K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yahya 2 >> 

Pernikahan di Kana

1Pada hari yang ketiga ada pernikahan di Kota Kana, di wilayah Galilea, dan ibu Isa ada di situ.

2Isa dan para pengikut-Nya diundang juga ke pernikahan itu.

3Ketika air anggur kurang, ibu Isa berkata kepada-Nya, “Mereka kehabisan anggur.”

4Sabda Isa kepadanya, “Wahai Ibu, janganlah Ibu menyuruh Aku. Waktu-Ku belum tiba.”

5Kata ibu Isa kepada para pelayan, “Lakukanlah apa yang dikatakan-Nya kepadamu.”

6Di situ ada enam buah tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat bani Israil. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira seratus liter air.

7Sabda Isa kepada para pelayan itu, “Isilah tempayan-tempayan ini dengan air.” Lalu, mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh.

8Kemudian, sabda-Nya kepada mereka, “Sekarang ambillah sedikit dan bawalah kepada pemimpin perjamuan.” Lalu, mereka pun membawanya.

9Setelah pemimpin perjamuan mengecap air yang telah dijadikan air anggur itu, ia pun memanggil mempelai laki-laki. Ia tidak tahu dari mana air anggur itu berasal, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu tahu.

10Lalu, katanya kepada mempelai laki-laki itu, “Semua orang menghidangkan air anggur yang baik lebih dahulu dan apabila orang sudah puas minum, barulah dihidangkan yang kurang baik. Tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.”

11Hal itu dilakukan Isa di Kota Kana, wilayah Galilea, sebagai permulaan dari tanda-tanda ajaib-Nya. Melalui hal itu, Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan para pengikut-Nya pun menjadi percaya kepada-Nya.

Isa di Kapernaum

12Sesudah itu, Isa pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibu-Nya, saudara-saudara-Nya, dan para pengikut-Nya. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari saja.

Isa Menyucikan Bait Allah

13Ketika hari raya Paskah bani Israil hampir tiba, Isa pergi ke Yerusalem.

14Di Bait Allah didapati-Nya beberapa orang yang sedang menjual lembu, domba, dan merpati. Beberapa penukar uang pun sedang duduk di situ.

15Lalu, Ia membuat cemeti dari tali dan menghalau mereka semua dari Bait Allah itu bersama-sama dengan domba dan lembu mereka. Ia juga menyerakkan uang milik para penukar uang itu dan menjungkirbalikkan meja-meja mereka.

16Kemudian, sabda-Nya kepada mereka yang menjual burung merpati, “Bawa pergi semua ini, jangan kamu jadikan rumah Bapa-Ku sebagai tempat berjualan.”

17Teringatlah para pengikut-Nya bahwa telah tertulis, “Cinta terhadap bait-Mu membakar hati-Ku.”

18Jawab orang-orang Israil itu kepada-Nya, “Tanda ajaib apakah yang dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak berbuat demikian?”

19Sabda Isa kepada mereka, “Runtuhkanlah Bait Allah ini dan Aku akan membangunnya kembali dalam tiga hari.”

20Lalu, kata orang-orang Israil itu, “Empat puluh enam tahun lamanya Bait Allah ini dibangun, dan Engkau akan membangunnya dalam tiga hari?”

21Namun, Bait Allah yang dimaksudkan oleh Isa adalah tubuh-Nya sendiri.

22Setelah Isa hidup kembali dari antara orang mati, barulah para pengikut-Nya ingat bahwa Ia telah bersabda demikian. Lalu, mereka pun percaya pada Kitab Suci dan pada apa yang disabdakan Isa.

23Ketika Isa ada di Yerusalem, yaitu selama hari raya Paskah, banyak orang yang menjadi percaya dalam nama-Nya sebab mereka melihat semua tanda ajaib yang diadakan-Nya.

24Tetapi, Isa sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka sebab Ia mengenal mereka semua,

25dan Ia tidak membutuhkan seorang pun untuk memberi kesaksian tentang manusia karena Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. <<  Yahya 2 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);