K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 26 >> 

1 Ἀγρίππας <67> δὲ <1161> πρὸς <4314> τὸν <3588> Παῦλον <3972> ἔφη· <5346> ἐπιτρέπεταί <2010> σοι <4771> περὶ <4012> σεαυτοῦ <4572> λέγειν. <3004> τότε <5119> ὁ <3588> Παῦλος <3972> ἐκτείνας <1614> τὴν <3588> χεῖρα <5495> ἀπελογεῖτο, <626>

2 περὶ <4012> πάντων <3956> ὧν <3739> ἐγκαλοῦμαι <1458> ὑπὸ <5259> Ἰουδαίων, <2453> βασιλεῦ <935> Ἀγρίππα, <67> ἥγημαι <2233> ἐμαυτὸν <1683> μακάριον <3107> ἐπὶ <1909> σοῦ <4771> μέλλων <3195> σήμερον <4594> ἀπολογεῖσθαι, <626>

3 μάλιστα <3122> γνώστην <1109> σε <4771> ὄντα <1510> πάντων <3956> τῶν <3588> κατὰ <2596> Ἰουδαίους <2453> ἐθῶν <1485> τε <5037> καὶ <2532> ζητημάτων· <2213> διὸ <1352> δέομαι <1189> μακροθύμως <3116> ἀκοῦσαί <191> μου. <1473>

4 τὴν <3588> μὲν <3303> οὖν <3767> βίωσίν <981> μου <1473> τὴν <3588> ἐκ <1537> νεότητος <3503> τὴν <3588> ἀπ’ <575> ἀρχῆς <746> γενομένην <1096> ἐν <1722> τῷ <3588> ἔθνει <1484> μου <1473> ἔν <1722> τε <5037> Ἱεροσολύμοις <2414> ἴσασι <1492> πάντες <3956> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι, <2453>

5 προγινώσκοντές <4267> με <1473> ἄνωθεν, <509> ἐὰν <1437> θέλωσι <2309> μαρτυρεῖν, <3140> ὅτι <3754> κατὰ <2596> τὴν <3588> ἀκριβεστάτην <196> αἵρεσιν <139> τῆς <3588> ἡμετέρας <2251> θρησκίας <2356> ἔζησα <2198> Φαρισαῖος. <5330>

6 καὶ <2532> νῦν <3568> ἐπ’ <1909> ἐλπίδι <1680> τῆς <3588> εἰς <1519> τοὺς <3588> πατέρας <3962> ἡμῶν <2249> ἐπαγγελίας <1860> γενομένης <1096> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἕστηκα <2476> κρινόμενος, <2919>

7 εἰς <1519> ἣν <3739> τὸ <3588> δωδεκάφυλον <1429> ἡμῶν <2249> ἐν <1722> ἐκτενείᾳ <1616> νύκτα <3571> καὶ <2532> ἡμέραν <2250> λατρεῦον <3000> ἐλπίζει <1679> καταντῆσαι· <2658> περὶ <4012> ἧς <3739> ἐλπίδος <1680> ἐγκαλοῦμαι <1458> ὑπὸ <5259> Ἰουδαίων, <2453> βασιλεῦ. <935>

8 τί <5101> ἄπιστον <571> κρίνεται <2919> παρ’ <3844> ὑμῖν <5210> εἰ <1487> ὁ <3588> θεὸς <2316> νεκροὺς <3498> ἐγείρει; <1453>

9 ἐγὼ <1473> μὲν <3303> οὖν <3767> ἔδοξα <1380> ἐμαυτῷ <1683> πρὸς <4314> τὸ <3588> ὄνομα <3686> Ἰησοῦ <2424> τοῦ <3588> Ναζωραίου <3480> δεῖν <1163> πολλὰ <4183> ἐναντία <1727> πρᾶξαι· <4238>

10 ὃ <3739> καὶ <2532> ἐποίησα <4160> ἐν <1722> Ἱεροσολύμοις, <2414> καὶ <2532> πολλούς <4183> τε <5037> τῶν <3588> ἁγίων <40> ἐγὼ <1473> ἐν <1722> φυλακαῖς <5438> κατέκλεισα, <2623> τὴν <3588> παρὰ <3844> τῶν <3588> ἀρχιερέων <749> ἐξουσίαν <1849> λαβών, <2983> ἀναιρουμένων <337> τε <5037> αὐτῶν <846> κατήνεγκα <2702> ψῆφον, <5586>

11 καὶ <2532> κατὰ <2596> πάσας <3956> τὰς <3588> συναγωγὰς <4864> πολλάκις <4178> τιμωρῶν <5097> αὐτοὺς <846> ἠνάγκαζον <315> βλασφημεῖν, <987> περισσῶς <4057> τε <5037> ἐμμαινόμενος <1693> αὐτοῖς <846> ἐδίωκον <1377> ἕως <2193> καὶ <2532> εἰς <1519> τὰς <3588> ἔξω <1854> πόλεις. <4172>

12 Ἐν <1722> οἷς <3739> πορευόμενος <4198> εἰς <1519> τὴν <3588> Δαμασκὸν <1154> μετ’ <3326> ἐξουσίας <1849> καὶ <2532> ἐπιτροπῆς <2011> τῆς <3588> τῶν <3588> ἀρχιερέων <749>

13 ἡμέρας <2250> μέσης <3319> κατὰ <2596> τὴν <3588> ὁδὸν <3598> εἶδον, <3708> βασιλεῦ, <935> οὐρανόθεν <3771> ὑπὲρ <5228> τὴν <3588> λαμπρότητα <2987> τοῦ <3588> ἡλίου <2246> περιλάμψαν <4034> με <1473> φῶς <5457> καὶ <2532> τοὺς <3588> σὺν <4862> ἐμοὶ <1473> πορευομένους· <4198>

14 πάντων <3956> τε <5037> καταπεσόντων <2667> ἡμῶν <2249> εἰς <1519> τὴν <3588> γῆν <1093> ἤκουσα <191> φωνὴν <5456> λέγουσαν <3004> πρός <4314> με <1473> τῇ <3588> Ἑβραΐδι <1446> διαλέκτῳ, <1258> Σαοὺλ <4549> Σαούλ, <4549> τί <5101> με <1473> διώκεις; <1377> σκληρόν <4642> σοι <4771> πρὸς <4314> κέντρα <2759> λακτίζειν. <2979>

15 ἐγὼ <1473> δὲ <1161> εἶπα, <3004> τίς <5101> εἶ, <1510> κύριε; <2962> ὁ <3588> δὲ <1161> κύριος <2962> εἶπεν, <3004> ἐγώ <1473> εἰμι <1510> Ἰησοῦς <2424> ὃν <3739> σὺ <4771> διώκεις. <1377>

16 ἀλλὰ <235> ἀνάστηθι <450> καὶ <2532> στῆθι <2476> ἐπὶ <1909> τοὺς <3588> πόδας <4228> σου· <4771> εἰς <1519> τοῦτο <3778> γὰρ <1063> ὤφθην <3708> σοι, <4771> προχειρίσασθαί <4400> σε <4771> ὑπηρέτην <5257> καὶ <2532> μάρτυρα <3144> ὧν <3739> τε <5037> εἶδές <3708> ὧν <3739> τε <5037> ὀφθήσομαί <3708> σοι, <4771>

17 ἐξαιρούμενός <1807> σε <4771> ἐκ <1537> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> καὶ <2532> ἐκ <1537> τῶν <3588> ἐθνῶν, <1484> εἰς <1519> οὓς <3739> ἐγὼ <1473> ἀποστέλλω <649> σε <4771>

18 ἀνοῖξαι <455> ὀφθαλμοὺς <3788> αὐτῶν, <846> τοῦ <3588> ἐπιστρέψαι <1994> ἀπὸ <575> σκότους <4655> εἰς <1519> φῶς <5457> καὶ <2532> τῆς <3588> ἐξουσίας <1849> τοῦ <3588> σατανᾶ <4567> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> θεόν, <2316> τοῦ <3588> λαβεῖν <2983> αὐτοὺς <846> ἄφεσιν <859> ἁμαρτιῶν <266> καὶ <2532> κλῆρον <2819> ἐν <1722> τοῖς <3588> ἡγιασμένοις <37> πίστει <4102> τῇ <3588> εἰς <1519> ἐμέ. <1473>

19 ὅθεν, <3606> βασιλεῦ <935> Ἀγρίππα, <67> οὐκ <3756> ἐγενόμην <1096> ἀπειθὴς <545> τῇ <3588> οὐρανίῳ <3770> ὀπτασίᾳ, <3701>

20 ἀλλὰ <235> τοῖς <3588> ἐν <1722> Δαμασκῷ <1154> πρῶτόν <4412> τε <5037> καὶ <2532> Ἱεροσολύμοις, <2414> πᾶσάν <3956> τε <5037> τὴν <3588> χώραν <5561> τῆς <3588> Ἰουδαίας <2449> καὶ <2532> τοῖς <3588> ἔθνεσιν <1484> ἀπήγγελλον <518> μετανοεῖν <3340> καὶ <2532> ἐπιστρέφειν <1994> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> θεόν, <2316> ἄξια <514> τῆς <3588> μετανοίας <3341> ἔργα <2041> πράσσοντας. <4238>

21 ἕνεκα <1752> τούτων <3778> με <1473> Ἰουδαῖοι <2453> συλλαβόμενοι <4815> ὄντα <1510> ἐν <1722> τῷ <3588> ἱερῷ <2411> ἐπειρῶντο <3987> διαχειρίσασθαι. <1315>

22 ἐπικουρίας <1947> οὖν <3767> τυχὼν <5177> τῆς <3588> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἄχρι <891> τῆς <3588> ἡμέρας <2250> ταύτης <3778> ἕστηκα <2476> μαρτυρόμενος <3143> μικρῷ <3398> τε <5037> καὶ <2532> μεγάλῳ, <3173> οὐδὲν <3762> ἐκτὸς <1622> λέγων <3004> ὧν <3739> τε <5037> οἱ <3588> προφῆται <4396> ἐλάλησαν <2980> μελλόντων <3195> γίνεσθαι <1096> καὶ <2532> Μωϋσῆς, <3475>

23 εἰ <1487> παθητὸς <3805> ὁ <3588> Χριστός, <5547> εἰ <1487> πρῶτος <4413> ἐξ <1537> ἀναστάσεως <386> νεκρῶν <3498> φῶς <5457> μέλλει <3195> καταγγέλλειν <2605> τῷ <3588> τε <5037> λαῷ <2992> καὶ <2532> τοῖς <3588> ἔθνεσιν. <1484>

24 ταῦτα <3778> δὲ <1161> αὐτοῦ <846> ἀπολογουμένου <626> ὁ <3588> Φῆστος <5347> μεγάλῃ <3173> τῇ <3588> φωνῇ <5456> φησίν· <5346> μαίνῃ, <3105> Παῦλε· <3972> τὰ <3588> πολλά <4183> σε <4771> γράμματα <1121> εἰς <1519> μανίαν <3130> περιτρέπει. <4062>

25 ὁ <3588> δὲ <1161> Παῦλος· <3972> οὐ <3756> μαίνομαι, <3105> φησίν, <5346> κράτιστε <2903> Φῆστε, <5347> ἀλλὰ <235> ἀληθείας <225> καὶ <2532> σωφροσύνης <4997> ῥήματα <4487> ἀποφθέγγομαι. <669>

26 ἐπίσταται <1987> γὰρ <1063> περὶ <4012> τούτων <3778> ὁ <3588> βασιλεύς, <935> πρὸς <4314> ὃν <3739> καὶ <2532> παρρησιαζόμενος <3955> λαλῶ· <2980> λανθάνειν <2990> γὰρ <1063> αὐτὸν <846> τι <5100> τούτων <3778> οὐ <3756> πείθομαι <3982> οὐθέν, <3762> οὐ <3756> γάρ <1063> ἐστιν <1510> ἐν <1722> γωνίᾳ <1137> πεπραγμένον <4238> τοῦτο. <3778>

27 πιστεύεις, <4100> βασιλεῦ <935> Ἀγρίππα, <67> τοῖς <3588> προφήταις; <4396> οἶδα <1492> ὅτι <3754> πιστεύεις. <4100>

28 ὁ <3588> δὲ <1161> Ἀγρίππας <67> πρὸς <4314> τὸν <3588> Παῦλον, <3972> ἐν <1722> ὀλίγῳ <3641> με <1473> πείθεις <3982> Χριστιανὸν <5546> ποιῆσαι. <4160>

29 ὁ <3588> δὲ <1161> Παῦλος, <3972> εὐξαίμην <2172> ἂν <302> τῷ <3588> θεῷ <2316> καὶ <2532> ἐν <1722> ὀλίγῳ <3641> καὶ <2532> ἐν <1722> μεγάλῳ <3173> οὐ <3756> μόνον <3440> σὲ <4771> ἀλλὰ <235> καὶ <2532> πάντας <3956> τοὺς <3588> ἀκούοντάς <191> μου <1473> σήμερον <4594> γενέσθαι <1096> τοιούτους <5108> ὁποῖος <3697> κἀγώ <2504> εἰμι, <1510> παρεκτὸς <3924> τῶν <3588> δεσμῶν <1199> τούτων. <3778>

30 ἀνέστη <450> τε <5037> ὁ <3588> βασιλεὺς <935> καὶ <2532> ὁ <3588> ἡγεμὼν <2232> ἥ <3588> τε <5037> Βερνίκη <959> καὶ <2532> οἱ <3588> συνκαθήμενοι <4775> αὐτοῖς, <846>

31 καὶ <2532> ἀναχωρήσαντες <402> ἐλάλουν <2980> πρὸς <4314> ἀλλήλους <240> λέγοντες <3004> ὅτι <3754> οὐδὲν <3762> θανάτου <2288> ἢ <2228> δεσμῶν <1199> ἄξιον <514> τι <5100> πράσσει <4238> ὁ <3588> ἄνθρωπος <444> οὗτος. <3778>

32 Ἀγρίππας <67> δὲ <1161> τῷ <3588> Φήστῳ <5347> ἔφη· <5346> ἀπολελύσθαι <630> ἐδύνατο <1410> ὁ <3588> ἄνθρωπος <444> οὗτος <3778> εἰ <1487> μὴ <3361> ἐπεκέκλητο <1941> Καίσαρα. <2541>


 <<  Kisah 26 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);