K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 21 >> 

1 Ὡς <5613> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> ἀναχθῆναι <321> ἡμᾶς <2249> ἀποσπασθέντας <645> ἀπ’ <575> αὐτῶν, <846> εὐθυδρομήσαντες <2113> ἤλθομεν <2064> εἰς <1519> τὴν <3588> Κῶ, <2972> τῇ <3588> δὲ <1161> ἑξῆς <1836> εἰς <1519> τὴν <3588> Ῥόδον, <4499> κἀκεῖθεν <2547> εἰς <1519> Πάταρα· <3959>

2 καὶ <2532> εὑρόντες <2147> πλοῖον <4143> διαπερῶν <1276> εἰς <1519> Φοινίκην <5403> ἐπιβάντες <1910> ἀνήχθημεν. <321>

3 ἀναφάναντες <398> δὲ <1161> τὴν <3588> Κύπρον <2954> καὶ <2532> καταλιπόντες <2641> αὐτὴν <846> εὐώνυμον <2176> ἐπλέομεν <4126> εἰς <1519> Συρίαν, <4947> καὶ <2532> κατήλθομεν <2718> εἰς <1519> Τύρον· <5184> ἐκεῖσε <1566> γὰρ <1063> τὸ <3588> πλοῖον <4143> ἦν <1510> ἀποφορτιζόμενον <670> τὸν <3588> γόμον. <1117>

4 ἀνευρόντες <429> δὲ <1161> τοὺς <3588> μαθητὰς <3101> ἐπεμείναμεν <1961> αὐτοῦ <847> ἡμέρας <2250> ἑπτά, <2033> οἵτινες <3748> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> ἔλεγον <3004> διὰ <1223> τοῦ <3588> πνεύματος <4151> μὴ <3361> ἐπιβαίνειν <1910> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα. <2414>

5 ὅτε <3753> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> ἡμᾶς <2249> ἐξαρτίσαι <1822> τὰς <3588> ἡμέρας, <2250> ἐξελθόντες <1831> ἐπορευόμεθα <4198> προπεμπόντων <4311> ἡμᾶς <2249> πάντων <3956> σὺν <4862> γυναιξὶ <1135> καὶ <2532> τέκνοις <5043> ἕως <2193> ἔξω <1854> τῆς <3588> πόλεως, <4172> καὶ <2532> θέντες <5087> τὰ <3588> γόνατα <1119> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> αἰγιαλὸν <123> προσευξάμενοι <4336>

6 ἀπησπασάμεθα <782> ἀλλήλους, <240> καὶ <2532> ἀνέβημεν <305> εἰς <1519> τὸ <3588> πλοῖον, <4143> ἐκεῖνοι <1565> δὲ <1161> ὑπέστρεψαν <5290> εἰς <1519> τὰ <3588> ἴδια. <2398>

7 Ἡμεῖς <2249> δὲ <1161> τὸν <3588> πλοῦν <4144> διανύσαντες <1274> ἀπὸ <575> Τύρου <5184> κατηντήσαμεν <2658> εἰς <1519> Πτολεμαΐδα, <4424> καὶ <2532> ἀσπασάμενοι <782> τοὺς <3588> ἀδελφοὺς <80> ἐμείναμεν <3306> ἡμέραν <2250> μίαν <1520> παρ’ <3844> αὐτοῖς. <846>

8 τῇ <3588> δὲ <1161> ἐπαύριον <1887> ἐξελθόντες <1831> ἤλθομεν <2064> εἰς <1519> Καισαρίαν, <2542> καὶ <2532> εἰσελθόντες <1525> εἰς <1519> τὸν <3588> οἶκον <3624> Φιλίππου <5376> τοῦ <3588> εὐαγγελιστοῦ <2099> ὄντος <1510> ἐκ <1537> τῶν <3588> ἑπτὰ <2033> ἐμείναμεν <3306> παρ’ <3844> αὐτῷ. <846>

9 τούτῳ <3778> δὲ <1161> ἦσαν <1510> θυγατέρες <2364> τέσσαρες <5064> παρθένοι <3933> προφητεύουσαι. <4395>

10 ἐπιμενόντων <1961> δὲ <1161> ἡμέρας <2250> πλείους <4119> κατῆλθέν <2718> τις <5100> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> προφήτης <4396> ὀνόματι <3686> Ἄγαβος, <13>

11 καὶ <2532> ἐλθὼν <2064> πρὸς <4314> ἡμᾶς <2249> καὶ <2532> ἄρας <142> τὴν <3588> ζώνην <2223> τοῦ <3588> Παύλου, <3972> δήσας <1210> ἑαυτοῦ <1438> τοὺς <3588> πόδας <4228> καὶ <2532> τὰς <3588> χεῖρας <5495> εἶπεν· <3004> τάδε <3592> λέγει <3004> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον· <40> τὸν <3588> ἄνδρα <435> οὗ <3739> ἐστιν <1510> ἡ <3588> ζώνη <2223> αὕτη <3778> οὕτως <3779> δήσουσιν <1210> ἐν <1722> Ἱερουσαλὴμ <2419> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> καὶ <2532> παραδώσουσιν <3860> εἰς <1519> χεῖρας <5495> ἐθνῶν. <1484>

12 ὡς <5613> δὲ <1161> ἠκούσαμεν <191> ταῦτα, <3778> παρεκαλοῦμεν <3870> ἡμεῖς <2249> τε <5037> καὶ <2532> οἱ <3588> ἐντόπιοι <1786> τοῦ <3588> μὴ <3361> ἀναβαίνειν <305> αὐτὸν <846> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ. <2419>

13 τότε <5119> ἀπεκρίθη <611> ὁ <3588> Παῦλος <3972> καὶ <2532> εἶπεν· <3004> τί <5101> ποιεῖτε <4160> κλαίοντες <2799> καὶ <2532> συνθρύπτοντές <4919> μου <1473> τὴν <3588> καρδίαν; <2588> ἐγὼ <1473> γὰρ <1063> οὐ <3756> μόνον <3440> δεθῆναι <1210> ἀλλὰ <235> καὶ <2532> ἀποθανεῖν <599> εἰς <1519> Ἱερουσαλὴμ <2419> ἑτοίμως <2093> ἔχω <2192> ὑπὲρ <5228> τοῦ <3588> ὀνόματος <3686> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ. <2424>

14 μὴ <3361> πειθομένου <3982> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ἡσυχάσαμεν <2270> εἰπόντες, <3004> τοῦ <3588> κυρίου <2962> τὸ <3588> θέλημα <2307> γινέσθω. <1096>

15 Μετὰ <3326> δὲ <1161> τὰς <3588> ἡμέρας <2250> ταύτας <3778> ἐπισκευασάμενοι <643> ἀνεβαίνομεν <305> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα· <2414>

16 συνῆλθον <4905> δὲ <1161> καὶ <2532> τῶν <3588> μαθητῶν <3101> ἀπὸ <575> Καισαρίας <2542> σὺν <4862> ἡμῖν, <2249> ἄγοντες <71> παρ’ <3844> ᾧ <3739> ξενισθῶμεν <3579> Μνάσωνί <3416> τινι <5100> Κυπρίῳ, <2953> ἀρχαίῳ <744> μαθητῇ. <3101>

17 Γενομένων <1096> δὲ <1161> ἡμῶν <2249> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα <2414> ἀσμένως <780> ἀπεδέξαντο <588> ἡμᾶς <2249> οἱ <3588> ἀδελφοί. <80>

18 τῇ <3588> τε <5037> ἐπιούσῃ <1966> εἰσῄει <1524> ὁ <3588> Παῦλος <3972> σὺν <4862> ἡμῖν <2249> πρὸς <4314> Ἰάκωβον, <2385> πάντες <3956> τε <5037> παρεγένοντο <3854> οἱ <3588> πρεσβύτεροι. <4245>

19 καὶ <2532> ἀσπασάμενος <782> αὐτοὺς <846> ἐξηγεῖτο <1834> καθ’ <2596> ἓν <1520> ἕκαστον <1538> ὧν <3739> ἐποίησεν <4160> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐν <1722> τοῖς <3588> ἔθνεσιν <1484> διὰ <1223> τῆς <3588> διακονίας <1248> αὐτοῦ. <846>

20 οἱ <3588> δὲ <1161> ἀκούσαντες <191> ἐδόξαζον <1392> τὸν <3588> θεόν, <2316> εἶπάν <3004> τε <5037> αὐτῷ, <846> θεωρεῖς, <2334> ἀδελφέ, <80> πόσαι <4214> μυριάδες <3461> εἰσὶν <1510> τῶν <3588> πεπιστευκότων, <4100> καὶ <2532> πάντες <3956> ζηλωταὶ <2207> τοῦ <3588> νόμου <3551> ὑπάρχουσιν· <5225>

21 κατηχήθησαν <2727> δὲ <1161> περὶ <4012> σοῦ <4771> ὅτι <3754> ἀποστασίαν <646> διδάσκεις <1321> ἀπὸ <575> Μωϋσέως <3475> τοὺς <3588> κατὰ <2596> τὰ <3588> ἔθνη <1484> πάντας <3956> Ἰουδαίους, <2453> λέγων <3004> μὴ <3361> περιτέμνειν <4059> αὐτοὺς <846> τὰ <3588> τέκνα <5043> μηδὲ <3366> τοῖς <3588> ἔθεσιν <1485> περιπατεῖν. <4043>

22 τί <5101> οὖν <3767> ἐστιν; <1510> πάντως <3843> δεῖ <1163> συνελθεῖν <4905> πλῆθος· <4128> ἀκούσονται <191> γὰρ <1063> ὅτι <3754> ἐλήλυθας. <2064>

23 τοῦτο <3778> οὖν <3767> ποίησον <4160> ὅ <3739> σοι <4771> λέγομεν· <3004> εἰσὶν <1510> ἡμῖν <2249> ἄνδρες <435> τέσσαρες <5064> εὐχὴν <2171> ἔχοντες <2192> ἐφ’ <1909> ἑαυτῶν. <1438>

24 τούτους <3778> παραλαβὼν <3880> ἁγνίσθητι <48> σὺν <4862> αὐτοῖς <846> καὶ <2532> δαπάνησον <1159> ἐπ’ <1909> αὐτοῖς <846> ἵνα <2443> ξυρήσονται <3587> τὴν <3588> κεφαλήν, <2776> καὶ <2532> γνώσονται <1097> πάντες <3956> ὅτι <3754> ὧν <3739> κατήχηνται <2727> περὶ <4012> σοῦ <4771> οὐδέν <3762> ἐστιν, <1510> ἀλλὰ <235> στοιχεῖς <4748> καὶ <2532> αὐτὸς <846> φυλάσσων <5442> τὸν <3588> νόμον. <3551>

25 περὶ <4012> δὲ <1161> τῶν <3588> πεπιστευκότων <4100> ἐθνῶν <1484> ἡμεῖς <2249> ἐπεστείλαμεν <1989> κρίναντες <2919> φυλάσσεσθαι <5442> αὐτοὺς <846> τό <3588> τε <5037> εἰδωλόθυτον <1494> καὶ <2532> αἷμα <129> καὶ <2532> πνικτὸν <4156> καὶ <2532> πορνείαν. <4202>

26 τότε <5119> ὁ <3588> Παῦλος <3972> παραλαβὼν <3880> τοὺς <3588> ἄνδρας, <435> τῇ <3588> ἐχομένῃ <2192> ἡμέρᾳ <2250> σὺν <4862> αὐτοῖς <846> ἁγνισθεὶς <48> εἰσῄει <1524> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερόν, <2411> διαγγέλλων <1229> τὴν <3588> ἐκπλήρωσιν <1604> τῶν <3588> ἡμερῶν <2250> τοῦ <3588> ἁγνισμοῦ <49> ἕως <2193> οὗ <3739> προσηνέχθη <4374> ὑπὲρ <5228> ἑνὸς <1520> ἑκάστου <1538> αὐτῶν <846> ἡ <3588> προσφορά. <4376>

27 Ὡς <5613> δὲ <1161> ἔμελλον <3195> αἱ <3588> ἑπτὰ <2033> ἡμέραι <2250> συντελεῖσθαι, <4931> οἱ <3588> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἀσίας <773> Ἰουδαῖοι <2453> θεασάμενοι <2300> αὐτὸν <846> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ <2411> συνέχεον <4797> πάντα <3956> τὸν <3588> ὄχλον <3793> καὶ <2532> ἐπέβαλον <1911> ἐπ’ <1909> αὐτὸν <846> τὰς <3588> χεῖρας, <5495>

28 κράζοντες, <2896> ἄνδρες <435> Ἰσραηλεῖται, <2475> βοηθεῖτε· <997> οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ὁ <3588> ἄνθρωπος <444> ὁ <3588> κατὰ <2596> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> καὶ <2532> τοῦ <3588> νόμου <3551> καὶ <2532> τοῦ <3588> τόπου <5117> τούτου <3778> πάντας <3956> πανταχῇ <3837> διδάσκων, <1321> ἔτι <2089> τε <5037> καὶ <2532> Ἕλληνας <1672> εἰσήγαγεν <1521> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> καὶ <2532> κεκοίνωκεν <2840> τὸν <3588> ἅγιον <40> τόπον <5117> τοῦτον. <3778>

29 ἦσαν <1510> γὰρ <1063> προεωρακότες <4308> Τρόφιμον <5161> τὸν <3588> Ἐφέσιον <2180> ἐν <1722> τῇ <3588> πόλει <4172> σὺν <4862> αὐτῷ, <846> ὃν <3739> ἐνόμιζον <3543> ὅτι <3754> εἰς <1519> τὸ <3588> ἱερὸν <2411> εἰσήγαγεν <1521> ὁ <3588> Παῦλος. <3972>

30 ἐκινήθη <2795> τε <5037> ἡ <3588> πόλις <4172> ὅλη <3650> καὶ <2532> ἐγένετο <1096> συνδρομὴ <4890> τοῦ <3588> λαοῦ, <2992> καὶ <2532> ἐπιλαβόμενοι <1949> τοῦ <3588> Παύλου <3972> εἷλκον <1670> αὐτὸν <846> ἔξω <1854> τοῦ <3588> ἱεροῦ, <2411> καὶ <2532> εὐθέως <2112> ἐκλείσθησαν <2808> αἱ <3588> θύραι. <2374>

31 ζητούντων <2212> τε <5037> αὐτὸν <846> ἀποκτεῖναι <615> ἀνέβη <305> φάσις <5334> τῷ <3588> χιλιάρχῳ <5506> τῆς <3588> σπείρης <4686> ὅτι <3754> ὅλη <3650> συνχύννεται <4797> Ἱερουσαλήμ, <2419>

32 ὃς <3739> ἐξαυτῆς <1824> παραλαβὼν <3880> στρατιώτας <4757> καὶ <2532> ἑκατοντάρχας <1543> κατέδραμεν <2701> ἐπ’ <1909> αὐτούς· <846> οἱ <3588> δὲ <1161> ἰδόντες <3708> τὸν <3588> χιλίαρχον <5506> καὶ <2532> τοὺς <3588> στρατιώτας <4757> ἐπαύσαντο <3973> τύπτοντες <5180> τὸν <3588> Παῦλον. <3972>

33 τότε <5119> ἐγγίσας <1448> ὁ <3588> χιλίαρχος <5506> ἐπελάβετο <1949> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> ἐκέλευσεν <2753> δεθῆναι <1210> ἁλύσεσι <254> δυσί, <1417> καὶ <2532> ἐπυνθάνετο <4441> τίς <5101> εἴη <1510> καὶ <2532> τί <5101> ἐστιν <1510> πεποιηκώς. <4160>

34 ἄλλοι <243> δὲ <1161> ἄλλο <243> τι <5100> ἐπεφώνουν <2019> ἐν <1722> τῷ <3588> ὄχλῳ· <3793> μὴ <3361> δυναμένου <1410> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> γνῶναι <1097> τὸ <3588> ἀσφαλὲς <804> διὰ <1223> τὸν <3588> θόρυβον <2351> ἐκέλευσεν <2753> ἄγεσθαι <71> αὐτὸν <846> εἰς <1519> τὴν <3588> παρεμβολήν. <3925>

35 ὅτε <3753> δὲ <1161> ἐγένετο <1096> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> ἀναβαθμούς, <304> συνέβη <4819> βαστάζεσθαι <941> αὐτὸν <846> ὑπὸ <5259> τῶν <3588> στρατιωτῶν <4757> διὰ <1223> τὴν <3588> βίαν <970> τοῦ <3588> ὄχλου, <3793>

36 ἠκολούθει <190> γὰρ <1063> τὸ <3588> πλῆθος <4128> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> κράζοντες, <2896> αἶρε <142> αὐτόν. <846>

37 μέλλων <3195> τε <5037> εἰσάγεσθαι <1521> εἰς <1519> τὴν <3588> παρεμβολὴν <3925> ὁ <3588> Παῦλος <3972> λέγει <3004> τῷ <3588> χιλιάρχῳ· <5506> εἰ <1487> ἔξεστίν <1832> μοι <1473> εἰπεῖν <3004> τι <5100> πρὸς <4314> σέ; <4771> ὁ <3588> δὲ <1161> ἔφη· <5346> ἑλληνιστὶ <1676> γινώσκεις; <1097>

38 οὐκ <3756> ἄρα <687> σὺ <4771> εἶ <1510> ὁ <3588> Αἰγύπτιος <124> ὁ <3588> πρὸ <4253> τούτων <3778> τῶν <3588> ἡμερῶν <2250> ἀναστατώσας <387> καὶ <2532> ἐξαγαγὼν <1806> εἰς <1519> τὴν <3588> ἔρημον <2048> τοὺς <3588> τετρακισχιλίους <5070> ἄνδρας <435> τῶν <3588> σικαρίων; <4607>

39 εἶπεν <3004> δὲ <1161> ὁ <3588> Παῦλος, <3972> ἐγὼ <1473> ἄνθρωπος <444> μέν <3303> εἰμι <1510> Ἰουδαῖος, <2453> Ταρσεύς, <5018> τῆς <3588> Κιλικίας, <2791> οὐκ <3756> ἀσήμου <767> πόλεως <4172> πολίτης· <4177> δέομαι <1189> δέ <1161> σου, <4771> ἐπίτρεψόν <2010> μοι <1473> λαλῆσαι <2980> πρὸς <4314> τὸν <3588> λαόν. <2992>

40 ἐπιτρέψαντος <2010> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἑστὼς <2476> ἐπὶ <1909> τῶν <3588> ἀναβαθμῶν <304> κατέσεισεν <2678> τῇ <3588> χειρὶ <5495> τῷ <3588> λαῷ· <2992> πολλῆς <4183> δὲ <1161> σιγῆς <4602> γενομένης <1096> προσεφώνησεν <4377> τῇ <3588> Ἑβραΐδι <1446> διαλέκτῳ <1258> λέγων· <3004>


 <<  Kisah 21 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);