K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yahya 15 >> 

Pokok Anggur yang Benar

1“Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Ku pengusahanya.

2Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah akan dipotong-Nya, sedangkan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan-Nya supaya lebih banyak buahnya.

3Kamu sudah bersih karena perkataan yang telah Kukatakan kepadamu.

4Tinggallah di dalam Aku; Aku pun di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya jika tidak tinggal pada pokoknya, demikian jugalah halnya dengan kamu jika kamu tidak tinggal di dalam Aku.

5Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Orang yang tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, akan berbuah banyak. Karena tanpa Aku, kamu tidak dapat berbuat sesuatu pun.

6Jika seseorang tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting, lalu mengering. Kemudian, ranting-ranting itu dikumpulkan, dibuang ke dalam api, dan dibakar.

7Jika kamu tinggal di dalam Aku dan perkataan-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang menjadi kehendakmu maka hal itu akan dikabulkan.

8Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu apabila kamu berbuah banyak. Dengan demikian, terbuktilah bahwa kamu adalah pengikut-pengikut-Ku.”

Perintah supaya Saling Mengasihi

9“Seperti Sang Bapa sudah mengasihi Aku, demikian jugalah Aku sudah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku.

10Jika kamu mematuhi perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku; sama seperti Aku mematuhi perintah-perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.

11Semua itu Kukatakan kepadamu supaya kegembiraan-Ku ada di dalam kamu dan supaya kegembiraanmu menjadi sempurna.

12Inilah perintah-Ku, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti Aku sudah mengasihi kamu.

13Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.

14Kamu adalah sahabat-Ku jika kamu melakukan apa yang Kuperintahkan kepadamu.

15Aku tidak lagi menyebut kamu hamba karena seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat karena segala sesuatu yang Kudengar dari Bapa-Ku sudah Kuberitahukan kepadamu.

16Bukan kamu yang memilih Aku, melainkan Aku yang memilih kamu. Aku pun telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan supaya buahmu itu kekal. Dengan demikian, apa yang kamu minta kepada Sang Bapa dalam nama-Ku akan diberikan-Nya kepadamu.

17Aku memberi perintah demikian kepadamu dengan maksud supaya kamu saling mengasihi.”

Dunia Membenci Isa dan Pengikut-pengikut-Nya

18“Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa Aku telah lebih dahulu dibenci olehnya.

19Jika kamu dari dunia ini, tentulah kamu akan dikasihi olehnya sebagai miliknya. Tetapi sebaliknya, karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan Aku telah memilih kamu untuk keluar dari dunia ini, maka dunia membenci kamu.

20Ingatlah perkataan yang telah Kukatakan kepadamu bahwa seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya Aku, maka kamu pun akan mereka aniaya. Jika mereka mematuhi perkataan-Ku, maka perkataanmu pun akan mereka patuhi.

21Semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus Aku.

22Jika Aku tidak datang dan berkata-kata kepada mereka, tentu mereka tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak dapat berdalih lagi dari dosa mereka.

23Orang yang membenci Aku berarti membenci Bapa-Ku juga.

24Jika di antara mereka Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun, tentu mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang, meskipun mereka sudah menyaksikannya, tetap saja mereka membenci Aku dan juga Bapa-Ku.

25Namun, yang demikian itu terjadi supaya genaplah apa yang telah tertulis dalam Kitab Suci mereka, ‘Mereka membenci Aku tanpa alasan.’

26Apabila Sang Penolong yang akan Kuutus kepadamu dari Sang Bapa telah datang, yaitu Ruh Kebenaran yang datang dari Sang Bapa, maka Ia akan bersaksi tentang Aku.

27Selain itu, kamu pun harus bersaksi karena sejak semula kamu bersama Aku.” <<  Yahya 15 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);