K I T A B   S U C I
Temukan di Google Play
[VER] : [KITABSUCI]
[TAURAT]  [ZABUR]  [INJIL] 
[ARTIKEL]

 <<  Yahya 8 >> 

1tetapi Isa pergi ke bukit Zaitun.

2Pada waktu hari masih pagi sekali, Isa sudah tiba kembali di Bait Allah. Semua orang datang kepada-Nya, lalu Ia duduk dan mengajar mereka.

3Kemudian, para ahli Kitab Suci Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.

4Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu mereka berkata kepada Isa, “Ya Guru, perempuan ini kedapatan sedang berbuat zina.

5Dalam hukum Taurat, Nabi Musa menyampaikan pesan supaya kita merajam orang yang demikian. Apakah pendapat Guru mengenai hal ini?”

6Hal itu mereka katakan untuk mencobai Dia supaya mereka dapat menyalahkan-Nya. Tetapi, Isa membungkuk dan menulis di tanah dengan jari-Nya.

7Ketika mereka tidak juga berhenti bertanya kepada-Nya, Isa berdiri dan bersabda kepada mereka, “Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang mula-mula melemparkan batu kepada perempuan itu.”

8Lalu, Ia kembali membungkuk dan menulis di tanah dengan jari-Nya.

9Setelah mereka mendengar hal itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang paling tua, hingga akhirnya tinggal Isa seorang diri dengan perempuan itu, yang masih berdiri di situ.

10Kemudian, Isa berdiri dan bersabda kepadanya, “Hai perempuan, ke manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau?”

11Jawabnya, “Tidak ada, ya Junjungan.” Lalu, sabda Isa, “Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, dan mulai saat ini jangan berbuat dosa lagi.”

Isa adalah Terang Dunia

12Isa kembali bersabda kepada orang banyak itu, “Akulah terang dunia. Orang yang mengikut Aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup.”

13Lalu, kata orang-orang dari mazhab Farisi kepada-Nya, “Engkau memberi kesaksian mengenai diri-Mu sendiri. Kesaksian-Mu itu tidak benar.”

14Sabda Isa kepada mereka, “Kendatipun Aku memberi kesaksian mengenai diri-Ku sendiri, kesaksian-Ku itu benar karena Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Sebaliknya, kamu tidak tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.

15Kamu menghakimi dengan ukuran manusia, sedangkan Aku tidak menghakimi seorang pun.

16Tetapi, kendatipun Aku menghakimi, penghakiman-Ku itu adil karena Aku tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Sang Bapa yang mengutus Aku.

17Sudah tertulis juga dalam Kitab Suci Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah.

18Aku memberi kesaksian mengenai diri-Ku sendiri, dan Sang Bapa yang mengutus Aku pun memberi kesaksian mengenai Aku.”

19Lalu, kata mereka kepada-Nya, “Di manakah Bapa-Mu itu?” Sabda Isa, “Kamu tidak mengenal Aku dan juga Bapa-Ku. Jika kamu mengenal Aku, tentu kamu mengenal juga Bapa-Ku.”

20Perkataan itu disampaikan Isa di tempat perbendaharaan ketika Ia sedang mengajar di Bait Allah. Tetapi, tidak ada seorang pun yang berani menangkap Dia sebab waktu-Nya belum tiba.

Isa Bukan dari Dunia Ini

21Kemudian, Isa bersabda lagi kepada orang banyak itu, “Aku pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, kamu tidak dapat datang.”

22Lalu, kata para pemimpin Israil itu, “Apakah Ia hendak bunuh diri? Sebab Ia berkata, ‘Ke tempat Aku pergi, kamu tidak dapat datang.’”

23Sabda Isa kepada mereka, “Kamu berasal dari bawah, sedangkan Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, sedangkan Aku bukan dari dunia ini.

24Tadi Aku mengatakan kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu karena jika kamu tidak percaya bahwa Aku adalah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu.”

25Lalu, kata mereka kepada-Nya, “Siapakah Engkau ini?” Sabda Isa kepada mereka, “Seperti telah Kukatakan kepadamu sejak semula.

26Banyak yang hendak Kukatakan dan Kuhakimi mengenai kamu, tetapi Dia yang mengutus Aku itu benar. Apa yang Kudengar dari Dia, itu pulalah yang Kukatakan kepada dunia ini.”

27Mereka tidak mengerti bahwa apa yang dikatakan-Nya kepada mereka adalah mengenai Sang Bapa.

28Lalu, sabda Isa, “Apabila kamu sudah meninggikan Anak Manusia, pada saat itulah kamu akan tahu bahwa Akulah Dia. Kamu pun akan tahu bahwa tidak ada satu pun yang Kulakukan atas kehendak diri-Ku sendiri. Seperti diajarkan Sang Bapa kepada-Ku, demikianlah hal-hal itu Kukatakan.

29Dia yang mengutus Aku, menyertai Aku. Ia tidak meninggalkan Aku seorang diri sebab Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada-Nya.”

Kebenaran yang Memerdekakan

30Sabda Isa itu membuat banyak orang percaya kepada-Nya.

31Kemudian, Isa bersabda kepada orang-orang Israil yang percaya itu, “Jika kamu tetap tinggal dalam perkataan-Ku, kamu adalah pengikut-Ku yang sesungguhnya.

32Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”

33Jawab mereka kepada-Nya, “Kami adalah keturunan Nabi Ibrahim. Belum pernah kami menjadi hamba siapa pun. Apa maksud perkataan-Mu, ‘Kamu akan merdeka’?”

34Sabda Isa kepada mereka, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa.

35Seorang hamba tidak akan tinggal dalam rumah tuannya untuk selamanya, tetapi seorang anak akan tinggal untuk selamanya.

36Jika Sang Anak memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka.”

Keturunan Nabi Ibrahim yang Tidak Berasal dari Allah

37“Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Ibrahim. Tetapi, kamu mencari jalan untuk membunuh Aku karena perkataan-Ku tidak mendapat tempat dalam dirimu.

38Aku berkata-kata tentang apa yang Aku lihat pada Sang Bapa. Kamu pun demikian. Kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu.”

39Jawab mereka kepada-Nya, “Ibrahim adalah bapak kami.” Sabda Isa kepada mereka, “Jika kamu adalah anak-anak Ibrahim, tentunya kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim.

40Tetapi sebaliknya, apa yang kamu lakukan sekarang adalah berusaha membunuh Aku, padahal Aku mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah sendiri. Ibrahim tidak melakukan perbuatan yang demikian.

41Kamu melakukan apa yang dilakukan oleh bapamu.” Kata mereka kepada-Nya, “Kami lahir bukan dari zina. Kami hanya mempunyai satu Bapa, yaitu Allah.”

42Lalu, Isa bersabda kepada mereka, “Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku karena Aku datang dan hadir dari Allah. Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri. Dialah yang mengutus Aku.

43Mengapa kamu tidak mengerti apa yang Kukatakan? Sebab kamu tidak tahan mendengar perkataan-Ku.

44Kamu berasal dari bapamu, yaitu Iblis, dan kamu ingin melakukan kehendak bapamu. Dia adalah pembunuh dari mulanya dan tidak tinggal dalam kebenaran karena memang kebenaran itu tidak ada di dalam dirinya. Ketika ia berkata bohong, ia berbicara dari nalurinya sendiri karena ia adalah pembohong dan bapa dari semua pembohong.

45Tetapi sebaliknya, karena Aku mengatakan kebenaran, kamu tidak percaya kepada-Ku.

46Siapa di antara kamu yang dapat menunjukkan bahwa Aku berdosa? Jika Aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepada-Ku?

47Siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah.”

Isa Sudah Ada sebelum Nabi Ibrahim

48Kata para pemimpin Israil kepada Isa, “Benar bukan apa kata kami? Engkau adalah seorang Samaria yang kerasukan setan!”

49Sabda Isa, “Aku tidak kerasukan setan. Aku menghormati Bapa-Ku, tetapi kamu menghina Aku.

50Aku tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Ada Satu yang mengusahakannya, yaitu Dia yang akan menghakimi.

51Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, jika seseorang menaati perkataan-Ku, ia tidak akan melihat maut sampai selama-lamanya.”

52Kata para pemimpin Israil kepada-Nya, “Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan. Ibrahim dan semua nabi sudah meninggal, tetapi Engkau berkata, ‘Jikalau seseorang menaati perkataan-Ku, ia tidak akan merasakan maut sampai selama-lamanya.’

53Apakah Engkau lebih besar daripada Ibrahim, bapak kami yang sudah meninggal itu? Nabi-nabi pun sudah meninggal. Jadi, menurut anggapan-Mu, siapakah diri-Mu?”

54Sabda Isa, “Jika Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku. Kamu berkata bahwa Ia adalah Tuhanmu,

55padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi, Aku mengenal Dia. Jika Aku berkata bahwa Aku tidak mengenal Dia, Aku pun menjadi pembohong sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia dan Aku menaati firman-Nya.

56Bapakmu, Ibrahim, gembira karena ia akan melihat hari-Ku. Ia bahkan telah melihatnya dan merasa gembira.”

57Kemudian, kata para pemimpin Israil kepada-Nya, “Umur-Mu belum mencapai lima puluh tahun, tetapi Engkau sudah melihat Ibrahim?”

58Sabda Isa kepada mereka, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sebelum Ibrahim ada, Aku ada.”

59Lalu, mereka semua memungut batu hendak merajam Dia, tetapi Isa bersembunyi, lalu keluar dari Bait Allah. <<  Yahya 8 >> 


Pencarian Tepat
Pencarian: pasal (Mat 5); ayat (Mat 5:11); kutipan (Mat 5:1-12); kata (Surga); nomor strong (25);