramu.”

14Besok pagi kamu akan dibawa menghadap menurut suku-sukumu. Suku yang dipilih ALLAH harus datang menghadap menurut kaum-kaumnya. Kaum yang dipilih ALLAH harus datang menghadap menurut keluarga-keluarganya. Lalu, keluarga yang dipilih ALLAH harus datang menghadap, seorang demi seorang.

15Nanti, orang yang kedapatan mengambil barang yang dikhususkan itu harus dibakar habis beserta segala yang ada padanya karena ia telah melanggar perjanjian ALLAH dan telah melakukan hal keji di Israil.’”

16Keesokan harinya, Yusak bangun pagi-pagi dan membawa bani Israil menghadap menurut suku-suku mereka, lalu terpilihlah suku Yuda.

17Dibawanya kaum-kaum Yuda menghadap, lalu terpilihlah kaum Zerah. Dari kaum Zerah dibawanya seorang demi seorang menghadap, lalu terpilihlah Zabdi.

18Lalu, seorang demi seorang dari keluarga Zabdi dibawanya menghadap, dan terpilihlah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yuda.

19Kata Yusak kepada Akhan, “Anakku, muliakanlah ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil, dan akuilah kesalahanmu kepada-Nya. Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Jangan sembunyikan hal itu dariku.”

20Jawab Akhan kepada Yusak, “Memang, aku telah berdosa terhadap ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil. Inilah yang kulakukan:

21Ketika aku melihat di antara barang-barang jarahan itu sehelai jubah indah buatan Sinear, dua ratus syikal perak, dan sebatang emas seberat lima puluh syikal, aku menginginkannya, lalu kuambil. Semua itu kusembunyikan di dalam tanah di tengah-tengah kemahku dengan perak di bawahnya.”

22Yusak menyuruh beberapa orang suruhan, lalu mereka berlari ke kemah itu. Memang semua itu disembunyikan di dalam kemahnya dengan perak di bawahnya.

23Mereka mengambil semua itu dari tengah-tengah kemah, membawanya kepada Yusak dan kepada seluruh bani Israil, lalu meletakkannya di hadirat ALLAH.

24Kemudian, Yusak dan semua orang Israil mengambil Akhan bin Zerah sekaligus perak, jubah, dan emas sebatang itu, juga anak-anaknya yang lelaki dan perempuan, kawanan kambing dombanya, lembunya, keledainya, juga kemahnya serta segala miliknya. Semuanya mereka bawa ke Lembah Akhor.

25Kata Yusak, “Mengapa engkau mencelakakan kami? ALLAH pun akan mencelakakan engkau pada hari ini.” Lalu, semua orang Israil merajam dia dengan batu. Semuanya mereka bakar habis dan mereka lempari dengan batu.

26Setelah itu, di atasnya mereka dirikan suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai hari ini. Maka, surutlah murka ALLAH yang menyala-nyala. Sebab itu, tempat itu dinamai Lembah Akhor sampai hari ini. <<  Yusak 7 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);