K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 28 >> 

1 Καὶ <2532> διασωθέντες <1295> τότε <5119> ἐπέγνωμεν <1921> ὅτι <3754> Μελίτη <3194> ἡ <3588> νῆσος <3520> καλεῖται. <2564>

2 οἵ <3588> τε <5037> βάρβαροι <915> παρεῖχαν <3930> οὐ <3756> τὴν <3588> τυχοῦσαν <5177> φιλανθρωπίαν <5363> ἡμῖν, <2249> ἅψαντες <681> γὰρ <1063> πυρὰν <4443> προσελάβοντο <4355> πάντας <3956> ἡμᾶς <2249> διὰ <1223> τὸν <3588> ὑετὸν <5205> τὸν <3588> ἐφεστῶτα <2186> καὶ <2532> διὰ <1223> τὸ <3588> ψῦχος. <5592>

3 συστρέψαντος <4962> δὲ <1161> τοῦ <3588> Παύλου <3972> φρυγάνων <5434> τι <5100> πλῆθος <4128> καὶ <2532> ἐπιθέντος <2007> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> πυράν, <4443> ἔχιδνα <2191> ἀπὸ <575> τῆς <3588> θέρμης <2329> ἐξελθοῦσα <1831> καθῆψεν <2510> τῆς <3588> χειρὸς <5495> αὐτοῦ. <846>

4 ὡς <5613> δὲ <1161> εἶδον <3708> οἱ <3588> βάρβαροι <915> κρεμάμενον <2910> τὸ <3588> θηρίον <2342> ἐκ <1537> τῆς <3588> χειρὸς <5495> αὐτοῦ, <846> πρὸς <4314> ἀλλήλους <240> ἔλεγον, <3004> πάντως <3843> φονεύς <5406> ἐστιν <1510> ὁ <3588> ἄνθρωπος <444> οὗτος <3778> ὃν <3739> διασωθέντα <1295> ἐκ <1537> τῆς <3588> θαλάσσης <2281> ἡ <3588> δίκη <1349> ζῆν <2198> οὐκ <3756> εἴασεν. <1439>

5 ὁ <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> ἀποτινάξας <660> τὸ <3588> θηρίον <2342> εἰς <1519> τὸ <3588> πῦρ <4442> ἔπαθεν <3958> οὐδὲν <3762> κακόν· <2556>

6 οἱ <3588> δὲ <1161> προσεδόκων <4328> αὐτὸν <846> μέλλειν <3195> ἐμπιπρᾶσθαι <1714> ἢ <2228> καταπίπτειν <2667> ἄφνω <869> νεκρόν. <3498> ἐπὶ <1909> πολὺ <4183> δὲ <1161> αὐτῶν <846> προσδοκώντων <4328> καὶ <2532> θεωρούντων <2334> μηδὲν <3367> ἄτοπον <824> εἰς <1519> αὐτὸν <846> γινόμενον, <1096> μεταβαλλόμενοι <3328> ἔλεγον <3004> αὐτὸν <846> εἶναι <1510> θεόν. <2316>

7 ἐν <1722> δὲ <1161> τοῖς <3588> περὶ <4012> τὸν <3588> τόπον <5117> ἐκεῖνον <1565> ὑπῆρχεν <5225> χωρία <5564> τῷ <3588> πρώτῳ <4413> τῆς <3588> νήσου <3520> ὀνόματι <3686> Ποπλίῳ, <4196> ὃς <3739> ἀναδεξάμενος <324> ἡμᾶς <2249> τρεῖς <5140> ἡμέρας <2250> φιλοφρόνως <5390> ἐξένισεν. <3579>

8 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> τὸν <3588> πατέρα <3962> τοῦ <3588> Ποπλίου <4196> πυρετοῖς <4446> καὶ <2532> δυσεντερίῳ <1420> συνεχόμενον <4912> κατακεῖσθαι, <2621> πρὸς <4314> ὃν <3739> ὁ <3588> Παῦλος <3972> εἰσελθὼν <1525> καὶ <2532> προσευξάμενος, <4336> ἐπιθεὶς <2007> τὰς <3588> χεῖρας <5495> αὐτῷ <846> ἰάσατο <2390> αὐτόν. <846>

9 τούτου <3778> δὲ <1161> γενομένου <1096> καὶ <2532> οἱ <3588> λοιποὶ <3062> οἱ <3588> ἐν <1722> τῇ <3588> νήσῳ <3520> ἔχοντες <2192> ἀσθενείας <769> προσήρχοντο <4334> καὶ <2532> ἐθεραπεύοντο, <2323>

10 οἳ <3739> καὶ <2532> πολλαῖς <4183> τιμαῖς <5092> ἐτίμησαν <5091> ἡμᾶς <2249> καὶ <2532> ἀναγομένοις <321> ἐπέθεντο <2007> τὰ <3588> πρὸς <4314> τὰς <3588> χρείας. <5532>

11 Μετὰ <3326> δὲ <1161> τρεῖς <5140> μῆνας <3376> ἀνήχθημεν <321> ἐν <1722> πλοίῳ <4143> παρακεχειμακότι <3914> ἐν <1722> τῇ <3588> νήσῳ <3520> Ἀλεξανδρίνῳ, <222> παρασήμῳ <3902> Διοσκούροις. <1359>

12 καὶ <2532> καταχθέντες <2609> εἰς <1519> Συρακούσας <4946> ἐπεμείναμεν <1961> ἡμέρας <2250> τρεῖς, <5140>

13 ὅθεν <3606> περιελθόντες <4022> κατηντήσαμεν <2658> εἰς <1519> Ῥήγιον. <4484> καὶ <2532> μετὰ <3326> μίαν <1520> ἡμέραν <2250> ἐπιγενομένου <1920> νότου <3558> δευτεραῖοι <1206> ἤλθομεν <2064> εἰς <1519> Ποτιόλους, <4223>

14 οὗ <3757> εὑρόντες <2147> ἀδελφοὺς <80> παρεκλήθημεν <3870> παρ’ <3844> αὐτοῖς <846> ἐπιμεῖναι <1961> ἡμέρας <2250> ἑπτά· <2033> καὶ <2532> οὕτως <3779> εἰς <1519> τὴν <3588> Ῥώμην <4516> ἤλθαμεν. <2064>

15 κἀκεῖθεν <2547> οἱ <3588> ἀδελφοὶ <80> ἀκούσαντες <191> τὰ <3588> περὶ <4012> ἡμῶν <2249> ἦλθαν <2064> εἰς <1519> ἀπάντησιν <529> ἡμῖν <2249> ἄχρι <891> Ἀππίου <675> φόρου <5410> καὶ <2532> Τριῶν <5140> ταβερνῶν, <4999> οὓς <3739> ἰδὼν <3708> ὁ <3588> Παῦλος <3972> εὐχαριστήσας <2168> τῷ <3588> θεῷ <2316> ἔλαβε <2983> θάρσος. <2294>

16 Ὅτε <3753> δὲ <1161> εἰσήλθομεν <1525> εἰς <1519> τὴν <3588> Ῥώμην, <4516> ἐπετράπη <2010> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> μένειν <3306> καθ’ <2596> ἑαυτὸν <1438> σὺν <4862> τῷ <3588> φυλάσσοντι <5442> αὐτὸν <846> στρατιώτῃ. <4757>

17 ἐγένετο <1096> δὲ <1161> μετὰ <3326> ἡμέρας <2250> τρεῖς <5140> συνκαλέσασθαι <4779> αὐτὸν <846> τοὺς <3588> ὄντας <1510> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> πρώτους· <4413> συνελθόντων <4905> δὲ <1161> αὐτῶν <846> ἔλεγεν <3004> πρὸς <4314> αὐτούς· <846> ἐγώ, <1473> ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> οὐδὲν <3762> ἐναντίον <1727> ποιήσας <4160> τῷ <3588> λαῷ <2992> ἢ <2228> τοῖς <3588> ἔθεσι <1485> τοῖς <3588> πατρῴοις, <3971> δέσμιος <1198> ἐξ <1537> Ἱεροσολύμων <2414> παρεδόθην <3860> εἰς <1519> τὰς <3588> χεῖρας <5495> τῶν <3588> Ῥωμαίων, <4514>

18 οἵτινες <3748> ἀνακρίναντές <350> με <1473> ἐβούλοντο <1014> ἀπολῦσαι <630> διὰ <1223> τὸ <3588> μηδεμίαν <3367> αἰτίαν <156> θανάτου <2288> ὑπάρχειν <5225> ἐν <1722> ἐμοί· <1473>

19 ἀντιλεγόντων <483> δὲ <1161> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> ἠναγκάσθην <315> ἐπικαλέσασθαι <1941> Καίσαρα, <2541> οὐχ <3756> ὡς <5613> τοῦ <3588> ἔθνους <1484> μου <1473> ἔχων <2192> τι <5100> κατηγορεῖν. <2723>

20 διὰ <1223> ταύτην <3778> οὖν <3767> τὴν <3588> αἰτίαν <156> παρεκάλεσα <3870> ὑμᾶς <5210> ἰδεῖν <3708> καὶ <2532> προσλαλῆσαι· <4354> εἵνεκεν <1752> γὰρ <1063> τῆς <3588> ἐλπίδος <1680> τοῦ <3588> Ἰσραὴλ <2474> τὴν <3588> ἅλυσιν <254> ταύτην <3778> περίκειμαι. <4029>

21 οἱ <3588> δὲ <1161> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> εἶπαν, <3004> ἡμεῖς <2249> οὔτε <3777> γράμματα <1121> περὶ <4012> σοῦ <4771> ἐδεξάμεθα <1209> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Ἰουδαίας, <2449> οὔτε <3777> παραγενόμενός <3854> τις <5100> τῶν <3588> ἀδελφῶν <80> ἀπήγγειλεν <518> ἢ <2228> ἐλάλησέν <2980> τι <5100> περὶ <4012> σοῦ <4771> πονηρόν. <4190>

22 ἀξιοῦμεν <515> δὲ <1161> παρὰ <3844> σοῦ <4771> ἀκοῦσαι <191> ἃ <3739> φρονεῖς, <5426> περὶ <4012> μὲν <3303> γὰρ <1063> τῆς <3588> αἱρέσεως <139> ταύτης <3778> γνωστὸν <1110> ἡμῖν <2249> ἐστιν <1510> ὅτι <3754> πανταχοῦ <3837> ἀντιλέγεται. <483>

23 ταξάμενοι <5021> δὲ <1161> αὐτῷ <846> ἡμέραν <2250> ἦλθον <2064> πρὸς <4314> αὐτὸν <846> εἰς <1519> τὴν <3588> ξενίαν <3578> πλείονες, <4119> οἷς <3739> ἐξετίθετο <1620> διαμαρτυρόμενος <1263> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> πείθων <3982> τε <5037> αὐτοὺς <846> περὶ <4012> τοῦ <3588> Ἰησοῦ <2424> ἀπό <575> τε <5037> τοῦ <3588> νόμου <3551> Μωϋσέως <3475> καὶ <2532> τῶν <3588> προφητῶν <4396> ἀπὸ <575> πρωῒ <4404> ἕως <2193> ἑσπέρας. <2073>

24 καὶ <2532> οἱ <3588> μὲν <3303> ἐπείθοντο <3982> τοῖς <3588> λεγομένοις, <3004> οἱ <3588> δὲ <1161> ἠπίστουν· <569>

25 ἀσύμφωνοι <800> τε <5037> ὄντες <1510> πρὸς <4314> ἀλλήλους <240> ἀπελύοντο, <630> εἰπόντος <3004> τοῦ <3588> Παύλου <3972> ῥῆμα <4487> ἓν <1520> ὅτι <3754> καλῶς <2573> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον <40> ἐλάλησεν <2980> διὰ <1223> Ἠσαΐου <2268> τοῦ <3588> προφήτου <4396> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πατέρας <3962> ὑμῶν <5210>

26 λέγων, <3004> πορεύθητι <4198> πρὸς <4314> τὸν <3588> λαὸν <2992> τοῦτον <3778> καὶ <2532> εἰπόν, <3004> ἀκοῇ <189> ἀκούσετε <191> καὶ <2532> οὐ <3756> μὴ <3361> συνῆτε, <4920> καὶ <2532> βλέποντες <991> βλέψετε <991> καὶ <2532> οὐ <3756> μὴ <3361> ἴδητε· <3708>

27 ἐπαχύνθη <3975> γὰρ <1063> ἡ <3588> καρδία <2588> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> τούτου, <3778> καὶ <2532> τοῖς <3588> ὠσὶν <3775> βαρέως <917> ἤκουσαν, <191> καὶ <2532> τοὺς <3588> ὀφθαλμοὺς <3788> αὐτῶν <846> ἐκάμμυσαν· <2576> μήποτε <3379> ἴδωσιν <3708> τοῖς <3588> ὀφθαλμοῖς <3788> καὶ <2532> τοῖς <3588> ὠσὶν <3775> ἀκούσωσιν <191> καὶ <2532> τῇ <3588> καρδίᾳ <2588> συνῶσιν <4920> καὶ <2532> ἐπιστρέψωσιν, <1994> καὶ <2532> ἰάσομαι <2390> αὐτούς. <846>

28 γνωστὸν <1110> οὖν <3767> ἔστω <1510> ὑμῖν <4771> ὅτι <3754> τοῖς <3588> ἔθνεσιν <1484> ἀπεστάλη <649> τοῦτο <3778> τὸ <3588> σωτήριον <4992> τοῦ <3588> θεοῦ· <2316> αὐτοὶ <846> καὶ <2532> ἀκούσονται. <191>

29 (EMPTY)

30 Ἐνέμεινεν <1696> δὲ <1161> διετίαν <1333> ὅλην <3650> ἐν <1722> ἰδίῳ <2398> μισθώματι, <3410> καὶ <2532> ἀπεδέχετο <588> πάντας <3956> τοὺς <3588> εἰσπορευομένους <1531> πρὸς <4314> αὐτόν, <846>

31 κηρύσσων <2784> τὴν <3588> βασιλείαν <932> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> καὶ <2532> διδάσκων <1321> τὰ <3588> περὶ <4012> τοῦ <3588> κυρίου <2962> Ἰησοῦ <2424> μετὰ <3326> πάσης <3956> παρρησίας <3954> ἀκωλύτως. <209>


 <<  Kisah 28 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);