K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 4 >> 

1 Λαλούντων <2980> δὲ <1161> αὐτῶν <846> πρὸς <4314> τὸν <3588> λαὸν <2992> ἐπέστησαν <2186> αὐτοῖς <846> οἱ <3588> ἱερεῖς <2409> καὶ <2532> ὁ <3588> στρατηγὸς <4755> τοῦ <3588> ἱεροῦ <2411> καὶ <2532> οἱ <3588> Σαδδουκαῖοι, <4523>

2 διαπονούμενοι <1278> διὰ <1223> τὸ <3588> διδάσκειν <1321> αὐτοὺς <846> τὸν <3588> λαὸν <2992> καὶ <2532> καταγγέλλειν <2605> ἐν <1722> τῷ <3588> Ἰησοῦ <2424> τὴν <3588> ἀνάστασιν <386> τὴν <3588> ἐκ <1537> νεκρῶν, <3498>

3 καὶ <2532> ἐπέβαλον <1911> αὐτοῖς <846> τὰς <3588> χεῖρας <5495> καὶ <2532> ἔθεντο <5087> εἰς <1519> τήρησιν <5084> εἰς <1519> τὴν <3588> αὔριον· <839> ἦν <1510> γὰρ <1063> ἑσπέρα <2073> ἤδη. <2235>

4 πολλοὶ <4183> δὲ <1161> τῶν <3588> ἀκουσάντων <191> τὸν <3588> λόγον <3056> ἐπίστευσαν, <4100> καὶ <2532> ἐγενήθη <1096> ἀριθμὸς <706> τῶν <3588> ἀνδρῶν <435> χιλιάδες <5505> πέντε. <4002>

5 Ἐγένετο <1096> δὲ <1161> ἐπὶ <1909> τὴν <3588> αὔριον <839> συναχθῆναι <4863> αὐτῶν <846> τοὺς <3588> ἄρχοντας <758> καὶ <2532> τοὺς <3588> πρεσβυτέρους <4245> καὶ <2532> τοὺς <3588> γραμματεῖς <1122> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ <2419>

6 καὶ <2532> Ἄννας <452> ὁ <3588> ἀρχιερεὺς <749> καὶ <2532> Καϊάφας <2533> καὶ <2532> Ἰωάννης <2491> καὶ <2532> Ἀλέξανδρος <223> καὶ <2532> ὅσοι <3745> ἦσαν <1510> ἐκ <1537> γένους <1085> ἀρχιερατικοῦ <748>

7 καὶ <2532> στήσαντες <2476> αὐτοὺς <846> ἐν <1722> τῷ <3588> μέσῳ <3319> ἐπυνθάνοντο, <4441> ἐν <1722> ποίᾳ <4169> δυνάμει <1411> ἢ <2228> ἐν <1722> ποίῳ <4169> ὀνόματι <3686> τοῦτο <3778> ἐποιήσατε <4160> ὑμεῖς; <5210>

8 τότε <5119> Πέτρος <4074> πλησθεὶς <4130> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> εἶπεν <3004> πρὸς <4314> αὐτούς, <846> ἄρχοντες <758> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> καὶ <2532> πρεσβύτεροι, <4245>

9 εἰ <1487> ἡμεῖς <2249> σήμερον <4594> ἀνακρινόμεθα <350> ἐπὶ <1909> εὐεργεσίᾳ <2108> ἀνθρώπου <444> ἀσθενοῦς, <772> ἐν <1722> τίνι <5101> οὗτος <3778> σέσωται, <4982>

10 γνωστὸν <1110> ἔστω <1510> πᾶσιν <3956> ὑμῖν <5210> καὶ <2532> παντὶ <3956> τῷ <3588> λαῷ <2992> Ἰσραὴλ <2474> ὅτι <3754> ἐν <1722> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> τοῦ <3588> Ναζωραίου, <3480> ὃν <3739> ὑμεῖς <5210> ἐσταυρώσατε, <4717> ὃν <3739> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἤγειρεν <1453> ἐκ <1537> νεκρῶν, <3498> ἐν <1722> τούτῳ <3778> οὗτος <3778> παρέστηκεν <3936> ἐνώπιον <1799> ὑμῶν <5210> ὑγιής. <5199>

11 οὗτός <3778> ἐστιν <1510> ὁ <3588> λίθος <3037> ὁ <3588> ἐξουθενηθεὶς <1848> ὑφ’ <5259> ὑμῶν <5210> τῶν <3588> οἰκοδόμων, <3618> ὁ <3588> γενόμενος <1096> εἰς <1519> κεφαλὴν <2776> γωνίας. <1137>

12 καὶ <2532> οὐκ <3756> ἔστιν <1510> ἐν <1722> ἄλλῳ <243> οὐδενὶ <3762> ἡ <3588> σωτηρία, <4991> οὐδὲ <3761> γὰρ <1063> ὄνομά <3686> ἐστιν <1510> ἕτερον <2087> ὑπὸ <5259> τὸν <3588> οὐρανὸν <3772> τὸ <3588> δεδομένον <1325> ἐν <1722> ἀνθρώποις <444> ἐν <1722> ᾧ <3739> δεῖ <1163> σωθῆναι <4982> ἡμᾶς. <2249>

13 Θεωροῦντες <2334> δὲ <1161> τὴν <3588> τοῦ <3588> Πέτρου <4074> παρρησίαν <3954> καὶ <2532> Ἰωάννου, <2491> καὶ <2532> καταλαβόμενοι <2638> ὅτι <3754> ἄνθρωποι <444> ἀγράμματοί <62> εἰσιν <1510> καὶ <2532> ἰδιῶται, <2399> ἐθαύμαζον <2296> ἐπεγίνωσκόν <1921> τε <5037> αὐτοὺς <846> ὅτι <3754> σὺν <4862> τῷ <3588> Ἰησοῦ <2424> ἦσαν· <1510>

14 τόν <3588> τε <5037> ἄνθρωπον <444> βλέποντες <991> σὺν <4862> αὐτοῖς <846> ἑστῶτα <2476> τὸν <3588> τεθεραπευμένον <2323> οὐδὲν <3762> εἶχον <2192> ἀντειπεῖν. <483>

15 κελεύσαντες <2753> δὲ <1161> αὐτοὺς <846> ἔξω <1854> τοῦ <3588> συνεδρίου <4892> ἀπελθεῖν <565> συνέβαλλον <4820> πρὸς <4314> ἀλλήλους <240>

16 λέγοντες, <3004> τί <5101> ποιήσωμεν <4160> τοῖς <3588> ἀνθρώποις <444> τούτοις; <3778> ὅτι <3754> μὲν <3303> γὰρ <1063> γνωστὸν <1110> σημεῖον <4592> γέγονεν <1096> δι’ <1223> αὐτῶν <846> πᾶσιν <3956> τοῖς <3588> κατοικοῦσιν <2730> Ἱερουσαλὴμ <2419> φανερόν, <5318> καὶ <2532> οὐ <3756> δυνάμεθα <1410> ἀρνεῖσθαι· <720>

17 ἀλλ’ <235> ἵνα <2443> μὴ <3361> ἐπὶ <1909> πλεῖον <4119> διανεμηθῇ <1268> εἰς <1519> τὸν <3588> λαόν, <2992> ἀπειλησώμεθα <546> αὐτοῖς <846> μηκέτι <3371> λαλεῖν <2980> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> τούτῳ <3778> μηδενὶ <3367> ἀνθρώπων. <444>

18 καὶ <2532> καλέσαντες <2564> αὐτοὺς <846> παρήγγειλαν <3853> καθόλου <2527> μὴ <3361> φθέγγεσθαι <5350> μηδὲ <3366> διδάσκειν <1321> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> ὀνόματι <3686> τοῦ <3588> Ἰησοῦ. <2424>

19 ὁ <3588> δὲ <1161> Πέτρος <4074> καὶ <2532> Ἰωάννης <2491> ἀποκριθέντες <611> εἶπον <3004> πρὸς <4314> αὐτούς· <846> εἰ <1487> δίκαιόν <1342> ἐστιν <1510> ἐνώπιον <1799> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ὑμῶν <5210> ἀκούειν <191> μᾶλλον <3123> ἢ <2228> τοῦ <3588> θεοῦ, <2316> κρίνατε· <2919>

20 οὐ <3756> δυνάμεθα <1410> γὰρ <1063> ἡμεῖς <2249> ἃ <3739> εἴδαμεν <3708> καὶ <2532> ἠκούσαμεν <191> μὴ <3361> λαλεῖν. <2980>

21 οἱ <3588> δὲ <1161> προσαπειλησάμενοι <4324> ἀπέλυσαν <630> αὐτούς, <846> μηδὲν <3367> εὑρίσκοντες <2147> τὸ <3588> πῶς <4459> κολάσωνται <2849> αὐτούς, <846> διὰ <1223> τὸν <3588> λαόν, <2992> ὅτι <3754> πάντες <3956> ἐδόξαζον <1392> τὸν <3588> θεὸν <2316> ἐπὶ <1909> τῷ <3588> γεγονότι· <1096>

22 ἐτῶν <2094> γὰρ <1063> ἦν <1510> πλειόνων <4119> τεσσεράκοντα <5062> ὁ <3588> ἄνθρωπος <444> ἐφ’ <1909> ὃν <3739> γεγόνει <1096> τὸ <3588> σημεῖον <4592> τοῦτο <3778> τῆς <3588> ἰάσεως. <2392>

23 Ἀπολυθέντες <630> δὲ <1161> ἦλθον <2064> πρὸς <4314> τοὺς <3588> ἰδίους <2398> καὶ <2532> ἀπήγγειλαν <518> ὅσα <3745> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> οἱ <3588> ἀρχιερεῖς <749> καὶ <2532> οἱ <3588> πρεσβύτεροι <4245> εἶπαν. <3004>

24 οἱ <3588> δὲ <1161> ἀκούσαντες <191> ὁμοθυμαδὸν <3661> ἦραν <142> φωνὴν <5456> πρὸς <4314> τὸν <3588> θεὸν <2316> καὶ <2532> εἶπαν, <3004> δέσποτα, <1203> σὺ <4771> ὁ <3588> ποιήσας <4160> τὸν <3588> οὐρανὸν <3772> καὶ <2532> τὴν <3588> γῆν <1093> καὶ <2532> τὴν <3588> θάλασσαν <2281> καὶ <2532> πάντα <3956> τὰ <3588> ἐν <1722> αὐτοῖς, <846>

25 ὁ <3588> τοῦ <3588> πατρὸς <3962> ἡμῶν <2249> διὰ <1223> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> στόματος <4750> Δαυεὶδ <1138> παιδός <3816> σου <4771> εἰπών, <3004> ἱνατί <2444> ἐφρύαξαν <5433> ἔθνη <1484> καὶ <2532> λαοὶ <2992> ἐμελέτησαν <3191> κενά; <2756>

26 παρέστησαν <3936> οἱ <3588> βασιλεῖς <935> τῆς <3588> γῆς <1093> καὶ <2532> οἱ <3588> ἄρχοντες <758> συνήχθησαν <4863> ἐπὶ <1909> τὸ <3588> αὐτὸ <846> κατὰ <2596> τοῦ <3588> κυρίου <2962> καὶ <2532> κατὰ <2596> τοῦ <3588> Χριστοῦ <5547> αὐτοῦ. <846>

27 συνήχθησαν <4863> γὰρ <1063> ἐπ’ <1909> ἀληθείας <225> ἐν <1722> τῇ <3588> πόλει <4172> ταύτῃ <3778> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> ἅγιον <40> παῖδά <3816> σου <4771> Ἰησοῦν, <2424> ὃν <3739> ἔχρισας, <5548> Ἡρῴδης <2264> τε <5037> καὶ <2532> Πόντιος <4194> Πειλᾶτος <4091> σὺν <4862> ἔθνεσιν <1484> καὶ <2532> λαοῖς <2992> Ἰσραήλ, <2474>

28 ποιῆσαι <4160> ὅσα <3745> ἡ <3588> χείρ <5495> σου <4771> καὶ <2532> ἡ <3588> βουλή <1012> σου <4771> προώρισεν <4309> γενέσθαι. <1096>

29 καὶ <2532> τὰ <3588> νῦν, <3568> κύριε, <2962> ἔπιδε <1896> ἐπὶ <1909> τὰς <3588> ἀπειλὰς <547> αὐτῶν, <846> καὶ <2532> δὸς <1325> τοῖς <3588> δούλοις <1401> σου <4771> μετὰ <3326> παρρησίας <3954> πάσης <3956> λαλεῖν <2980> τὸν <3588> λόγον <3056> σου, <4771>

30 ἐν <1722> τῷ <3588> τὴν <3588> χεῖρά <5495> σου <4771> ἐκτείνειν <1614> σε <4771> εἰς <1519> ἴασιν <2392> καὶ <2532> σημεῖα <4592> καὶ <2532> τέρατα <5059> γίνεσθαι <1096> διὰ <1223> τοῦ <3588> ὀνόματος <3686> τοῦ <3588> ἁγίου <40> παιδός <3816> σου <4771> Ἰησοῦ. <2424>

31 καὶ <2532> δεηθέντων <1189> αὐτῶν <846> ἐσαλεύθη <4531> ὁ <3588> τόπος <5117> ἐν <1722> ᾧ <3739> ἦσαν <1510> συνηγμένοι, <4863> καὶ <2532> ἐπλήσθησαν <4130> ἅπαντες <537> τοῦ <3588> ἁγίου <40> πνεύματος, <4151> καὶ <2532> ἐλάλουν <2980> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> μετὰ <3326> παρρησίας. <3954>

32 Τοῦ <3588> δὲ <1161> πλήθους <4128> τῶν <3588> πιστευσάντων <4100> ἦν <1510> καρδία <2588> καὶ <2532> ψυχὴ <5590> μία, <1520> καὶ <2532> οὐδὲ <3761> εἷς <1520> τι <5100> τῶν <3588> ὑπαρχόντων <5225> αὐτῷ <846> ἔλεγεν <3004> ἴδιον <2398> εἶναι, <1510> ἀλλ’ <235> ἦν <1510> αὐτοῖς <846> ἅπαντα <537> κοινά. <2839>

33 καὶ <2532> δυνάμει <1411> μεγάλῃ <3173> ἀπεδίδουν <591> τὸ <3588> μαρτύριον <3142> οἱ <3588> ἀπόστολοι <652> τῆς <3588> ἀναστάσεως <386> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> χάρις <5485> τε <5037> μεγάλη <3173> ἦν <1510> ἐπὶ <1909> πάντας <3956> αὐτούς. <846>

34 οὐδὲ <3761> γὰρ <1063> ἐνδεής <1729> τις <5100> ἦν <1510> ἐν <1722> αὐτοῖς· <846> ὅσοι <3745> γὰρ <1063> κτήτορες <2935> χωρίων <5564> ἢ <2228> οἰκιῶν <3614> ὑπῆρχον, <5225> πωλοῦντες <4453> ἔφερον <5342> τὰς <3588> τιμὰς <5092> τῶν <3588> πιπρασκομένων <4097>

35 καὶ <2532> ἐτίθουν <5087> παρὰ <3844> τοὺς <3588> πόδας <4228> τῶν <3588> ἀποστόλων· <652> διεδίδετο <1239> δὲ <1161> ἑκάστῳ <1538> καθότι <2530> ἄν <302> τις <5100> χρείαν <5532> εἶχεν. <2192>

36 Ἰωσὴφ <2501> δὲ <1161> ὁ <3588> ἐπικληθεὶς <1941> Βαρναβᾶς <921> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ἀποστόλων, <652> ὅ <3739> ἐστιν <1510> μεθερμηνευόμενον <3177> υἱὸς <5207> παρακλήσεως, <3874> Λευείτης, <3019> Κύπριος <2953> τῷ <3588> γένει, <1085>

37 ὑπάρχοντος <5225> αὐτῷ <846> ἀγροῦ <68> πωλήσας <4453> ἤνεγκεν <5342> τὸ <3588> χρῆμα <5536> καὶ <2532> ἔθηκεν <5087> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πόδας <4228> τῶν <3588> ἀποστόλων. <652>


 <<  Kisah 4 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);