K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [YUNANI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Kisah 13 >> 

1 Ἦσαν <1510> δὲ <1161> ἐν <1722> Ἀντιοχείᾳ <490> κατὰ <2596> τὴν <3588> οὖσαν <1510> ἐκκλησίαν <1577> προφῆται <4396> καὶ <2532> διδάσκαλοι <1320> ὅ <3588> τε <5037> Βαρναβᾶς <921> καὶ <2532> Συμεὼν <4826> ὁ <3588> καλούμενος <2564> Νίγερ, <3526> καὶ <2532> Λούκιος <3066> ὁ <3588> Κυρηναῖος, <2956> Μαναήν <3127> τε <5037> Ἡρῴδου <2264> τοῦ <3588> τετραάρχου <5076> σύντροφος <4939> καὶ <2532> Σαῦλος. <4569>

2 λειτουργούντων <3008> δὲ <1161> αὐτῶν <846> τῷ <3588> κυρίῳ <2962> καὶ <2532> νηστευόντων <3522> εἶπεν <3004> τὸ <3588> πνεῦμα <4151> τὸ <3588> ἅγιον, <40> ἀφορίσατε <873> δή <1211> μοι <1473> τὸν <3588> Βαρνάβαν <921> καὶ <2532> Σαῦλον <4569> εἰς <1519> τὸ <3588> ἔργον <2041> ὃ <3739> προσκέκλημαι <4341> αὐτούς. <846>

3 τότε <5119> νηστεύσαντες <3522> καὶ <2532> προσευξάμενοι <4336> καὶ <2532> ἐπιθέντες <2007> τὰς <3588> χεῖρας <5495> αὐτοῖς <846> ἀπέλυσαν. <630>

4 αὐτοὶ <846> μὲν <3303> οὖν <3767> ἐκπεμφθέντες <1599> ὑπὸ <5259> τοῦ <3588> ἁγίου <40> πνεύματος <4151> κατῆλθον <2718> εἰς <1519> Σελευκίαν, <4581> ἐκεῖθέν <1564> τε <5037> ἀπέπλευσαν <636> εἰς <1519> Κύπρον, <2954>

5 καὶ <2532> γενόμενοι <1096> ἐν <1722> Σαλαμῖνι <4529> κατήγγελλον <2605> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> ἐν <1722> ταῖς <3588> συναγωγαῖς <4864> τῶν <3588> Ἰουδαίων· <2453> εἶχον <2192> δὲ <1161> καὶ <2532> Ἰωάννην <2491> ὑπηρέτην. <5257>

6 διελθόντες <1330> δὲ <1161> ὅλην <3650> τὴν <3588> νῆσον <3520> ἄχρι <891> Πάφου <3974> εὗρον <2147> ἄνδρα <435> τινὰ <5100> μάγον <3097> ψευδοπροφήτην <5578> Ἰουδαῖον <2453> ᾧ <3739> ὄνομα <3686> Βαριησοῦ, <919>

7 ὃς <3739> ἦν <1510> σὺν <4862> τῷ <3588> ἀνθυπάτῳ <446> Σεργίῳ <4588> Παύλῳ, <3972> ἀνδρὶ <435> συνετῷ. <4908> οὗτος <3778> προσκαλεσάμενος <4341> Βαρναβᾶν <921> καὶ <2532> Σαῦλον <4569> ἐπεζήτησεν <1934> ἀκοῦσαι <191> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> θεοῦ· <2316>

8 ἀνθίστατο <436> δὲ <1161> αὐτοῖς <846> Ἐλύμας <1681> ὁ <3588> μάγος, <3097> οὕτως <3779> γὰρ <1063> μεθερμηνεύεται <3177> τὸ <3588> ὄνομα <3686> αὐτοῦ, <846> ζητῶν <2212> διαστρέψαι <1294> τὸν <3588> ἀνθύπατον <446> ἀπὸ <575> τῆς <3588> πίστεως. <4102>

9 Σαῦλος <4569> δέ, <1161> ὁ <3588> καὶ <2532> Παῦλος, <3972> πλησθεὶς <4130> πνεύματος <4151> ἁγίου <40> ἀτενίσας <816> εἰς <1519> αὐτὸν <846>

10 εἶπεν, <3004> ὦ <5599> πλήρης <4134> παντὸς <3956> δόλου <1388> καὶ <2532> πάσης <3956> ῥᾳδιουργίας, <4468> υἱὲ <5207> διαβόλου, <1228> ἐχθρὲ <2190> πάσης <3956> δικαιοσύνης, <1343> οὐ <3756> παύσῃ <3973> διαστρέφων <1294> τὰς <3588> ὁδοὺς <3598> κυρίου <2962> τὰς <3588> εὐθείας; <2117>

11 καὶ <2532> νῦν <3568> ἰδοὺ <3708> χεὶρ <5495> κυρίου <2962> ἐπὶ <1909> σέ, <4771> καὶ <2532> ἔσῃ <1510> τυφλὸς <5185> μὴ <3361> βλέπων <991> τὸν <3588> ἥλιον <2246> ἄχρι <891> καιροῦ. <2540> παραχρῆμά <3916> τε <5037> ἔπεσεν <4098> ἐπ’ <1909> αὐτὸν <846> ἀχλὺς <887> καὶ <2532> σκότος, <4655> καὶ <2532> περιάγων <4013> ἐζήτει <2212> χειραγωγούς. <5497>

12 τότε <5119> ἰδὼν <3708> ὁ <3588> ἀνθύπατος <446> τὸ <3588> γεγονὸς <1096> ἐπίστευσεν <4100> ἐκπλησσόμενος <1605> ἐπὶ <1909> τῇ <3588> διδαχῇ <1322> τοῦ <3588> κυρίου. <2962>

13 Ἀναχθέντες <321> δὲ <1161> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Πάφου <3974> οἱ <3588> περὶ <4012> Παῦλον <3972> ἦλθον <2064> εἰς <1519> Πέργην <4011> τῆς <3588> Παμφυλίας· <3828> Ἰωάννης <2491> δὲ <1161> ἀποχωρήσας <672> ἀπ’ <575> αὐτῶν <846> ὑπέστρεψεν <5290> εἰς <1519> Ἱεροσόλυμα. <2414>

14 αὐτοὶ <846> δὲ <1161> διελθόντες <1330> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Πέργης <4011> παρεγένοντο <3854> εἰς <1519> Ἀντιόχειαν <490> τὴν <3588> Πισιδίαν, <4099> καὶ <2532> ἐλθόντες <2064> εἰς <1519> τὴν <3588> συναγωγὴν <4864> τῇ <3588> ἡμέρᾳ <2250> τῶν <3588> σαββάτων <4521> ἐκάθισαν. <2523>

15 μετὰ <3326> δὲ <1161> τὴν <3588> ἀνάγνωσιν <320> τοῦ <3588> νόμου <3551> καὶ <2532> τῶν <3588> προφητῶν <4396> ἀπέστειλαν <649> οἱ <3588> ἀρχισυνάγωγοι <752> πρὸς <4314> αὐτοὺς <846> λέγοντες, <3004> ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> εἴ <1487> τίς <5100> ἐστιν <1510> ἐν <1722> ὑμῖν <5210> λόγος <3056> παρακλήσεως <3874> πρὸς <4314> τὸν <3588> λαόν, <2992> λέγετε. <3004>

16 ἀναστὰς <450> δὲ <1161> Παῦλος <3972> καὶ <2532> κατασείσας <2678> τῇ <3588> χειρὶ <5495> εἶπεν· <3004> ἄνδρες <435> Ἰσραηλεῖται <2475> καὶ <2532> οἱ <3588> φοβούμενοι <5399> τὸν <3588> θεόν, <2316> ἀκούσατε. <191>

17 ὁ <3588> θεὸς <2316> τοῦ <3588> λαοῦ <2992> τούτου <3778> Ἰσραὴλ <2474> ἐξελέξατο <1586> τοὺς <3588> πατέρας <3962> ἡμῶν, <2249> καὶ <2532> τὸν <3588> λαὸν <2992> ὕψωσεν <5312> ἐν <1722> τῇ <3588> παροικίᾳ <3940> ἐν <1722> γῇ <1093> Αἰγύπτου, <125> καὶ <2532> μετὰ <3326> βραχίονος <1023> ὑψηλοῦ <5308> ἐξήγαγεν <1806> αὐτοὺς <846> ἐξ <1537> αὐτῆς, <846>

18 καὶ <2532> ὡς <5613> τεσσερακονταετῆ <5063> χρόνον <5550> ἐτροποφόρησεν <5159> αὐτοὺς <846> ἐν <1722> τῇ <3588> ἐρήμῳ, <2048>

19 καὶ <2532> καθελὼν <2507> ἔθνη <1484> ἑπτὰ <2033> ἐν <1722> γῇ <1093> Χανάαν <5477> κατεκληρονόμησεν <2624> τὴν <3588> γῆν <1093> αὐτῶν <846>

20 ὡς <5613> ἔτεσιν <2094> τετρακοσίοις <5071> καὶ <2532> πεντήκοντα. <4004> καὶ <2532> μετὰ <3326> ταῦτα <3778> ἔδωκεν <1325> κριτὰς <2923> ἕως <2193> Σαμουὴλ <4545> προφήτου. <4396>

21 κἀκεῖθεν <2547> ᾐτήσαντο <154> βασιλέα, <935> καὶ <2532> ἔδωκεν <1325> αὐτοῖς <846> ὁ <3588> θεὸς <2316> τὸν <3588> Σαοὺλ <4549> υἱὸν <5207> Κείς, <2797> ἄνδρα <435> ἐκ <1537> φυλῆς <5443> Βενιαμείν, <958> ἔτη <2094> τεσσεράκοντα. <5062>

22 καὶ <2532> μεταστήσας <3179> αὐτὸν <846> ἤγειρεν <1453> τὸν <3588> Δαυεὶδ <1138> αὐτοῖς <846> εἰς <1519> βασιλέα, <935> ᾧ <3739> καὶ <2532> εἶπεν <3004> μαρτυρήσας, <3140> εὗρον <2147> Δαυεὶδ <1138> τὸν <3588> τοῦ <3588> Ἰεσσαί, <2421> ἄνδρα <435> κατὰ <2596> τὴν <3588> καρδίαν <2588> μου, <1473> ὃς <3739> ποιήσει <4160> πάντα <3956> τὰ <3588> θελήματά <2307> μου. <1473>

23 τούτου <3778> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> σπέρματος <4690> κατ’ <2596> ἐπαγγελίαν <1860> ἤγαγεν <71> τῷ <3588> Ἰσραὴλ <2474> σωτῆρα <4990> Ἰησοῦν, <2424>

24 προκηρύξαντος <4296> Ἰωάννου <2491> πρὸ <4253> προσώπου <4383> τῆς <3588> εἰσόδου <1529> αὐτοῦ <846> βάπτισμα <908> μετανοίας <3341> παντὶ <3956> τῷ <3588> λαῷ <2992> Ἰσραήλ. <2474>

25 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐπλήρου <4137> ὁ <3588> Ἰωάννης <2491> τὸν <3588> δρόμον, <1408> ἔλεγεν· <3004> τί <5101> ἐμὲ <1473> ὑπονοεῖτε <5282> εἶναι, <1510> οὐκ <3756> εἰμὶ <1510> ἐγώ· <1473> ἀλλ’ <235> ἰδοὺ <3708> ἔρχεται <2064> μετ’ <3326> ἐμὲ <1473> οὗ <3739> οὐκ <3756> εἰμὶ <1510> ἄξιος <514> τὸ <3588> ὑπόδημα <5266> τῶν <3588> ποδῶν <4228> λῦσαι. <3089>

26 ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> υἱοὶ <5207> γένους <1085> Ἀβραὰμ <11> καὶ <2532> οἱ <3588> ἐν <1722> ὑμῖν <5210> φοβούμενοι <5399> τὸν <3588> θεόν, <2316> ἡμῖν <2249> ὁ <3588> λόγος <3056> τῆς <3588> σωτηρίας <4991> ταύτης <3778> ἐξαπεστάλη. <1821>

27 οἱ <3588> γὰρ <1063> κατοικοῦντες <2730> ἐν <1722> Ἱερουσαλὴμ <2419> καὶ <2532> οἱ <3588> ἄρχοντες <758> αὐτῶν <846> τοῦτον <3778> ἀγνοήσαντες <50> καὶ <2532> τὰς <3588> φωνὰς <5456> τῶν <3588> προφητῶν <4396> τὰς <3588> κατὰ <2596> πᾶν <3956> σάββατον <4521> ἀναγινωσκομένας <314> κρίναντες <2919> ἐπλήρωσαν, <4137>

28 καὶ <2532> μηδεμίαν <3367> αἰτίαν <156> θανάτου <2288> εὑρόντες <2147> ᾐτήσαντο <154> Πειλᾶτον <4091> ἀναιρεθῆναι <337> αὐτόν· <846>

29 ὡς <5613> δὲ <1161> ἐτέλεσαν <5055> πάντα <3956> τὰ <3588> περὶ <4012> αὐτοῦ <846> γεγραμμένα, <1125> καθελόντες <2507> ἀπὸ <575> τοῦ <3588> ξύλου <3586> ἔθηκαν <5087> εἰς <1519> μνημεῖον. <3419>

30 ὁ <3588> δὲ <1161> θεὸς <2316> ἤγειρεν <1453> αὐτὸν <846> ἐκ <1537> νεκρῶν· <3498>

31 ὃς <3739> ὤφθη <3708> ἐπὶ <1909> ἡμέρας <2250> πλείους <4119> τοῖς <3588> συναναβᾶσιν <4872> αὐτῷ <846> ἀπὸ <575> τῆς <3588> Γαλιλαίας <1056> εἰς <1519> Ἱερουσαλήμ, <2419> οἵτινες <3748> νῦν <3568> εἰσιν <1510> μάρτυρες <3144> αὐτοῦ <846> πρὸς <4314> τὸν <3588> λαόν. <2992>

32 καὶ <2532> ἡμεῖς <2249> ὑμᾶς <5210> εὐαγγελιζόμεθα <2097> τὴν <3588> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πατέρας <3962> ἐπαγγελίαν <1860> γενομένην, <1096> ὅτι <3754> ταύτην <3778> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἐκπεπλήρωκεν <1603> τοῖς <3588> τέκνοις <5043> ἡμῶν <2249> ἀναστήσας <450> Ἰησοῦν, <2424>

33 ὡς <5613> καὶ <2532> ἐν <1722> τῷ <3588> πρώτῳ <4413> ψαλμῷ <5568> γέγραπται· <1125> υἱός <5207> μου <1473> εἶ <1510> σύ, <4771> ἐγὼ <1473> σήμερον <4594> γεγέννηκά <1080> σε. <4771>

34 ὅτι <3754> δὲ <1161> ἀνέστησεν <450> αὐτὸν <846> ἐκ <1537> νεκρῶν <3498> μηκέτι <3371> μέλλοντα <3195> ὑποστρέφειν <5290> εἰς <1519> διαφθοράν, <1312> οὕτως <3779> εἴρηκεν <2046> ὅτι <3754> δώσω <1325> ὑμῖν <5210> τὰ <3588> ὅσια <3741> Δαυεὶδ <1138> τὰ <3588> πιστά. <4103>

35 διότι <1360> καὶ <2532> ἐν <1722> ἑτέρῳ <2087> λέγει, <3004> οὐ <3756> δώσεις <1325> τὸν <3588> ὅσιόν <3741> σου <4771> ἰδεῖν <3708> διαφθοράν. <1312>

36 Δαυεὶδ <1138> μὲν <3303> γὰρ <1063> ἰδίᾳ <2398> γενεᾷ <1074> ὑπηρετήσας <5256> τῇ <3588> τοῦ <3588> θεοῦ <2316> βουλῇ <1012> ἐκοιμήθη <2837> καὶ <2532> προσετέθη <4369> πρὸς <4314> τοὺς <3588> πατέρας <3962> αὐτοῦ <846> καὶ <2532> εἶδεν <3708> διαφθοράν, <1312>

37 ὃν <3739> δὲ <1161> ὁ <3588> θεὸς <2316> ἤγειρεν <1453> οὐκ <3756> εἶδεν <3708> διαφθοράν. <1312>

38 γνωστὸν <1110> οὖν <3767> ἔστω <1510> ὑμῖν, <5210> ἄνδρες <435> ἀδελφοί, <80> ὅτι <3754> διὰ <1223> τούτου <3778> ὑμῖν <5210> ἄφεσις <859> ἁμαρτιῶν <266> καταγγέλλεται <2605>

39 ἀπὸ <575> πάντων <3956> ὧν <3739> οὐκ <3756> ἠδυνήθητε <1410> ἐν <1722> νόμῳ <3551> Μωϋσέως <3475> δικαιωθῆναι <1344> ἐν <1722> τούτῳ <3778> πᾶς <3956> ὁ <3588> πιστεύων <4100> δικαιοῦται. <1344>

40 βλέπετε <991> οὖν <3767> μὴ <3361> ἐπέλθῃ <1904> τὸ <3588> εἰρημένον <2046> ἐν <1722> τοῖς <3588> προφήταις, <4396>

41 ἴδετε, <3708> οἱ <3588> καταφρονηταί, <2707> καὶ <2532> θαυμάσατε <2296> καὶ <2532> ἀφανίσθητε, <853> ὅτι <3754> ἔργον <2041> ἐργάζομαι <2038> ἐγὼ <1473> ἐν <1722> ταῖς <3588> ἡμέραις <2250> ὑμῶν, <5210> ἔργον <2041> ὃ <3739> οὐ <3756> μὴ <3361> πιστεύσητε <4100> ἐάν <1437> τις <5100> ἐκδιηγῆται <1555> ὑμῖν. <5210>

42 Ἐξιόντων <1826> δὲ <1161> αὐτῶν <846> παρεκάλουν <3870> εἰς <1519> τὸ <3588> μεταξὺ <3342> σάββατον <4521> λαληθῆναι <2980> αὐτοῖς <846> τὰ <3588> ῥήματα <4487> ταῦτα. <3778>

43 λυθείσης <3089> δὲ <1161> τῆς <3588> συναγωγῆς <4864> ἠκολούθησαν <190> πολλοὶ <4183> τῶν <3588> Ἰουδαίων <2453> καὶ <2532> τῶν <3588> σεβομένων <4576> προσηλύτων <4339> τῷ <3588> Παύλῳ <3972> καὶ <2532> τῷ <3588> Βαρναβᾷ, <921> οἵτινες <3748> προσλαλοῦντες <4354> αὐτοῖς <846> ἔπειθον <3982> αὐτοὺς <846> προσμένειν <4357> τῇ <3588> χάριτι <5485> τοῦ <3588> θεοῦ. <2316>

44 τῷ <3588> δὲ <1161> ἐρχομένῳ <2064> σαββάτῳ <4521> σχεδὸν <4975> πᾶσα <3956> ἡ <3588> πόλις <4172> συνήχθη <4863> ἀκοῦσαι <191> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> κυρίου. <2962>

45 ἰδόντες <3708> δὲ <1161> οἱ <3588> Ἰουδαῖοι <2453> τοὺς <3588> ὄχλους <3793> ἐπλήσθησαν <4130> ζήλου, <2205> καὶ <2532> ἀντέλεγον <483> τοῖς <3588> ὑπὸ <5259> Παύλου <3972> λαλουμένοις <2980> ἀντιλέγοντες <483> καὶ <2532> βλασφημοῦντες. <987>

46 παρρησιασάμενοί <3955> τε <5037> ὁ <3588> Παῦλος <3972> καὶ <2532> ὁ <3588> Βαρναβᾶς <921> εἶπαν· <3004> ὑμῖν <5210> ἦν <1510> ἀναγκαῖον <316> πρῶτον <4412> λαληθῆναι <2980> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> θεοῦ· <2316> ἐπειδὴ <1894> ἀπωθεῖσθε <683> αὐτὸν <846> καὶ <2532> οὐκ <3756> ἀξίους <514> κρίνετε <2919> ἑαυτοὺς <1438> τῆς <3588> αἰωνίου <166> ζωῆς, <2222> ἰδοὺ <3708> στρεφόμεθα <4762> εἰς <1519> τὰ <3588> ἔθνη. <1484>

47 οὕτως <3779> γὰρ <1063> ἐντέταλται <1781> ἡμῖν <2249> ὁ <3588> κύριος, <2962> τέθεικά <5087> σε <4771> εἰς <1519> φῶς <5457> ἐθνῶν <1484> τοῦ <3588> εἶναί <1510> σε <4771> εἰς <1519> σωτηρίαν <4991> ἕως <2193> ἐσχάτου <2078> τῆς <3588> γῆς. <1093>

48 ἀκούοντα <191> δὲ <1161> τὰ <3588> ἔθνη <1484> ἔχαιρον <5463> καὶ <2532> ἐδόξαζον <1392> τὸν <3588> λόγον <3056> τοῦ <3588> κυρίου, <2962> καὶ <2532> ἐπίστευσαν <4100> ὅσοι <3745> ἦσαν <1510> τεταγμένοι <5021> εἰς <1519> ζωὴν <2222> αἰώνιον· <166>

49 διεφέρετο <1308> δὲ <1161> ὁ <3588> λόγος <3056> τοῦ <3588> κυρίου <2962> καθ’ <2596> ὅλης <3650> τῆς <3588> χώρας. <5561>

50 οἱ <3588> δὲ <1161> Ἰουδαῖοι <2453> παρώτρυναν <3951> τὰς <3588> σεβομένας <4576> γυναῖκας <1135> τὰς <3588> εὐσχήμονας <2158> καὶ <2532> τοὺς <3588> πρώτους <4413> τῆς <3588> πόλεως <4172> καὶ <2532> ἐπήγειραν <1892> διωγμὸν <1375> ἐπὶ <1909> τὸν <3588> Παῦλον <3972> καὶ <2532> Βαρναβᾶν, <921> καὶ <2532> ἐξέβαλον <1544> αὐτοὺς <846> ἀπὸ <575> τῶν <3588> ὁρίων <3725> αὐτῶν. <846>

51 οἱ <3588> δὲ <1161> ἐκτιναξάμενοι <1621> τὸν <3588> κονιορτὸν <2868> τῶν <3588> ποδῶν <4228> ἐπ’ <1909> αὐτοὺς <846> ἦλθον <2064> εἰς <1519> Ἰκόνιον· <2430>

52 οἱ <3588> δὲ <1161> μαθηταὶ <3101> ἐπληροῦντο <4137> χαρᾶς <5479> καὶ <2532> πνεύματος <4151> ἁγίου. <40>


 <<  Kisah 13 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);